Inne

Polacy koordynują rozwój technologii jądrowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest koordynatorem prac badawczo-rozwojowych reaktorów wysokotemperaturowych (HTR) prowadzonych w ramach europejsko-amerykańskiej współpracy „GEMINI+”. To jeden z pięciu zwycięskich projektów instytutu ze Świerka w najnowszym konkursie EURATOM.

więcej »
Inwestycje w polskiej branży motoryzacyjnej

Dlaczego zagraniczne koncerny motoryzacyjne chętnie inwestują w Polsce? Oto odpowiedź.

więcej »
PGZ będzie współpracować przy programie Black Hawk

Sikorsky, firma należąca do koncernu Lockheed Martin, wraz z podległą jej spółką PZL Mielec podpisały porozumienie o współpracy w ramach programu S-70i Black Hawk z Polską Grupą Zbrojeniową.

więcej »
Dokumenty elektroniczne zyskują na znaczeniu

Od 1 lipca br. zaczyna obowiązywać rozporządzenie eIDAS, a od 8 września br. nowelizacja kodeksu cywilnego, których zapisy dadzą podstawy do jeszcze pełniejszego obiegu dokumentów w formie cyfrowej. Przytoczone akty prawne istotnie zmieniają pojęcie dokumentu oraz podpisu – kluczowych elementów wszelkiego rodzaju formalności.

więcej »
Dlaczego maszyny powinny się ze sobą lepiej komunikować?

Współczesne maszyny muszą być ze sobą bardziej skomunikowane, gdyż to pozwala na łatwiejszą i bardziej zoptymalizowaną produkcję. Dzięki rozwojowi technologii komunikacyjnych można coraz lepiej sprostać zagrożeniom, jakie niesie ze sobą ta wzajemna komunikacja.

więcej »
Polski rynek gazu coraz bliżej liberalizacji

Zmniejszenie barier prawnych dla liberalizacji rynku gazu i stworzenie warunków do dalszego rozwoju tego obszaru w Polsce to główny cel przygotowanego przez ME projektu zmiany Prawa energetycznego, który wprowadza stopniową rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego przez prezesa URE. Projekt 25 kwietnia 2016 r. został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

więcej »
Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie

Od wydania rozporządzeń REACH i CLP mija w tym roku odpowiednio dziewięć i siedem lat. Przemysł, laboratoria i inni użytkownicy chemikaliów wciąż jednak borykają się z mnóstwem wątpliwości prawnych.

więcej »
Social media niedoceniane w polskich firmach

Jak wynika z danych Digital Agenda for Europe, polskie przedsiębiorstwa w dalszym ciągu w niewielkim stopniu używają mediów społecznościowych w celach biznesowych. Odsetek firm, które wykorzystują tego typu narzędzia jest mniejszy tylko w dwóch innych państwach Unii Europejskiej.

więcej »
Biznes rozwija się w strefach i parkach

Strefy ekonomiczne i parki technologiczne są jedną z form zachęty dla przedsiębiorców do inwestowania na danym terenie.

więcej »
Rosną wymagania najemców nieruchomości komercyjnych

Najemcy nieruchomości komercyjnych mają coraz większe oczekiwania. Agencje nie mogą już tylko zarządzać budynkami, lecz muszą angażować się we współpracę z klientami i reagować na ich potrzeby. Z racji tego, że konkurencja jest bardzo duża, a koniunktura w dłuższej perspektywie niepewna, to właśnie dzięki relacjom z klientami mogą się wyróżnić.

więcej »
Chińczycy zainwestują w Fabryce Łożysk Tocznych z Kraśnika 130 mln zł

130 mln zł zamierza zainwestować do przyszłego roku chiński koncern Tri Ring, który w 2013 roku kupił blisko 90 proc. udziałów w Fabryce Łożysk Tocznych z Kraśnika. Nakłady mają być przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe oraz powiększenie sieci sprzedaży. Chińczycy chcą być wiodącym producentem podzespołów samochodowych na świecie, dlatego także w Polsce poszukują partnera do kolejnej inwestycji.

więcej »
Chińskie firmy chemiczne szukają w Polsce partnerów

Dla chińskich firm Polska to nie tylko atrakcyjny rynek zbytu, lecz także coraz ciekawsze miejsce do inwestowania. Interesują się polskim rynkiem ze względu na silną pozycję w regionie i Europie, a także środowisko sprzyjające inwestorom zagranicznym. Chińskie firmy z branży chemicznej poszukują w Polsce partnerów.

więcej »