Gospodarka

Światowa gospodarka wychodzi na prostą

Światowa gospodarka urosła w 2016 r. o 2,44 proc. Choć to wynik wyraźnie lepszy od osiągniętego w 2009 r., to jednak słabszy od tempa rozwoju z lat poprzednich i – z pominięciem kryzysowych lat 2008–2009 – najniższy od 2002 r.

więcej »
Handel zagraniczny Polski po maju 2017

Po przejściowym wyhamowaniu obrotów towarowych w kwietniu br., maj ponownie przyniósł ich ożywienie. W maju br. w ujęciu rocznym eksport zwiększył się o 4,4% (do 16 mld EUR), a import o 10,4%, (do blisko 16,2 mld EUR).

więcej »
Inflacja w czerwcu 2017

Według szacunków GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2017 roku spadły o 0,2 proc. w porównaniu z majem br. W porównaniu z czerwcem 2016 roku ceny wzrosły o 1,5 proc. Dane są zgodne z wcześniejszym eksperymentalnym, szybkim szacunkiem wskaźnika.

więcej »
Finanse państwa w dobrej kondycji

Po pięciu miesiącach roku deficyt budżetowy Polski wyniósł zaledwie 203 mln zł. To ułamek założonej w harmonogramie kwoty 13 mld zł i znacznie mniejszy deficyt niż w maju ubiegłego roku.

więcej »
Europejska gospodarka z pozytywnymi prognozami

Drugi kwartał 2017 r. przyniósł najwyższy od ponad sześciu lat wskaźnik przemysłowego indeksu PMI w strefie euro, a tempo wzrostu PKB w I kwartale zbliżyło się do 2 proc. Międzynarodowe instytucje podnoszą prognozy wzrostu gospodarczego dla Europy.

więcej »
Szykuje się znaczący wzrost polskiego eksportu

Jak wynika z prognoz PKO BP, w tym roku wartość polskiego eksportu może wzrosnąć do 197 mld euro. Przed jeszcze większą ekspansją polskich przedsiębiorców na zagranicznych rynkach powstrzymuje przede wszystkim obawa przed nieterminowymi płatnościami.

więcej »
Polskie firmy kuszą świadczeniami pozapłacowymi

Ponad 1/3 polskich przedsiębiorstw zamierza w najbliższym półroczu zwiększyć zatrudnienie – wynika z raportu opublikowanego w czerwcu przez Instytut Badawczy Randstad.

więcej »
Bezrobocie będzie dalej spadać

Dobra informacja dla wszystkich poszukujących pracy, jak i już zatrudnionych. Według Głównego Urzędu Statystycznego maj był kolejnym miesiącem spadków bezrobocia. A to jeszcze nie koniec spadków.

więcej »
Inwestycje zagraniczne mają wciąż duży potencjał

Polska gospodarka rozwija się nieprzerwanie od 1991 r., co jest rekordem wśród krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie jest to rozwój dynamiczny – w ostatnich 20 latach PKB per capita (według parytetu siły nabywczej) rósł w tempie 6% rocznie. To najlepszy wynik w regionie Europy Środkowej, który jest często oceniany przez inwestorów jako atrakcyjne miejsce do rozpoczęcia działalności.

więcej »
Polska na celowniku austriackich firm

Austria mieści się w pierwszej dziesiątce krajów, które zrealizowały największe bezpośrednie inwestycje zagraniczne nad Wisłą. Polska jest dla niej także ważnym partnerem handlowym. W najbliższym czasie szykują się kolejne inwestycje, a nasz kraj wciąż postrzegany jest przez austriackie firmy jako perspektywiczny rynek.

więcej »
Z powodu tego zakazu polska gospodarka może stracić 500 mln zł rocznie

Zakaz handlu w niedziele, choć według obecnego kształtu projektu ustawy nie będzie dotyczył wszystkich sklepów, wciąż budzi sporo emocji wśród Polaków. Jednym z argumentów przeciwko tej zmianie są potencjalne straty w wysokości 500 mln zł rocznie, jakie taki zakaz może spowodować dla polskiej gospodarki.

więcej »
Coraz lepsze nastroje wśród przedsiębiorców

Po mocnym zakończeniu I kwartału, kolejny ma jeszcze mocniejsze otwarcie. Wskaźnik oceny bieżącej koniunktury biznesowej wydobył się z dołka i jest najwyższy od 15 miesięcy. Gorzej jednak prezentuje się zmiana dynamicznie rosnącego w kilku poprzednich okresach wskaźnika oczekiwań co do przyszłej sytuacji – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

więcej »