Finanse

Wzrost wynagrodzeń w drugim kwartale

Znane są dane o przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce w II kwartale 2019 r. Według Głównego Urzędu Statystycznego wynosi ono 4839,24 zł, co oznacza spadek o 2% w ujęciu kwartalnym oraz wzrost o 7% w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.

więcej »
OSD wykorzystuje innowacyjne metody energii elektrycznej

Modernizacja i rozbudowa instalacji do przemysłu energii elektrycznej toruje drogę innowacyjnym urządzeniom dla sektora. Wyzwania OSD, które są związane z rosnącym zużyciem energii elektrycznej w kraju niezbędnym rozwojem elektromobilności wymuszają sięganie po ułatwienia i szukanie oszczędności. 

więcej »
Znaczny spadek wypracowanego wzrostu o prawie 10% przez GIP60

Maj przyniósł dla GIP60 znaczną obniżkę do poziomu 854.29 punktów, czyli 9.3%. niżej, niż na początku miesiąca. Oznacza to również, że GIP60 spadł poniżej swojej wartości z początku roku niwelując tym samym cały wzrost, jakiego doświadczył w pierwszych czterech miesiącach tego roku.

więcej »
Spore dofinansowanie dla polskiej strefy space

Blisko 250 mln zł dofinansowania w ramach Krajowego Programu Kosmicznego otrzyma polski sektor space w ciągu najbliższych trzech lat. To branża, w której pojedyncze firmy rzadko mają szansę na spektakularne efekty. Prawdziwe sukcesy odnoszą konsorcja interdyscyplinarne, w których każdy uczestnik projektu wnosi do niego celowane rozwiązania. 

więcej »
Zwrot kosztów dla polskiej chemii

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uzyskało zgodę na wprowadzenie systemu rekompensat kosztów pośrednich dla sektorów i podsektorów przemysłu energochłonnego w Polsce. Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest od początku bardzo zaangażowana w wypracowanie najlepszych dla sektora rozwiązań i niebawem zobaczymy efekty działań izby na rzecz członków.

więcej »
Płatności bezgotówkowe biją rekordy popularności

Płatności bezgotówkowe są coraz bardziej popularne. W obrocie jest już ponad 41 mln kart, akceptowalnych niemal 800 tysiącach terminali, a za pomocą BLIK tylko w I kwartale tego roku dokonano blisko 40 mln transakcji – z czego 75% w internecie.

więcej »
Kilka lat pracy w jednym państwie UE gwarantuje emeryturę

Tylko w 2018 r. na podstawie przepisów unijnych i umów dwustronnych zawartych przez Polskę z niektórymi państwami Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał miesięcznie blisko 184 tys. emerytur i rent. Dzięki koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osoby, które pracowały w różnych krajach, mogą liczyć na świadczenia z każdego z nich.

więcej »
Jak Polacy zabezpieczają się finansowo?

W momencie wystąpienia nagłych i niezależnych od ludzi zdarzeń losowych, co czwarta osoba w Polsce skorzysta z polisy na życie. Podobnie będzie w przypadku odsetek sięgnie po oszczędności, choć większość badanych ma oszczędności nie wyższe niż równowartość trzymiesięcznych zobowiązań – wynika z badań Unum Insight. Jednak Świadomość w obszarze zabezpieczania przyszłości własnej i rodziny pozostawia jeszcze dużo do życzenia. 

więcej »
Nowe opcje finansowania odnawialnych źródeł energii

Według wymogów unijnej polityki klimatycznej do 2020 r. Polska musi zwiększyć udział odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii do 15%. Jedną z metod osiągnięcia tego celu są inwestycje w fotowoltaikę, również na poziomie małych i średnich firm. Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera tego typu inwestycje poprzez gwarancje spłaty kredytu Biznesmax. Maksymalna kwota gwarancji to 2,5 mln euro.

więcej »
Skuteczne rozwiązanie dotyczące wyłudzania podatku VAT

Krajowa Administracja Skarbowa ogłosiła wprowadzenie nowego rozwiązania służącego ochronie interesów uczciwie działających podmiotów – Program Ostrzegania Przedsiębiorców. Jego celem jest zabezpieczenie przedsiębiorców przed nieświadomym uczestnictwem w oszustwie podatkowym tzw. karuzeli podatkowej. Federacja przedsiębiorców Polskich ocenia rozwiązanie jako skuteczne narzędzie do wspólnej walki administracji i przedsiębiorców z wyłudzeniami podatku VAT.

więcej »
Wzrost wydatków na korzystanie firm z chmury

Rynek chmury wzrasta w ekspresowym tempie – w ubiegłym roku wart był już 250 mld dol. W Polsce z rozwiązań chmurowych korzysta obecnie raptem 11% przedsiębiorstw, ale wydatki na ten cel rosną w tempie 20% rok do roku. Największe zapotrzebowanie dotyczy usług software-as-a-service, czyli oprogramowanie jako usługa, które rosną w tempie 30% rocznie. 

więcej »
Grupa Azoty otrzymała deklarację Lotosu odnośnie objęcia akcji

Grupa Lotos podpisała list intencyjny ze spółkami z Grupy Azoty w zakresie ewentualnego zainwestowania kwoty do 500 mln zł w realizację projektu Polimery Police. Wcześniej, PDH otrzymała ze strony koreańskich koncernów listy intencyjne w sprawie potencjalnego zaangażowania finansowego w Projekt Polimery Police o wartości do 130 mln dolarów, tj. także ok. 500 mln zł.

więcej »