Odczyt dla budownictwa wyniósł 57 pkt., dla usług 54,4 pkt., dla transportu 53,8 pkt., dla handlu 51,8 pkt, a dla produkcji 51,1 pkt. Wyższe wartości wskaźników wynikają przede wszystkim z optymistycznych prognoz dotyczących sprzedaży. Eksperci EFL studzą jednak optymizm, gdyż wciąż są to wyniki dużo słabsze niż te z II kwartału 2018 i 2017 r.

Kondycja każdej branży jest wynikową kilku czynników, które najbardziej determinują działalność reprezentujących ją firm. Te okoliczności z pewnością wpływają także na subiektywną ocenę sytuacji przedstawiciela biznesu. Na przykład w przypadku budownictwa istotne są czynniki związane z rokiem kalendarzowym. Sezon wiosenno-letni to czas, w którym ta branża wchodzi na pełne obroty – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Budowlanka liczy na skokowy wzrost zamówień

W II kwartale br. subindeks dla branży budowlanej był wyższy o 3,8 pkt. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Choć jest to jeden z najlepszych odczytów branżowych w tym kwartale, wynik ten jest daleki od rekordowego z IV kwartału 2017 r. Na lepszy wynik wpływ miał głównie sprzedażowy optymizm wśród firm budowlanych. Niemal połowa z nich spodziewa się wzrostu obrotów dużo więcej niż na początku tego roku. Firmy budowlane bardzo często posiłkują się leasingiem – przy pomocy tego rozwiązania swoje inwestycje jak sprzęt budowlany zamierza finansować ponad połowa firm (57,5%.).

W przemyśle dwa razy więcej sprzedażowych optymistów

Wartość subindeksu barometru EFL dla produkcji w II kwartale br. wyniosła 51,1 pkt. Jest to wynik o 2,1 pkt. wyższy niż kwartał wcześniej (49 pkt.) Nieco bardziej optymistyczna ocena koniunktury w produkcji to pochodna przede wszystkim pozytywnych prognoz w zakresie sprzedaży. Firmy produkcyjne są jedną z dwóch branż, które najczęściej swoje inwestycje zamierzają sfinansować leasingiem. Z tego narzędzia planuje korzystać 2 na 3 producentów.

Firmy usługowe będą więcej inwestować

Subindeks barometru EFL dla usług wyniósł 54,4 pkt. i był o 5,2 pkt. wyższy niż kwartał wcześniej. Jest to najlepszy wynik od roku. Optymizm wśród firm reprezentujących ten sektor powrócił biorąc pod uwagę inwestycje i sprzedaż. Co trzecia firma usługowa planuje więcej inwestować, co jest wynikiem aż trzy razy lepszym niż kwartał wcześniej. W przypadku sprzedaży, odsetek optymistów wyniósł 31,4%, podczas gdy na początku roku 18,6%.

Źródło: EFL