Przeciętne wynagrodzenie w całym 2019 r. wyniosło, według szacunku GUS, 4918,17 zł. Było to o ponad 330 zł więcej niż rok wcześniej, co oznacza wzrost o 7,3%. Wynik ten jest powtórzeniem bardzo dobrej dynamiki z 2018 r. i rezultatem plasującym się znacznie powyżej średnich wieloletnich.

W ujęciu realnym wzrost wynagrodzeń szacuje się na poziomie 4,8%.

Źródło: GUS, Ministerstwo Rozwoju