Przedstawiciel firmy Kuka zaprezentował najważniejsze trendy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony użytkowników podczas procesów produkcyjnych. Wydarzenie swoim mecenatem objął prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Podczas konferencji miało miejsce czternaście bardzo ciekawych prelekcji, w tym m.in. Łukasza Szczepkowskiego – regional sales managera w firmie Kuka Roboter. Ekspert w swoim wykładzie poruszył kwestię najnowszych, a zarazem najważniejszych trendów w zakresie bezpieczeństwa procesów produkcyjnych. Przedstawiciel Kuka zaprezentował także roboty przemysłowe oferowane przez firmę, które wyposażone są w innowacyjne opcje bezpieczeństwa. W sekcji wystawienniczej uczestnicy konferencji mieli także szansę na wymianę najważniejszych branżowych doświadczeń i praktyk oraz zapoznania się z interesującymi ekspozycjami.

Nowoczesne przedsiębiorstwa, których celem jest intensywny rozwój, zobligowane są do podnoszenia poziomu automatyzacji. Robotyzacja procesów produkcyjnych oznacza przede wszystkim skrócenie czasu wykonania poszczególnych czynności przy jednoczesnym zwiększeniu jakości i precyzji produkcji. Nie mniej ważne jest podnoszenie bezpieczeństwa ludzi, w szczególności tam, gdzie występują trudne warunki pracy, m.in. w paletyzacji, obróbce, obsłudze maszyn, montażu czy obróbce wykończeniowej – te tematy stały się motywem przewodnim spotkania w Szczecinie.

Źródło: Kuka