Inne

Dlaczego start-upy są tak ważne dla energetyki w świetle Industry 4.0? 

Termin Przemysł 4.0 (ang. Industry 4.0) czy raczej – w niemieckim oryginale – Industrie 4.0 to termin, który po raz pierwszy pojawił się w Niemczech, gdzie na targach przemysłowych w Hanowerze wykorzystany został przez polityków jako nazwa dalekofalowej strategii rozwoju i wspierania przemysłu.

więcej »
Jak magazynować energię odnawialną?

Nowe technologie pozwalają lepiej magazynować energię odnawialną i skuteczniej nią zarządzać. Proces ten w przyszłości będzie kluczowy dla środowiska, ludzi i przemysłu energetycznego.

więcej »
GE finalizuje przejęcie LM Wind Power

General Electric ogłosił finalizację przejęcia LM Wind Power, duńskiej firmy rozwijającej nowe technologie i produkującej łopaty wirnikowe dla energetyki wiatrowej. Finalizację transakcji poprzedziło formalne zezwolenie udzielone przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, Chiny i Brazylię. W efekcie GE zwiększyło swój udział w sektorze energetycznym w Polsce.

więcej »
Sektor MSP z lekkim optymizmem spogląda w przyszłość

Ponad 1/5 przedsiębiorców z sektora MSP uważa, że kondycja ekonomiczna ich firmy w najbliższym czasie zmieni się na lepsze (wzrost o 1,6 pkt. proc), a ponad połowa (54,4%) badanych jest zdania, że ich sytuacja finansowa nie ulegnie zmianie, co oznacza niewielki (o 2,4 pkt. proc.) wzrost.

więcej »
„Super urząd” ds. ochrony danych osobowych a przedsiębiorcy

W projekcie ustawy o ochronie danych osobowych został przewidziany nowy organ do spraw ochrony danych. Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO) zastąpi Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), który będzie miał znacznie szersze kompetencje niż jego poprzednik. Co to oznacza dla przedsiębiorców? 

więcej »
Polskie firmy mają problemy z procesami zakupowymi

Umiejętne zarządzanie procesem zakupowym pozwala firmie ograniczyć koszty związane z dostawami i zwiększyć opłacalność biznesu. Niestety w Polsce wiele przedsiębiorstw, i to nie tylko tych małych, ciągle ma z tym duże problemy. Jak mogą je rozwiązać? Z pewnością potrzebują do tego skutecznej strategii zakupowej.

więcej »
Duże przejęcie w sektorze hydroizolacji

7 kwietnia br. dwóch wiodących producentów z sektora hydroizolacji połączyło swoje siły. Działająca w strukturach Grupy Atlas spółka Izohan zakupiła udziały spółki Izolex. 

więcej »
Polacy koordynują rozwój technologii jądrowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest koordynatorem prac badawczo-rozwojowych reaktorów wysokotemperaturowych (HTR) prowadzonych w ramach europejsko-amerykańskiej współpracy „GEMINI+”. To jeden z pięciu zwycięskich projektów instytutu ze Świerka w najnowszym konkursie EURATOM.

więcej »
Inwestycje w polskiej branży motoryzacyjnej

Dlaczego zagraniczne koncerny motoryzacyjne chętnie inwestują w Polsce? Oto odpowiedź.

więcej »
PGZ będzie współpracować przy programie Black Hawk

Sikorsky, firma należąca do koncernu Lockheed Martin, wraz z podległą jej spółką PZL Mielec podpisały porozumienie o współpracy w ramach programu S-70i Black Hawk z Polską Grupą Zbrojeniową.

więcej »
Dokumenty elektroniczne zyskują na znaczeniu

Od 1 lipca br. zaczyna obowiązywać rozporządzenie eIDAS, a od 8 września br. nowelizacja kodeksu cywilnego, których zapisy dadzą podstawy do jeszcze pełniejszego obiegu dokumentów w formie cyfrowej. Przytoczone akty prawne istotnie zmieniają pojęcie dokumentu oraz podpisu – kluczowych elementów wszelkiego rodzaju formalności.

więcej »
Dlaczego maszyny powinny się ze sobą lepiej komunikować?

Współczesne maszyny muszą być ze sobą bardziej skomunikowane, gdyż to pozwala na łatwiejszą i bardziej zoptymalizowaną produkcję. Dzięki rozwojowi technologii komunikacyjnych można coraz lepiej sprostać zagrożeniom, jakie niesie ze sobą ta wzajemna komunikacja.

więcej »