Jak podkreślili podczas wystąpień prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek  oraz dyrektor firmy SMARTTECH Anna Gębarska zacieśnienie współpracy między polskim producentem urządzeń pomiarowych a Laboratorium przyniesie wzajemne korzyści pod względem dydaktycznym dla uczelni oraz pod względem rozwojowym dla firmy. Współpraca oznacza dla obu jednostek lepsze dostosowanie do rynku oraz zwiększenie możliwości rozwoju, np. w projektach badawczych i wdrożeniowych.

Otwarta pracownia stanowić będzie dodatkowy punkt na mapie Polski Południowej, gdzie osoby i przedsiębiorstwa zainteresowane technologią skanowania 3D będą mogły na żywo zobaczyć skaner 3D firmy SMARTTECH w działaniu i zasięgnąć informacji dotyczącej urządzenia. Dodatkowo jako jedyny ośrodek posiadający akredytacje na certyfikacje optycznych systemów pomiarowych Laboratorium swoim prestiżem i opracowanymi procedurami może zapewnić klientom firmy SMARTTECH dodatkowy certyfikat dokładności. Oznacza to, że skanery 3D firmy SMARTTECH mogą być urządzeniami pomiarowymi wykorzystywanymi jako urządzenia referencyjne w systemach kontroli jakości i dla zewnętrznych poddostawców.

Otwarcie uświetnił swoją obecnością dziekan Wydziału Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar, a także wielu zaproszonych gości.