Gospodarka

Rośnie popyt na ropę

Globalna gospodarka przyspiesza, a to powoduje, że rośnie popyt na ropę. To z kolei wymusi nowe inwestycje w wydobycie tego surowca.

więcej »
Dobry początek roku dla gospodarki

Dobre dane z gospodarki oddalają widmo kolejnego roku ze wzrostem PKB poniżej 3 proc. Według ekspertów rynkowych w tym roku PKB pójdzie w górę mocniej niż o 3 proc. Dalej będzie też spadać bezrobocie, a rosnąć konsumpcja.

więcej »
Są problemy z realizacją wytycznych w sprawie OZE

Do 2020 roku udział OZE w polskim miksie energetycznym na wzrosnąć do 15 proc. – wynika z unijnego pakietu energetycznego. Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego z Instytutu Energetyki Odnawialnej nasz kraj może mieć jednak kłopoty z realizacją tego celu.

więcej »
Handel zagraniczny Polski w 2016 r.

Wg wstępnych danych GUS rok 2016 przyniósł wzrost polskiego eksportu o 2,3 proc., importu o 0,9 proc. oraz dalsze znaczące zwiększenie nadwyżki obrotów (ponad 2-krotne). Choć był to słabszy wynik niż przewidywano w pierwotnych prognozach, to jednocześnie zdecydowanie lepszy niż zakładano ostatnio.

więcej »
Średnia pensja i liczba zatrudnionych w górę

Optymistycznie rozpoczął się 2017 r. W styczniu, jak podał właśnie Główny Urząd Statystyczny, wzrosła nieznacznie średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw, jak i liczba zatrudnionych.

więcej »
Dobre nastroje w mikro- i małych przedsiębiorstwach

Blisko połowa mikro- i małych firm realizowała w ubiegłym roku projekty inwestycyjne. Podobnie ma być w tym roku. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw rosną, a większość z nich finansuje inwestycje ze środków własnych. Pozytywnym trendem jest też dobra sytuacja w eksporcie. 18 proc. firm sprzedawało w minionym roku swoje produkty i usługi za granicą. 

więcej »
Wzrost inflacji najwyższy od czterech lat

W styczniu 2017 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych, według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, były wyższe o 0,4% niż w grudniu ub. roku oraz o 1,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. To najwyższy poziom inflacji od czterech lat.

więcej »
Rekordowe inwestycje zagraniczne

Wczoraj informowaliśmy o spadku inwestycji publicznych oraz prywatnych w naszym kraju w minionym roku. Okazuje się, że jest też pozytywna wiadomość z tego zakresu. Inwestycje zagraniczne w ubiegłym roku nie tylko się zwiększyły w stosunku do roku wcześniej, ale osiągnęły wręcz rekordowy poziom.

więcej »
Bank Światowy prognozuje globalny wzrost gospodarczy

Według szacunków Banku Światowego w 2017 r. globalny wzrost gospodarczy wyniesie 2,7 proc. Są jednak realne zagrożenia, które mogą obniżyć zakładane tempo wzrostu - to niestabilna sytuacja w Europie oraz USA.

więcej »
GUS: PKB w 2016 r. wzrósł o 2,8%

Produkt Krajowy Brutto, według wstępnych szacunków GUS, w 2016 r. wzrósł o 2,8% w porównaniu z 2015 r. To wynik słabszy niż w dwóch wcześniejszych latach, ale jednocześnie nieznacznie wyższy od przewidywań ekspertów rynkowych.

więcej »
Polska giełda może być jednym z hitów 2017 roku

Branże metalowa, budowlana, handlowa i motoryzacyjna są sektorami, w których można się spodziewać wzrostu kursów akcji w tym roku. Według prognoz EFIX Domu Maklerskiego WIG20 może wzrosnąć jeszcze dwucyfrowo, a najlepiej sobie radzący w ubiegłym roku mWIG40 – o ok. 7–8 proc.

więcej »
Współpraca w ramach klastrów napędza gospodarkę

W Polsce istnieje ok. 200 klastrów, a ponad połowa z nich działa aktywnie i tworzy innowacyjne rozwiązania, przyciągając zagraniczne inwestycje.

więcej »