Przemysł

Przemysł najbardziej narażony na wypadki przy pracy

W ubiegłym roku miało miejsce ponad 87 tys. wypadków przy pracy. Zdecydowana większość poszkodowanych odniosła na szczęście lekkie obrażenia. Śmierć poniosło 239 osób, czyli o jedną piątą mniej niż w 2015 r. Największe zagrożenie wypadków przy pracy jest w przemyśle i motoryzacji.

więcej »
Internet Rzeczy i rozszerzona rzeczywistość pomoże uniknąć awarii maszyn

Po rozwiązania oparte na technologii IoT i AR coraz częściej sięga przemysł, wykorzystując je do zbierania i analizy danych, potrzebnych we wzajemnej komunikacji maszyn.

więcej »
PGNiG zwiększa zaangażowanie w Norwegii

PGNiG Upstream Norway (dawniej PGNiG Upstream International), spółka zależna PGNiG, nabyła od Aker BP ASA udziały w odkrytym niedawno złożu Storklakken. Stanowiąca element realizacji strategii PGNiG transakcja pozwoli na wzrost wydobycia węglowodorów poza granicami Polski.

więcej »
Dwie odlewnie z PGO połączą się

Zarządy, należących do Polskiej Grupy Odlewniczej, spółek Pioma-Odlewnia oraz Kopex Foundry, przyjęły plan połączenia obu podmiotów.  Połączenie nastąpi poprzez przejęcie majątku Kopex Foundry przez Piomę-Odlewnię.

więcej »
Maleje liczba mobilnych osób w wieku produkcyjnym

Europejski rynek pracy od lat zmaga się z niżem demograficznym. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, zawartymi w raporcie „Population Projection 2014–2050”, odsetek ludności w wieku produkcyjnym mobilnym w Polsce regularnie maleje.

więcej »
PGNiG i Jastrzębska Spółka Węglowa poszerzą współpracę

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, PGNiG Termika i Jastrzębska Spółka Węglowa będą współpracować przy projektach z zakresu energetyki, zagospodarowania kopalin oraz lepszego wykorzystania posiadanych zasobów.

więcej »
Enea przejmuje Elektrownię Połaniec

Szykuje się ważna inwestycja na polskim rynku energii. Przejęcie Elektrowni Połaniec od francuskiej spółki ENGIE International Holdings B.V. umocni pozycję Grupy Enea i uplasuje ją na drugiej pozycji wśród wytwórców energii w Polsce. 

więcej »
Polacy koordynują rozwój technologii jądrowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest koordynatorem prac badawczo-rozwojowych reaktorów wysokotemperaturowych (HTR) prowadzonych w ramach europejsko-amerykańskiej współpracy „GEMINI+”. To jeden z pięciu zwycięskich projektów instytutu ze Świerka w najnowszym konkursie EURATOM.

więcej »
Energetyka morska zastąpi stare bloki węglowe?

Zgodnie z wytycznymi UE do końca tej dekady jedna piąta produkowanej w Polsce energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł. Rząd powinien stworzyć kompleksową strategię rozwoju OZE i wskazać technologie, na których powinien się opierać miks energetyczny. 

więcej »
Branża budowlana odbija się od dna

Po ubiegłorocznej zapaści w budownictwie następuje odbicie. Potwierdzają to dane GUS, z których wynika, że w styczniu produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 2,1 proc., a polski rynek wciąż jest postrzegany jako atrakcyjny przez potencjalnych inwestorów.

więcej »
Polski przemysł meblarski wśród liderów

Polska jest światową potęgą w produkcji i eksporcie mebli. W ubiegłym roku wartość wytworzonych w kraju wyrobów wyniosła 42,45 mld zł, z czego zdecydowana większość została sprzedana za granicę. W ciągu ostatnich dwudziestu lat eksport produktów tej branży zwiększył się dziewięciokrotnie. W tym roku przedstawiciele branży spodziewają się dalszych wzrostów.

więcej »
PGNiG dla MPK w Tarnowie

PGNiG będzie dostarczał gaz CNG dla MPK w Tarnowie. W pierwszym etapie realizacji umowy (do końca 2018 r.) roczny wolumen dostaw sprężonego gazu ziemnego (CNG) może wzrosnąć z 0,23 mln m³ gazu do 0,6 mln m³.

więcej »