Przemysł

Grupa MOL planuje duże inwestycje

Grupa MOL zamierza zostać wiodącą grupą chemiczną w Europie Środkowo-Wschodniej, przeznaczając 4,5 mld USD do roku 2030 na inwestycje w sektor petrochemiczny. Planowane inwestycje w poliole pozwolą przekształcić Grupę w jedynego zintegrowanego producenta polioli w tej części Europy. Oczekiwany rozwój petrochemiczny pozwoli także umocnić pozycję Grupy MOL na polskim rynku.

więcej »
Powstają pierwsze klastry energetyczne

Ministerstwo Energii gromadzi uwagi i pomysły dotyczące funkcjonowania klastrów energetycznych, które lokalne społeczności będą tworzyć w celu produkcji i obrotu zieloną energią na własne potrzeby. Powstają już pierwsze pilotażowe przedsięwzięcia. 

więcej »
Minimalny spadek produkcji przemysłowej

W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 0,6% w porównaniu z kwietniem ub.r.. W okresie styczeń - kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,4% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku, kiedy notowano wzrost o 4,0%.

więcej »
Zakończona modernizacja Wydziału Węglopochodnych w koksowni w Zdzieszowicach

19 maja w koksowni w Zdzieszowicach odbyło się uroczyste zakończenie modernizacji Wydziału Węglopochodnych, która trwała od 2013 r.

więcej »
PGNiG: Komisja Europejska powinna ukarać Gazprom

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przedstawiło stanowisko w sprawie zobowiązań zaproponowanych przez Gazprom w ramach postępowania antymonopolowego prowadzonego przez KE. PGNiG wskazuje na wieloletnie naruszanie przepisów prawa antymonopolowego przez rosyjski koncern oraz proponuje nałożenie na niego kary finansowej i szeregu dodatkowych zobowiązań.

więcej »
Procedura dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu

W zależności od tego, na ile dany wyrób jest rozpowszechniony w budownictwie oraz czy opracowane zostały już europejskie wytyczne dotyczące jego właściwości użytkowych – istnieją trzy zasadnicze sposoby legalnego wprowadzenia go na rynek budowlany. 

więcej »
Polskie górnictwo należy związać z energetyką

– Kluczem do sukcesu jest spojrzenie na polską energetykę jako na jeden organizm połączony ze sobą siecią wzajemnych zależności. Jeśli damy górnictwu szerokie możliwości dla wykorzystania innowacyjnych, a przede wszystkim, czystych technologii węglowych, to w perspektywie 2020 roku będzie można mówić o dużej szansie rozwojowej dla całego sektora energetycznego – ocenia Jerzy Kurella, ekspert Instytutu Staszica.

więcej »
Dobra sytuacja branży betonowej w Polsce

Na koniec 2016 r. wielkość produkcji betonu towarowego przekroczyła 20 mln metrów sześciennych. W dużej mierze to efekt natężenia prac w segmencie budownictwa mieszkaniowego, gdzie produkcja urosła o 6 proc., a w 2016 r. oddano o 10 proc. więcej mieszkań niż rok wcześniej. Ze względu na dużą dostępność i niewysoką cenę beton jako budulec jest trudny do zastąpienia. Coraz częściej też materiał ten znajduje zastosowanie w architekturze wnętrz.

więcej »
Niezbędny konkurencyjny rynek mocy

W ocenie Polskiej Sieci Elektroenergetycznej faworyzowany przez Komisję Europejską rynek jednotowarowy, na którym podstawowym towarem jest energia elektryczna, nie tylko nie stymuluje rozwoju, ale obecnie nawet nie gwarantuje utrzymania w eksploatacji mocy wytwórczych. 

więcej »
Wirtualna elektrownia receptą na niedobór energii

Zwiększające się każdego roku szczyty letniego i zimowego zużycia prądu powodują drastyczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Problem ten ma rozwiązać innowacyjna usługa o nazwie DSR, która umożliwi przesunięcie poboru energii elektrycznej przez niektóre podmioty w inne, nie tak obciążone pory dnia.

więcej »
KGHM zapowiada miliardowe inwestycje

W I kwartale br. KGHM po raz pierwszy uzyskał zysk operacyjny z kosztownej inwestycji w chilijską kopalnię Sierra Gorda. Spółka chce się skupić na stabilizacji produkcji miedzi i molibdenu w tym kraju. W Polsce ruszyć ma natomiast kilka projektów m.in. przygotowania złoża Głogów Głęboki. Na inwestycje w ciągu następnych pięciu lat przeznaczać będzie średnio 2 mld zł rocznie.

więcej »
Ruszyły nowe instalacje w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland

Inwestycje zrealizowane w zeszłym roku przekroczyły 500 mln zł, a zmodernizowane dzięki inwestycjom instalacje niedawno osiągnęły pełną zdolność operacyjną. Pakiet inwestycyjny obejmował remont wielkiego pieca nr 5, modernizację konwertora tlenowego, zwiększenie zdolności produkcyjnych walcowni gorącej o 0,9 mln ton rocznie oraz budowę nowej linii ocynkowania o zdolnościach produkcyjnych prawie 0,4 mln ton rocznie. W uroczystej inauguracji nowej inwestycji uczestniczył wicepremier Mateusz Morawiecki.

więcej »