Gospodarka

Jednolity rynek cyfrowy może przynieść unijnej gospodarce nawet 415 mld euro

Wdrożenie jednolitego rynku cyfrowego w UE pomoże uzyskać dodatkowe 415 mld euro przepływu, a Polska może odgrywać istotną rolę w tym obszarze – podkreślają eksperci NASK. Nowe technologie i transformacja cyfrowa oznaczają więc ogromną szansę, ale wiążą się także z poważnymi zagrożeniami.

więcej »
W drugiej połowie roku polska gospodarka nieco zwolni

W II połowie 2018 r. polska gospodarka nieco zwolni – prognozuje Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Siłą napędowa polskiego PKB wciąż będzie popyt zewnętrzny i eksport. Choć niektóre branże mocno odczuwają wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników, większość firm radzi sobie z rekrutacją, zatrudniając cudzoziemców. Dzięki temu, pomimo jednego z najniższych w Unii Europejskiej poziomów stopy bezrobocia, polskie firmy odnotowują dobre wyniki.

więcej »
Biznes oparty o innowacje

Od 1 do 3% rocznych wydatków – tyle polskie firmy przeznaczają na działania B+R (badania i rozwój). Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Deloitte, prawie 80% przedsiębiorców deklaruje zwiększenie nakładów na ten cel w ciągu najbliższych lat. Dynamicznie wzrasta też liczba startupów chcących odnieść sukces właśnie w tej dziedzinie.

więcej »
Stopy procentowe do końca roku bez zmian

Szybki wzrost gospodarczy bez przesadnej inflacji sprawia, że Rada Polityki Pieniężnej nie ma powodu do podnoszenia stóp procentowych. Oznacza to, że w perspektywie kilku kwartałów kredyty nie powinny podrożeć. Zdaniem głównego ekonomisty największego polskiego banku dobra kondycja gospodarki uchroni też złotego przed osłabianiem się.

więcej »
13 bilionów dolarów dzięki sztucznej inteligencji

Jak wynika z analiz McKinsey&Company, wdrożenie technologii AI tylko do 2030 r. zwiększy jej wartość o 13 bilionów dolarów. Do tego czasu aż 70% firm i organizacji na świecie będzie posiadało „na pokładzie” co najmniej jedno rozwiązanie technologiczne bazujące na wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

więcej »
Rośnie liczba zagranicznych pracowników w Polsce

Liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce systematycznie rośnie. W 2017 r. wydano ich 235,6 tys. Było to o 108,2 tys. więcej niż w 2016 r. oraz 196,5 tys. więcej niż w 2012 r. Coraz więcej zezwoleń na pracę udzielanych jest we wszystkich województwach. Wydawane są one najczęściej dla obywateli Ukrainy.

więcej »
Handel zagraniczny Polski w I półroczu 2018 r.

Według wstępnych danych GUS po sześciu miesiącach br. eksport towarów z Polski osiągnął 107,6 mld euro, tj. poziom o 5,7% wyższy niż przed rokiem. Z kolei import wyniósł ponad 108,8 mld euro, co oznacza wzrost o 7,9%. Deficyt obrotów towarowych wyniósł ok. 1,2 mld euro.

więcej »
NIK: Małe efekty za duże pieniądze

Według Najwyższej Izby Kontroli udzielana pomoc publiczna nie wpływa w zauważalny sposób na podwyższenie innowacyjności polskiej gospodarki. Środki finansowe zamiast na projekty o wysokim potencjale innowacyjnym zbyt często przeznaczane są na przedsięwzięcia o znikomym znaczeniu dla gospodarki. W efekcie Polska wciąż - mimo pokaźnych nakładów finansowych i specjalnych programów wsparcia - jest  na dalekich pozycjach w europejskich rankingach innowacyjności.

więcej »
Polskiej gospodarce nie zabraknie paliwa do wzrostu

Dalszy wzrost konsumpcji oraz stopniowe przejmowanie ciężaru inwestycji przez prywatne przedsiębiorstwa od państwowych i samorządowych inwestorów to tendencje, jakich Narodowy Bank Polski spodziewa się do końca dekady.

więcej »
Wzrost wynagrodzeń może jeszcze przyspieszyć

Firmy oferują pracownikom coraz wyższe płace. Dzięki temu zatrudnienie rośnie w stałym tempie wynoszącym 3,7%. Presja na wzrost wynagrodzeń jest dla nich jednak coraz bardziej dotkliwa. W czerwcu średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4848,2 zł i było o 7,5% wyższe niż rok wcześniej. Zdaniem ekspertów, wysokie tempo wzrostu płac może utrzymać się jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy i zatrzymać na poziomie 8–9%.

więcej »
Nastroje w MŚP najgorsze od ponad 3 lat

Barometr EFL spadł w III kwartale br. do najniższego poziomu od początku 2015 r. (od kiedy jest realizowane badanie) i osiągnął wartość 52,9 pkt. (-8,3 pkt. kw./kw.). Wszystko za sprawą wyraźnego spadku optymistów przy równoczesnym wzroście pesymistów w każdym z badanych kryteriów.

więcej »
6 megatrendów o największym wpływie na globalną gospodarkę

Momentami przełomowymi w historii ludzkości było wynalezienie maszyny parowej, żarówki i komputera, a potem internetu. Obecnie czynników, które mogą mieć równie znaczący wpływ na gospodarkę i społeczeństwo jest znacznie więcej. Eksperci firmy doradczej Deloitte wskazali sześć megatrendów, które w najbliższych latach zmienią oblicze polskiej i światowej gospodarki. 

więcej »