Dolnośląski klaster edukacyjny, którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, powstał w kwietniu 2015 r. Ideą jego działania jest rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy pomiędzy m.in. przedsiębiorcami, szkołami i uczelniami wyższymi oraz zainteresowanymi rozwojem szkolnictwa branżowego i rynku w zakresie transferu wiedzy, technologii.

KGHM stawia sobie za cel wspieranie kształcenia zawodowego

- Dołączenie do Klastra Edukacyjnego wpisuje się w realizację przyjętej pod koniec ubiegłego roku Strategii na lata 2019-2023. Wśród zadań, jakie przed sobą stawiamy, jest m.in. wsparcie rozwoju kompetencji przyszłości, które zaczyna się na poziomie edukacji i współpracy ze szkołami - mówi Marcin Chludziński, prezes KGHM. W ostatnim czasie podjęto szereg działań zmierzających do rozwoju szkolnictwa. - Nasza ścisła współpraca ze szkołami w regionie to podstawa późniejszych sukcesów, zarówno spółki jak i mieszkańców. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie i ciężko pracujemy na rzecz regionu. Rozumiemy, że poprzez nasze działania kształtujemy lokalną społeczność. Czujemy się więc zobowiązani do wspierania rozwoju szkolnictwa - dodała Magdalena Wróbel, dyrektor naczelny. ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Działania trwają

W ramach współpracy KGHM ze szkołami średnimi z Zagłębia Miedziowego, spółka organizuje m.in. zajęcia praktycznej nauki zawodu oraz praktyki zawodowe, przygotowuje uczniów do uzyskania wybranych uprawnień zawodowych przed ukończeniem szkoły, umożliwia udział w dodatkowych szkoleniach dla młodzieży i nauczycieli, funduje stypendia dla wyróżniających się uczniów oraz wspiera szkoły w modyfikowaniu programów nauczania.

Źródło: KGHM Polska Miedź