Testy, pomiary i badania

Multimetry cyfrowe

Nowoczesne przyrządy pomiarowe znacznie różnią się od urządzeń, które używane były jeszcze kilkanaście lat temu. Producenci zaczynają stosować w coraz szerszym zakresie ekrany dotykowe, które upraszczają obsługę.

więcej »
Pomiar w trzech osiach

Współrzędnościowe maszyny pomiarowe pozwalają mierzyć obiekty o skomplikowanych kształtach przez rekonstrukcję współrzędnych ich powierzchni.

więcej »
Kontrola ciśnienia w procesach przemysłowych

Ciśnienie jest drugą, obok temperatury, najważniejszą wielkością procesową. Jego wartość jest istotna z punktu widzenia produkcji (w przypadku wielu procesów wymagane jest ciśnienie nie mniejsze niż pewna wartość lub mieszczące się w pewnym zakresie), ale też bezpieczeństwa.

więcej »
Multimetry cyfrowe

Nowoczesne przyrządy pomiarowe znacznie różnią się od urządzeń, które używane były jeszcze kilkanaście lat temu.

więcej »
Rentgenowska technika inspekcyjna

Najnowocześniejsze technologie i materiały umożliwiają zastosowanie rentgenowskiej techniki inspekcyjnej w przemyśle.

więcej »
Tomografia komputerowa jako narzędzie kontroli jakości

Rentgenowska tomografia komputerowa (CT) jest jedną z najmłodszych i najszybciej rozwijających się dziedzin metrologii i badań nieniszczących.

więcej »
Skanery laserowe do pomiarów i projektowania instalacji przemysłowych

Skanery 3D są obecnie urządzeniami coraz częściej wykorzystywanymi w procesach projektowania i kontroli technicznej. Pozwalają one m.in. wykonać precyzyjną dokumentację mierzonego obiektu, zwłaszcza w przypadku tzw. projektowania odwrotnego dokonywanego na bazie istniejących już elementów.

więcej »
Kompleksowe pomiary geometrii narzędzi skrawających

Nowoczesne narzędzia wymagają kompleksowej i bardzo dokładnej kontroli. W celu spełnienia tych wymagań niezbędne są przyrządy, które – oprócz wysokiej dokładności – oferują prostą obsługę oraz duże możliwości pomiaru.

więcej »
Błędy w procesie produkcyjnym – wykrywanie i korygowanie

Instytut Frauenhofer IPT opracował nową technikę pomiarową wykrywającą odkształcenia maszyn i na bieżąco korygującą błędy.

więcej »
Ciekawe wdrożenie: Od badań do wiedzy - GEA Refrigeration mierzy maszynami ZEISS 

GEA Refrigeration, spacjalista w technice chłodzenia, przy tworzeniu specjalistycznego sprzętu korzysta z trzech maszyn współrzędnościowych ZEISS.

więcej »
Ciekawe wdrożenie: TRW Bielsko-Biała i maszyny pomiarowe ZEISS 

Dokładne wyniki pomiarów przez całą dobę – w taki sposób TRW Automotive zapewnia jakość produkowanych części.

więcej »
Ciekawe wdrożenia: miliony kroków 

Össur Kristinsson, młody mężczyzna z Islandii, był niezadowolony ze swojej niewygodnej protezy nogi i szukał lepszego rozwiązania. W 1971 roku założył więc w Reykjaviku mały warsztat i szybko wynalazł silikonową wkładkę, nowy rodzaj połączenia między ciałem a protezą, znaną obecnie na całym świecie. Firma Össur – która zatrudnia obecnie 2300 pracowników na całym świecie - weryfikuje jakość swoich najnowocześniejszych protez przy użyciu współrzędnościowej maszyny pomiarowej ZEISS. Pomiar komponentów o skomplikowanej geometrii, eliminacja podatnych na błędy pomiarów ręcznych oraz szybsza analiza i dokumentacja danych pomiarowych – to trzy najważniejsze wyzwania pomiarowe, z którymi spotykają się pracownicy firmy Össur.

więcej »