Gospodarka

Z powodu tego zakazu polska gospodarka może stracić 500 mln zł rocznie

Zakaz handlu w niedziele, choć według obecnego kształtu projektu ustawy nie będzie dotyczył wszystkich sklepów, wciąż budzi sporo emocji wśród Polaków. Jednym z argumentów przeciwko tej zmianie są potencjalne straty w wysokości 500 mln zł rocznie, jakie taki zakaz może spowodować dla polskiej gospodarki.

więcej »
Coraz lepsze nastroje wśród przedsiębiorców

Po mocnym zakończeniu I kwartału, kolejny ma jeszcze mocniejsze otwarcie. Wskaźnik oceny bieżącej koniunktury biznesowej wydobył się z dołka i jest najwyższy od 15 miesięcy. Gorzej jednak prezentuje się zmiana dynamicznie rosnącego w kilku poprzednich okresach wskaźnika oczekiwań co do przyszłej sytuacji – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

więcej »
Spada liczba upadłości polskich firm

W marcu zbankrutowały w Polsce 42 przedsiębiorstwa. To tyle samo, ile w poprzednim miesiącu, ale równocześnie o 18 mniej niż w marcu 2016 r. Wygląda na to, że spowolnienie gospodarcze mamy już za sobą i w najbliższym czasie upadłości firm będzie coraz mniej.

więcej »
Spada deficyt sektora publicznego

W opublikowanym komunikacie Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2013–2016. W ubiegłym roku wyniósł on 44 mld 735 mln zł.

więcej »
Inflacja w marcu 2017 r.

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w marcu 2017 roku spadły o 0,1 proc. w porównaniu z lutym br. W porównaniu z marcem 2016 roku ceny wzrosły o 2,0 proc. Dane są zgodne z wcześniejszym eksperymentalnym szybkim szacunkiem wskaźnika.

więcej »
PKB rośnie szybciej niż planowano

Przyspieszenie europejskiej gospodarki powinno zaowocować nowymi zamówieniami, co jest dobrą wiadomością dla polskich eksporterów. W 2017 roku PKB Polski wzrośnie o 3,2 proc., ale w II połowie roku dynamika może się zbliżyć do 4 proc. – oceniają ekonomiści. Sytuacja na rynku pracy powoduje, że przyspieszy także wzrost wynagrodzeń.

więcej »
Wzrost biurokratyzacji gospodarki złomem

Branża gospodarowania złomem sygnalizuje, że nowelizacja ustawy o odpadach może zwielokrotnić obciążenia dla firm. Zdaniem Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem w projekcie znalazły się obostrzenia, które nie wnoszą nic pozytywnego. Mimo to Ministerstwo Środowiska nie reaguje na ważne uwagi wniesione podczas konsultacji społecznych przez liczne środowiska branżowe.

więcej »
Zbyt wolne tempo recyklingu w Polsce

W 2021 r. ponad 60 proc. odpadów powinno trafiać do recyklingu. Z danych GUS wynika, że do recyklingu trafia dziś jednak tylko ok. 25 proc. z nich.

więcej »
Rośnie popyt na ropę

Globalna gospodarka przyspiesza, a to powoduje, że rośnie popyt na ropę. To z kolei wymusi nowe inwestycje w wydobycie tego surowca.

więcej »
Dobry początek roku dla gospodarki

Dobre dane z gospodarki oddalają widmo kolejnego roku ze wzrostem PKB poniżej 3 proc. Według ekspertów rynkowych w tym roku PKB pójdzie w górę mocniej niż o 3 proc. Dalej będzie też spadać bezrobocie, a rosnąć konsumpcja.

więcej »
Są problemy z realizacją wytycznych w sprawie OZE

Do 2020 roku udział OZE w polskim miksie energetycznym na wzrosnąć do 15 proc. – wynika z unijnego pakietu energetycznego. Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego z Instytutu Energetyki Odnawialnej nasz kraj może mieć jednak kłopoty z realizacją tego celu.

więcej »
Handel zagraniczny Polski w 2016 r.

Wg wstępnych danych GUS rok 2016 przyniósł wzrost polskiego eksportu o 2,3 proc., importu o 0,9 proc. oraz dalsze znaczące zwiększenie nadwyżki obrotów (ponad 2-krotne). Choć był to słabszy wynik niż przewidywano w pierwotnych prognozach, to jednocześnie zdecydowanie lepszy niż zakładano ostatnio.

więcej »