Gospodarka

Firmom coraz trudniej pozyskiwać pracowników

Stopa bezrobocia w Polsce spadła poniżej 7%. Według metodologii Eurostatu we wrześniu wyniosła nawet 4,6%, co stawia nas w gronie państw o najniższym bezrobociu w całej Unii Europejskiej. Za niskimi wskaźnikami są jednak schowane mniej optymistyczne dane.

więcej »
Październikowa inflacja zgodna z planem

Według tzw. szybkiego szacunku inflacja w październiku 2017 r. wyniosła 2,1% w ujęciu rocznym. Przed miesiącem ceny towarów i usług wzrosły o 2,2%.

więcej »
Dynamiczny wzrost polskiego eksportu

Wyniki polskiego eksportu są lepsze niż prognozowano. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, od stycznia do sierpnia 2017 r. wartość zagranicznej sprzedaży wyniosła w Polsce aż 131,4 mld euro.

więcej »
Polski sektor MŚP spogląda w przyszłość z optymizmem

Polscy przedsiębiorcy, jako jedyni w Europie, pozytywnie oceniają szansę na poprawę swojej sytuacji gospodarczej w najbliższym czasie – wynika z badania Global Business Monitor opracowanego na zlecenie firmy faktoringowej Bibby Financial Services.

więcej »
Ożywienie gospodarcze w Polsce utrzyma się w kolejnych latach

Jeśli tempo rozwoju gospodarki będzie się utrzymywać, a wszystko na to wskazuje, możemy obserwować spadek bezrobocia nawet do 5–6 proc. To powinno też skutkować przyspieszeniem wzrostu płac. Wzrost polskiego PKB napędzać będzie poprawiająca się sytuacja gospodarcza w strefie euro, czyli u naszego głównego partnera handlowego.

więcej »
Co trzecia firma upada w ciągu pierwszego roku

W I półroczu 2017 r. ogłoszono informacje o niewypłacalności 418 przedsiębiorstw – wynika z analizy Euler Hermes. To 15-proc. wzrost względem I połowy 2016 r. Upadają zwykle młode firmy: po pierwszym roku działalności upada 30 proc., a po 5 latach – 70 proc. małych i średnich firm.

więcej »
Polacy coraz bardziej przedsiębiorczy

Frustracja, niezadowolenie z pracy i potrzeba niezależności – to główne czynniki, które skłaniają Polaków do zakładania własnego biznesu. Osoby, które decydują się na taki krok, są świadome swoich kompetencji, nie skupiają się na brakach, mają większą skłonność do ryzyka i godzą się z możliwością popełnienia błędu. 

więcej »
W tym roku wzrost cen nie powinien przekroczyć 2 proc.

Po spadku w czerwcu do najniższego tegorocznego poziomu inflacja w lipcu znów nieco przyspieszyła – do 1,7 proc. Wciąż jednak utrzymuje się na poziomie zdrowym dla gospodarki i pozostaje poniżej celu inflacyjnego. Natomiast dla najuboższych wzrost cen może być dotkliwy, bo drożeje przede wszystkim żywność.

więcej »
Jaki wpływ będzie miał brexit na sektor MŚP?

Prawie 1/3 przedsiębiorców z sektora MŚP w Wielkiej Brytanii spodziewa się, że brexit będzie miał negatywny wpływ na ich działalność. Aż 42 proc. firm oczekuje, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ich sytuacja pozostanie bez zmian, a 17 proc. twierdzi, że brexit może mieć pozytywny wpływ. 

więcej »
Wzrost gospodarczy na świecie i w UE nabiera tempa

Dane płynące zarówno z gospodarki strefy euro, jak i amerykańskiej są wyższe od oczekiwań. To jednak nie przekłada się na szybszy wzrost płac, a więc i cen. Jak podkreśla analityk Templeton Asset Management TFI, to duża zagadka dla ekonomistów.

więcej »
Światowa gospodarka wychodzi na prostą

Światowa gospodarka urosła w 2016 r. o 2,44 proc. Choć to wynik wyraźnie lepszy od osiągniętego w 2009 r., to jednak słabszy od tempa rozwoju z lat poprzednich i – z pominięciem kryzysowych lat 2008–2009 – najniższy od 2002 r.

więcej »
Handel zagraniczny Polski po maju 2017

Po przejściowym wyhamowaniu obrotów towarowych w kwietniu br., maj ponownie przyniósł ich ożywienie. W maju br. w ujęciu rocznym eksport zwiększył się o 4,4% (do 16 mld EUR), a import o 10,4%, (do blisko 16,2 mld EUR).

więcej »