Finanse

Rośnie zadłużenie Polaków

Zadłużenie Polaków jest coraz większe. Jak wynika z danych BIG InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej, dłużnicy w 2016 roku byli winni łącznie ponad 47 mld zł.

więcej »
Wzrosty na giełdzie powinny utrzymać się do końca roku

Jak uważa prezes Opoka TFI, jeszcze przez kolejne sześć do dziewięciu miesięcy można liczyć na kontynuację hossy na warszawskiej giełdzie. Pod koniec roku może więc skończyć się czas, w którym rozsądne będzie inwestowanie w akcje.

więcej »
KGHM podsumowuje 2016 r.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź w minionym roku ograniczyła roczny spadek przychodów do 4%, a skorygowanej EBITDA do 1% dzięki konsekwentnej dyscyplinie kosztowej, utrzymaniu stabilnej produkcji oraz poprawie pod koniec roku sentymentu na rynku metali.

więcej »
JSW znowu z zyskiem

Rok 2016 był dla sektora węgla koksowego okresem dynamicznych zmian w zakresie popytu i podaży, a co za tym idzie także cen tego surowca. Producenci węgla koksowego doczekali się po niemal trzech latach kryzysu gwałtownego odbicia cen węgla. Miało to ogromny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW.

więcej »
20 mln zł dofinansowania od PARP

W tym tygodniu wystartowały dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  Agencja oferuje do 20 mln zł dofinansowania na projekt. Jest to największy program wsparcia przedsiębiorców, za który odpowiada PARP. Jego cały budżet wynosi ok. 4,4 mld zł.

więcej »
Universal Robots ze sporym wzrostem

Universal Robots kontynuuje szybką ekspansję na światowym rynku z 62-proc. stopą wzrostu między w minionym roku. Firma, która stworzyła i skomercjalizowała technologię robotów współpracujących, wykorzystuje przewagę wynikającą z bycia pionierem i umacnia pozycję lidera na rynku.

więcej »
ASTOR wspiera KPT ScaleUp

Wspólnie z małopolskimi przedsiębiorcami firma ASTOR wspiera KPT ScaleUp – program akceleracyjny dla startupów przemysłowych realizowany przez Krakowski Park Technologiczny.

więcej »
Grupa PGE - wyniki za 2016 rok

Grupa PGE zwiększyła wolumen dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej w porównaniu do 2015 r. Najważniejsze obecnie inwestycje - budowa nowych bloków w Opolu i Turowie realizowane są zgodnie z harmonogramem. Stan zaawansowania prac to odpowiednio ponad 70 proc. w przypadku Opola i niemal  18 proc. w przypadku Turowa.

więcej »
Rekordowe wyniki Grupy Lotos

Oczyszczony z wpływu zdarzeń jednorazowych skonsolidowany zysk EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) Grupy Lotos liczony wg metodologii LIFO wyniósł w 2016 r. blisko 2,6 mld zł i był o 20% wyższy niż rok wcześniej.

więcej »
Są pieniądze na promowanie efektywności energetycznej i OZE

NFOŚiGW ogłasza drugi konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Unijne dofinansowania czekają na duże przedsiębiorstwa.

więcej »
Ponad połowa MŚP finansuje inwestycje leasingiem

W sektorze MŚP wracają nastroje do inwestowania, a co za tym idzie do korzystania z finansowania zewnętrznego. W I kwartale br. ponad trzy razy więcej przedsiębiorców oczekuje wzrostu finansowania zewnętrznego w ich firmach, niż jego obniżenia (17,1% vs. 5%).

więcej »
Ruszył Giełdowy Indeks Produkcji (GIP 60)

Firma doradcza DSR wraz serwisem analitycznym Produkcja.Expert, poświęconym problematyce polskiej produkcji oraz Wydziałem Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, stworzyły Giełdowy Indeks Produkcji. Obejmuje on największe polskie spółki wytwórcze notowane na Głównym Rynku GPW.

więcej »