Finanse

350 mln euro unijnego wsparcia dla polskich MŚP

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i PKO Leasing ogłaszają nową umowę w ramach COSME (unijnego programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i małych i średnich przedsiębiorstw) oraz planu inwestycyjnego dla Europy. Celem umowy jest wygenerowanie 1,5 mld zł, czyli 348 mln euro, w postaci nowego finansowania dla 10 tys. polskich MŚP.

więcej »
Nastroje producentów coraz gorsze

We wrześniu GIP60 podążył śladami całej GPW i zamknął miesiąc na poziomie 946 punktów, co oznacza spadek o 3,82% w porównaniu z końcem sierpnia, kiedy GIP60 zakończył wakacyjną serię wzrostów. Pogorszenie nastrojów widoczne jest zarówno wśród inwestorów, jak i w realnej sferze przemysłu produkcyjnego.

więcej »
100 milionów złotych na startupy w energetyce

W ciągu pięciu lat wspólny fundusz PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Polskiego Funduszu Rozwoju i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zainwestuje łącznie 100 mln zł w najbardziej innowacyjne startupy. Na celownik bierze projekty m.in. z obszaru Przemysłu 4.0, digitalizacji, magazynowania energii, elektromobilności, cyfryzacji kontaktu z klientem czy big data.

więcej »
Globalne przychody branży obronnej i lotniczej w 2017 r. wyniosły 685,6 mld dolarów

W 2017 r. globalne przychody przemysłu lotniczego i obronnego (A&D) wzrosły o 2,7 proc. w ujęciu rocznym, czyli o 18,3 mld dolarów. Sektor wzrost ten zawdzięcza przede wszystkim rozwojowi lotnictwa cywilnego i zwiększeniu wydatków na obronność w Europie. Jak wynika z corocznego raportu „Global aerospace and defense industry financial performance study”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, producenci oryginalnego sprzętu (Original Equipment Manufacturer) i elektroniki zwiększyli swoje przychody w 2017 r. odpowiednio o 5,6 i 4,7 mld dolarów. Największy wzrost przychodów w sektorze A&D – o 42,3 proc. – odnotowała turecka firma Aselsan A.S.

więcej »
Przedsiębiorcy złożą się na "daninę solidarnościową"

„Danina solidarnościowa” nie będzie zasilana wyłącznie z kieszeni grupy kilkudziesięciu tysięcy najbogatszych Polaków. Pieniądze pójdą z Funduszu Pracy, na który składają się wszyscy przedsiębiorcy. Według opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu ustawy na nowy fundusz pomocy osobom niepełnosprawnym zostanie odprowadzone 0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy.

więcej »
​Rekordowe wyniki PKN Orlen

PKN Orlen w II kwartale 2018 r. osiągnął najwyższy w historii wynik segmentu detalicznego w wysokości 677 mln zł, co oznacza wzrost o 18% (r/r). Łącznie wszystkie segmenty działalności wypracowały zysk operacyjny EBITDA wg LIFO na poziomie 2,1 mld zł.

więcej »
Jak przedsiębiorcy dbają o płynność finansową?

Obecnie, gdy znaczna część należności spływa po terminie, przedsiębiorstwa nieustannie zagrożone są utratą płynności finansowej. Problem z otrzymywaniem zapłaty za sprzedane wyroby czy wykonane usługi na czas dotyczy ponad 63% firm. Jest to niewiele mniejszy odsetek niż jesienią poprzedniego roku (spadek o 3,2 pkt. proc.). Prawie 77% przedstawicieli polskiego sektora MŚP podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie opóźnieniom w płatnościach i pojawianiu się zatorów.

więcej »
Dobra koniunktura w przemyśle przekłada się na dynamikę rynku maszyn i urządzeń

Polska gospodarka mocno wystartowała w pierwszym kwartale. Z danych GUS wynika, że inwestycje wzrosły o 8,1%, konsumpcja prywatna o 4,8%, popyt krajowy zaś o 6,8%,. Prognozy na kolejny okres delikatnie studzą optymizm przedsiębiorców, ale o zadyszce nie może być mowy. Popyt rośnie, produkcja również, a to napędza inwestycje.

więcej »
Opóźnienia w płatnościach zmorą wszystkich przedsiębiorców

Nieterminowe regulowanie opłat za sprzedane wyroby czy wykonane usługi dotyka 6/10 przedstawicieli sektora MŚP – wynika z 15. fali badania Bibby MSP Index. Z problemem niezapłaconej na czas faktury przynajmniej raz w miesiącu styka się ponad połowa (52,6%) ankietowanych firm. 

więcej »
Giełdowy Indeks Produkcji oberwał rykoszetem?

Już po raz czwarty w tym roku spadła wycena rynkowa polskich spółek produkcyjnych. W maju Giełdowy Indeks Produkcji spadł o 2,09% do poziomu 1005,93, zbliżając się do wyceny z początku 2016 r.

więcej »
Wzrost PKB wysoki, ale są dwa problemy

Opublikowany dzisiaj komunikat Głównego Urzędu Statystycznego nt. wstępnego szacunku PKB w I kw. 2018 r. może napawać optymizmem, jednak trzeba zwrócić uwagę na dwie kwestie.

więcej »
Faktoring coraz popularniejszy

Popularność faktoringu rośnie. Prawie 90% prowadzących firmę z sektora MŚP zna to pojęcie – wynika z 15. edycji badania Bibby MSP Index przeprowadzanego przez Bibby Financial Services. Co dziesiąty ankietowanych deklaruje, że korzysta z tego narzędzia finansowania biznesu. 

więcej »