Gospodarka

Polski sektor MŚP spogląda w przyszłość z optymizmem

Polscy przedsiębiorcy, jako jedyni w Europie, pozytywnie oceniają szansę na poprawę swojej sytuacji gospodarczej w najbliższym czasie – wynika z badania Global Business Monitor opracowanego na zlecenie firmy faktoringowej Bibby Financial Services.

więcej »
Ożywienie gospodarcze w Polsce utrzyma się w kolejnych latach

Jeśli tempo rozwoju gospodarki będzie się utrzymywać, a wszystko na to wskazuje, możemy obserwować spadek bezrobocia nawet do 5–6 proc. To powinno też skutkować przyspieszeniem wzrostu płac. Wzrost polskiego PKB napędzać będzie poprawiająca się sytuacja gospodarcza w strefie euro, czyli u naszego głównego partnera handlowego.

więcej »
Co trzecia firma upada w ciągu pierwszego roku

W I półroczu 2017 r. ogłoszono informacje o niewypłacalności 418 przedsiębiorstw – wynika z analizy Euler Hermes. To 15-proc. wzrost względem I połowy 2016 r. Upadają zwykle młode firmy: po pierwszym roku działalności upada 30 proc., a po 5 latach – 70 proc. małych i średnich firm.

więcej »
Polacy coraz bardziej przedsiębiorczy

Frustracja, niezadowolenie z pracy i potrzeba niezależności – to główne czynniki, które skłaniają Polaków do zakładania własnego biznesu. Osoby, które decydują się na taki krok, są świadome swoich kompetencji, nie skupiają się na brakach, mają większą skłonność do ryzyka i godzą się z możliwością popełnienia błędu. 

więcej »
W tym roku wzrost cen nie powinien przekroczyć 2 proc.

Po spadku w czerwcu do najniższego tegorocznego poziomu inflacja w lipcu znów nieco przyspieszyła – do 1,7 proc. Wciąż jednak utrzymuje się na poziomie zdrowym dla gospodarki i pozostaje poniżej celu inflacyjnego. Natomiast dla najuboższych wzrost cen może być dotkliwy, bo drożeje przede wszystkim żywność.

więcej »
Jaki wpływ będzie miał brexit na sektor MŚP?

Prawie 1/3 przedsiębiorców z sektora MŚP w Wielkiej Brytanii spodziewa się, że brexit będzie miał negatywny wpływ na ich działalność. Aż 42 proc. firm oczekuje, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ich sytuacja pozostanie bez zmian, a 17 proc. twierdzi, że brexit może mieć pozytywny wpływ. 

więcej »
Wzrost gospodarczy na świecie i w UE nabiera tempa

Dane płynące zarówno z gospodarki strefy euro, jak i amerykańskiej są wyższe od oczekiwań. To jednak nie przekłada się na szybszy wzrost płac, a więc i cen. Jak podkreśla analityk Templeton Asset Management TFI, to duża zagadka dla ekonomistów.

więcej »
Światowa gospodarka wychodzi na prostą

Światowa gospodarka urosła w 2016 r. o 2,44 proc. Choć to wynik wyraźnie lepszy od osiągniętego w 2009 r., to jednak słabszy od tempa rozwoju z lat poprzednich i – z pominięciem kryzysowych lat 2008–2009 – najniższy od 2002 r.

więcej »
Handel zagraniczny Polski po maju 2017

Po przejściowym wyhamowaniu obrotów towarowych w kwietniu br., maj ponownie przyniósł ich ożywienie. W maju br. w ujęciu rocznym eksport zwiększył się o 4,4% (do 16 mld EUR), a import o 10,4%, (do blisko 16,2 mld EUR).

więcej »
Inflacja w czerwcu 2017

Według szacunków GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2017 roku spadły o 0,2 proc. w porównaniu z majem br. W porównaniu z czerwcem 2016 roku ceny wzrosły o 1,5 proc. Dane są zgodne z wcześniejszym eksperymentalnym, szybkim szacunkiem wskaźnika.

więcej »
Finanse państwa w dobrej kondycji

Po pięciu miesiącach roku deficyt budżetowy Polski wyniósł zaledwie 203 mln zł. To ułamek założonej w harmonogramie kwoty 13 mld zł i znacznie mniejszy deficyt niż w maju ubiegłego roku.

więcej »
Europejska gospodarka z pozytywnymi prognozami

Drugi kwartał 2017 r. przyniósł najwyższy od ponad sześciu lat wskaźnik przemysłowego indeksu PMI w strefie euro, a tempo wzrostu PKB w I kwartale zbliżyło się do 2 proc. Międzynarodowe instytucje podnoszą prognozy wzrostu gospodarczego dla Europy.

więcej »