Wśród głównych kryteriów oceny w kategorii zarządzania ryzykiem walutowym znalazły m.in. się klarowna polityka zarządzania ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi, pomiar ryzyka walutowego i koszty hedgingu. Wyróżnienie dla PKN Orlen wynikało również z utrzymania marży zysku, przepływów pieniężnych i globalnej konkurencyjności na optymalnym poziomie.

Wyróżnienie prestiżowego „Global Finance” zobowiązuje nas do dalszego sukcesywnego budowania kompetencji i konsekwentnego, niezakłóconego przynoszenia dodatniego wyniku na scentralizowanym zarządzaniu ryzykami finansowymi w Grupie Kapitałowej. Ten sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania całego zespołu zarządzania ryzykiem finansowym i płynnością. Obrana przez nas droga stopniowego rozwoju kompetencji zespołu oraz połączenie systematycznego podejścia do identyfikacji i analizy ryzyka z rozwojem kompetencji tradingowych zostały docenione przez rynki i przyczyniły się do poprawy naszej stabilności finansowej i przewidywalności wyniku – powiedział Jacek Matyjasik, dyrektor rykonawczy ds. zarządzania finansami w PKN Orlen.

Wyróżnienie przyznane PKN Orlen jest elementem prestiżowego rankingu Global Finance, honorującą także dostawców usług walutowych. W 18 edycji zestawienia znalazły się firmy ze 104 krajów, reprezentujących 7 globalnych regionów. Wybór laureatów dokonywany jest w oparciu o opinie analityków, menadżerów wyższego szczebla i ekspertów bankowych. Pod uwagę brane są wolumen transakcji, udział w rynku, zakres usług, obsługa klienta, konkurencyjne ceny oraz innowacyjne technologie.

Źródło: PKN Orlen