Gospodarka

Handel zagraniczny Polski w I półroczu 2018 r.

Według wstępnych danych GUS po sześciu miesiącach br. eksport towarów z Polski osiągnął 107,6 mld euro, tj. poziom o 5,7% wyższy niż przed rokiem. Z kolei import wyniósł ponad 108,8 mld euro, co oznacza wzrost o 7,9%. Deficyt obrotów towarowych wyniósł ok. 1,2 mld euro.

więcej »
NIK: Małe efekty za duże pieniądze

Według Najwyższej Izby Kontroli udzielana pomoc publiczna nie wpływa w zauważalny sposób na podwyższenie innowacyjności polskiej gospodarki. Środki finansowe zamiast na projekty o wysokim potencjale innowacyjnym zbyt często przeznaczane są na przedsięwzięcia o znikomym znaczeniu dla gospodarki. W efekcie Polska wciąż - mimo pokaźnych nakładów finansowych i specjalnych programów wsparcia - jest  na dalekich pozycjach w europejskich rankingach innowacyjności.

więcej »
Polskiej gospodarce nie zabraknie paliwa do wzrostu

Dalszy wzrost konsumpcji oraz stopniowe przejmowanie ciężaru inwestycji przez prywatne przedsiębiorstwa od państwowych i samorządowych inwestorów to tendencje, jakich Narodowy Bank Polski spodziewa się do końca dekady.

więcej »
Wzrost wynagrodzeń może jeszcze przyspieszyć

Firmy oferują pracownikom coraz wyższe płace. Dzięki temu zatrudnienie rośnie w stałym tempie wynoszącym 3,7%. Presja na wzrost wynagrodzeń jest dla nich jednak coraz bardziej dotkliwa. W czerwcu średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4848,2 zł i było o 7,5% wyższe niż rok wcześniej. Zdaniem ekspertów, wysokie tempo wzrostu płac może utrzymać się jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy i zatrzymać na poziomie 8–9%.

więcej »
Nastroje w MŚP najgorsze od ponad 3 lat

Barometr EFL spadł w III kwartale br. do najniższego poziomu od początku 2015 r. (od kiedy jest realizowane badanie) i osiągnął wartość 52,9 pkt. (-8,3 pkt. kw./kw.). Wszystko za sprawą wyraźnego spadku optymistów przy równoczesnym wzroście pesymistów w każdym z badanych kryteriów.

więcej »
6 megatrendów o największym wpływie na globalną gospodarkę

Momentami przełomowymi w historii ludzkości było wynalezienie maszyny parowej, żarówki i komputera, a potem internetu. Obecnie czynników, które mogą mieć równie znaczący wpływ na gospodarkę i społeczeństwo jest znacznie więcej. Eksperci firmy doradczej Deloitte wskazali sześć megatrendów, które w najbliższych latach zmienią oblicze polskiej i światowej gospodarki. 

więcej »
Bessa uderzyła w GPW

Giełdowy Indeks Produkcji stracił w czerwcu 7,76% osiągając wartość 927,87 punktów, czyli znacznie poniżej 1000 punktów, z którymi zaczynał na początku 2016 r. Słaby złoty pozwolił wybronić się kilku eksporterom, jednak aż dwie trzecie spółek straciło na wartości.

więcej »
Spora część polskich przedsiębiorców obawia się brexitu

Ponad połowa firm z polskiego sektora MŚP jeszcze nie jest w stanie określić, czy brexit będzie miał wpływ na prowadzą przez nich działalności. 15% przedsiębiorców ma jednak obawy związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i związanymi z tym zmianami w gospodarce.

więcej »
Mało optymistyczne prognozy dotyczące PKB

Spadek tempa wzrostu gospodarczego, pogorszenie w finansach publicznych i powrót do stagnacji w inwestycjach – taki scenariusz prognozują eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego dla polskiej gospodarki do 2021 r.

więcej »
Spowolnienie gospodarcze jest nieuniknione. Czy czeka nas kryzys?

Choć mamy do czynienia z najdłuższym okresem wzrostu gospodarczego w obecnym stuleciu, trzecim co do długości w powojennej historii, dynamika wzrostu PKB w Polsce w 2018 r. może sięgnąć 4,4%, to jednak dobra sytuacja makroekonomiczna Polski i strefy euro może już długo nie potrwać – oceniają eksperci. 

więcej »
Rosną globalne wydatki na cyfrową transformację

Firma badawcza IDC przedstawiła globalną prognozę wydatków na cyfrową transformację. W 2018 r. mają one przekroczyć kwotę 1,1 biliona dolarów. Dla porównania, na technologie i usługi w obszarze cyfryzacji w roku minionym firmy wydały 958 mld dolarów, co daje wzrost na poziomie 16,9%.

więcej »
Polska musi zwiększyć inwestycje w innowacje

Udział inwestycji w PKB wynosi 17–18%, co przekłada się na niską pozycję naszego kraju w rankingach innowacyjności i konkurencyjności na świecie. Tymczasem właśnie inwestycje w nowe technologie, robotyzacja, innowacje oraz badania i rozwój to przepis na długofalowy i jakościowy wzrost gospodarczy. 

więcej »