Gospodarka

PKB rośnie szybciej niż planowano

Przyspieszenie europejskiej gospodarki powinno zaowocować nowymi zamówieniami, co jest dobrą wiadomością dla polskich eksporterów. W 2017 roku PKB Polski wzrośnie o 3,2 proc., ale w II połowie roku dynamika może się zbliżyć do 4 proc. – oceniają ekonomiści. Sytuacja na rynku pracy powoduje, że przyspieszy także wzrost wynagrodzeń.

więcej »
Wzrost biurokratyzacji gospodarki złomem

Branża gospodarowania złomem sygnalizuje, że nowelizacja ustawy o odpadach może zwielokrotnić obciążenia dla firm. Zdaniem Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem w projekcie znalazły się obostrzenia, które nie wnoszą nic pozytywnego. Mimo to Ministerstwo Środowiska nie reaguje na ważne uwagi wniesione podczas konsultacji społecznych przez liczne środowiska branżowe.

więcej »
Zbyt wolne tempo recyklingu w Polsce

W 2021 r. ponad 60 proc. odpadów powinno trafiać do recyklingu. Z danych GUS wynika, że do recyklingu trafia dziś jednak tylko ok. 25 proc. z nich.

więcej »
Rośnie popyt na ropę

Globalna gospodarka przyspiesza, a to powoduje, że rośnie popyt na ropę. To z kolei wymusi nowe inwestycje w wydobycie tego surowca.

więcej »
Dobry początek roku dla gospodarki

Dobre dane z gospodarki oddalają widmo kolejnego roku ze wzrostem PKB poniżej 3 proc. Według ekspertów rynkowych w tym roku PKB pójdzie w górę mocniej niż o 3 proc. Dalej będzie też spadać bezrobocie, a rosnąć konsumpcja.

więcej »
Są problemy z realizacją wytycznych w sprawie OZE

Do 2020 roku udział OZE w polskim miksie energetycznym na wzrosnąć do 15 proc. – wynika z unijnego pakietu energetycznego. Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego z Instytutu Energetyki Odnawialnej nasz kraj może mieć jednak kłopoty z realizacją tego celu.

więcej »
Handel zagraniczny Polski w 2016 r.

Wg wstępnych danych GUS rok 2016 przyniósł wzrost polskiego eksportu o 2,3 proc., importu o 0,9 proc. oraz dalsze znaczące zwiększenie nadwyżki obrotów (ponad 2-krotne). Choć był to słabszy wynik niż przewidywano w pierwotnych prognozach, to jednocześnie zdecydowanie lepszy niż zakładano ostatnio.

więcej »
Średnia pensja i liczba zatrudnionych w górę

Optymistycznie rozpoczął się 2017 r. W styczniu, jak podał właśnie Główny Urząd Statystyczny, wzrosła nieznacznie średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw, jak i liczba zatrudnionych.

więcej »
Dobre nastroje w mikro- i małych przedsiębiorstwach

Blisko połowa mikro- i małych firm realizowała w ubiegłym roku projekty inwestycyjne. Podobnie ma być w tym roku. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw rosną, a większość z nich finansuje inwestycje ze środków własnych. Pozytywnym trendem jest też dobra sytuacja w eksporcie. 18 proc. firm sprzedawało w minionym roku swoje produkty i usługi za granicą. 

więcej »
Wzrost inflacji najwyższy od czterech lat

W styczniu 2017 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych, według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, były wyższe o 0,4% niż w grudniu ub. roku oraz o 1,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. To najwyższy poziom inflacji od czterech lat.

więcej »
Rekordowe inwestycje zagraniczne

Wczoraj informowaliśmy o spadku inwestycji publicznych oraz prywatnych w naszym kraju w minionym roku. Okazuje się, że jest też pozytywna wiadomość z tego zakresu. Inwestycje zagraniczne w ubiegłym roku nie tylko się zwiększyły w stosunku do roku wcześniej, ale osiągnęły wręcz rekordowy poziom.

więcej »
Bank Światowy prognozuje globalny wzrost gospodarczy

Według szacunków Banku Światowego w 2017 r. globalny wzrost gospodarczy wyniesie 2,7 proc. Są jednak realne zagrożenia, które mogą obniżyć zakładane tempo wzrostu - to niestabilna sytuacja w Europie oraz USA.

więcej »