Materiały

Dwa w jednym – spawanie hybrydowe

Procesy spawania metodami tradycyjnymi niosą ze sobą pewne ryzyko wystąpienia nadmiernych i niekontrolowanych odkształceń na powierzchni łączonych materiałów.

więcej »
Masterbacze w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Masterbacze stanowią jeden z najbardziej perspektywicznych rynków w Europie, o stopniu innowacyjności i indywidualizacji produkcji niedostępnym dla innych sektorów przetwórstwa.

więcej »
Gaz w roli głównej

Trudno dziś wyobrazić sobie podstawowe procesy produkcyjne w fabrykach bez zastosowania gazów technicznych i ich mieszanek, szczególnie zaś gazów specjalnych.

więcej »
Trendy w sektorze narzędzi do obróbki toczeniem

Toczenie to jedna z głównych metod kształtowania elementów w procesie obróbki skrawaniem i jako taka szczególnie silnie podlega trendom specjalizacji.

więcej »
Spienianie tworzyw sztucznych

Materiały porowate dzięki swojej budowie komórkowej i bardzo dobrym właściwościom izolacyjnym znalazły szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

więcej »
Oprawki idealnie dopasowane

Oprawki z mocowaniem termokurczliwym mają wiele zalet: prostotę konstrukcji, silne i dokładne mocowanie oraz wysoką trwałość.

więcej »
Zastosowanie produktów z włókien ceramicznych w przemyśle

Włókna ceramiczne mają szczególne właściwości ogniotrwałe, dużą odporność chemiczną, właściwości izolacyjne oraz odznaczają się niską przewodnością elektryczną, akustyczną oraz cieplną. Dlatego chętnie wykorzystywane są w przemyśle.

więcej »
Odzysk zamiast składowania

Odpady stanowią ok. 90% produktów ubocznych przetwórstwa przemysłowego. Duża część z nich może zostać z powodzeniem wykorzystana powtórnie. Wciąż jednak brakuje chętnych do ich przetwarzania.

więcej »
Tworzywa sztuczne przyjazne środowisku

Postęp w dziedzinie badań nad polimerami doprowadził do rozwoju nowych materiałów polimerowych zachowujących właściwości i użyteczność tradycyjnych tworzyw sztucznych, ale ulegających rozkładowi.

więcej »
Farby utwardzane światłem

Rynek farb, powłok i klejów fotoutwardzalnych rośnie w ostatnich latach w tempie wykładniczym. Oto skąd się bierze większe zainteresowanie.

więcej »
Stal w konstrukcjach offshore

Stal wykorzystana do konstrukcji offshore, która musi spełnić wiele wymagań, aby wykonane z niej instalacje zapewniały bezpieczeństwo ludziom i wydobycia surowców.

więcej »
"Myślące" polimery

Określenie „sztuczna inteligencja” na dobre zadomowiło się w naszym języku. Natomiast pojęcie „inteligentne materiały” (w szczególności „inteligentne polimery”) może dziwić. A jednak większość z nas miała już z nimi do czynienia, co więcej: wielu z nas używa ich na co dzień.

więcej »