Finanse

3DGence obniża ceny drukarek 3D

3DGence obniża ceny swoich urządzeń. 3DGence DOUBLE P255 będzie tańsza o 3 500 zł, a 3DGence ONE o 2 850 zł, drukarki 3D będą dostępne w nowym sklepie internetowym producenta.

więcej »
GK PGNiG: Wzrost przychodów w I półroczu 2019 roku

O 8% wzrosły przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w porównaniu z I półroczem 2018 r. w warunkach spadających cen gazu ziemnego i rosnących cen ropy naftowej. Grupa zwiększyła wolumen sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej.

więcej »
5 hamulców przed skorzystaniem z ulgi B+R

Badanie Kantar przeprowadzone dla Ayming mówi, że zaledwie 12% zapytanych firm skorzystało w roku podatkowym 2018 z ulgi B+R. I to pomimo tego, że od ubiegłego roku można odpisać 100% kosztów kwalifikowanych niezależnie od wielkości firmy i nawet 150% wydatków w przypadku centrów badawczo-rozwojowych. Można wskazać kilka głównych powodów, które powstrzymują przedsiębiorców przed korzystaniem z tej preferencji podatkowej. 

więcej »
Wzrost wynagrodzeń w drugim kwartale

Znane są dane o przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce w II kwartale 2019 r. Według Głównego Urzędu Statystycznego wynosi ono 4839,24 zł, co oznacza spadek o 2% w ujęciu kwartalnym oraz wzrost o 7% w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.

więcej »
OSD wykorzystuje innowacyjne metody energii elektrycznej

Modernizacja i rozbudowa instalacji do przemysłu energii elektrycznej toruje drogę innowacyjnym urządzeniom dla sektora. Wyzwania OSD, które są związane z rosnącym zużyciem energii elektrycznej w kraju niezbędnym rozwojem elektromobilności wymuszają sięganie po ułatwienia i szukanie oszczędności. 

więcej »
Znaczny spadek wypracowanego wzrostu o prawie 10% przez GIP60

Maj przyniósł dla GIP60 znaczną obniżkę do poziomu 854.29 punktów, czyli 9.3%. niżej, niż na początku miesiąca. Oznacza to również, że GIP60 spadł poniżej swojej wartości z początku roku niwelując tym samym cały wzrost, jakiego doświadczył w pierwszych czterech miesiącach tego roku.

więcej »
Spore dofinansowanie dla polskiej strefy space

Blisko 250 mln zł dofinansowania w ramach Krajowego Programu Kosmicznego otrzyma polski sektor space w ciągu najbliższych trzech lat. To branża, w której pojedyncze firmy rzadko mają szansę na spektakularne efekty. Prawdziwe sukcesy odnoszą konsorcja interdyscyplinarne, w których każdy uczestnik projektu wnosi do niego celowane rozwiązania. 

więcej »
Zwrot kosztów dla polskiej chemii

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uzyskało zgodę na wprowadzenie systemu rekompensat kosztów pośrednich dla sektorów i podsektorów przemysłu energochłonnego w Polsce. Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest od początku bardzo zaangażowana w wypracowanie najlepszych dla sektora rozwiązań i niebawem zobaczymy efekty działań izby na rzecz członków.

więcej »
Płatności bezgotówkowe biją rekordy popularności

Płatności bezgotówkowe są coraz bardziej popularne. W obrocie jest już ponad 41 mln kart, akceptowalnych niemal 800 tysiącach terminali, a za pomocą BLIK tylko w I kwartale tego roku dokonano blisko 40 mln transakcji – z czego 75% w internecie.

więcej »
Kilka lat pracy w jednym państwie UE gwarantuje emeryturę

Tylko w 2018 r. na podstawie przepisów unijnych i umów dwustronnych zawartych przez Polskę z niektórymi państwami Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał miesięcznie blisko 184 tys. emerytur i rent. Dzięki koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osoby, które pracowały w różnych krajach, mogą liczyć na świadczenia z każdego z nich.

więcej »
Jak Polacy zabezpieczają się finansowo?

W momencie wystąpienia nagłych i niezależnych od ludzi zdarzeń losowych, co czwarta osoba w Polsce skorzysta z polisy na życie. Podobnie będzie w przypadku odsetek sięgnie po oszczędności, choć większość badanych ma oszczędności nie wyższe niż równowartość trzymiesięcznych zobowiązań – wynika z badań Unum Insight. Jednak Świadomość w obszarze zabezpieczania przyszłości własnej i rodziny pozostawia jeszcze dużo do życzenia. 

więcej »
Nowe opcje finansowania odnawialnych źródeł energii

Według wymogów unijnej polityki klimatycznej do 2020 r. Polska musi zwiększyć udział odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii do 15%. Jedną z metod osiągnięcia tego celu są inwestycje w fotowoltaikę, również na poziomie małych i średnich firm. Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera tego typu inwestycje poprzez gwarancje spłaty kredytu Biznesmax. Maksymalna kwota gwarancji to 2,5 mln euro.

więcej »