Gospodarka

Najnowsze prognozy Banku Światowego dla globalnej gospodarki

Eksperci Banku Światowego w najnowszym raporcie (Global Economic Prospects, January 2018) prognozują dalsze ożywienie w gospodarce światowej w następnych kilku latach. Będą temu jednak towarzyszyć zagrożenia długookresowe związane z niską dynamiką produktywności i potencjalnego wzrostu.

więcej »
Grudniowa inflacja nieco wyższa niż w listopadzie

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w grudniu 2017 roku wzrosły o 0,2% w porównaniu z listopadem 2017 r. W porównaniu z grudniem 2016 r. ceny wzrosły o 2,1%.

więcej »
Handel zagraniczny Polski po 11 miesiącach 2017 r.

Według wstępnych danych GUS w listopadzie ub.r. odnotowano wysoki poziom obrotów towarowych - eksport osiągnął wartość 17,9 mld euro, a import 18,1 mld euro. Tradycyjnie wpływ na to miały zwiększone zakupy w związku ze świętami.

więcej »
Specjalne strefy ekonomiczne z rekordowymi wynikami

Ponad 70 wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności, 5,5 mld deklarowanych nakładów inwestycyjnych oraz 3,5 tys. nowych miejsc pracy. To bilans 2017 r. w specjalnych strefach ekonomicznych zarządzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu. To również najlepsze wyniki od momentu powstania SSE Euro-Park Mielec oraz tarnobrzeskiej TSSE Euro-Park Wisłosan.

więcej »
Polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie ok. 4%

Dobry stan gospodarek zachodnioeuropejskich i amerykańskiej napędzają koniunkturę także na polskim rynku. O ile nie nastąpią nieoczekiwane wydarzenia, które zmienią ten stan rzeczy, polski PKB powinien urosnąć w 2018 r. o ok. 4%.

więcej »
Polscy konsumenci mówią „tak” gospodarce cyrkularnej

Polacy, jako konsumenci, pozytywnie podchodzą do koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Zdecydowana większość z nas byłaby nawet skłonna zmienić swoje zwyczaje zakupowe, aby zacząć korzystać z usług firm aktywnych w obszarze GOZ. Wyniki najnowszego badania mogą być więc istotnym sygnałem dla przedsiębiorców, którzy coraz częściej rozważają wdrażanie cyrkularnych zasad.

więcej »
Inflacja na koniec roku wyhamowała

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w grudniu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (wskaźnik cen 100,2), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,0% (wskaźnik cen 102,0).

więcej »
Przez niepewne prawo firmy nadal mało inwestują

Bez przyspieszenia inwestycji trudno będzie utrzymać wysokie tempo rozwoju gospodarczego w długim okresie – podkreślają ekonomiści. Firmy hamuje jednak niepewne otoczenie legislacyjne. Zamiast inwestować, wolą zatrudnić dodatkowych pracowników, z którymi ewentualnie w momencie pogorszenia koniunktury można będzie się rozstać. Ze względu na historycznie niskie bezrobocie, mają z tym jednak coraz większy problem.

więcej »
2,2 mld nadwyżki w handlu zagranicznym

Według wstępnych danych GUS po 10 miesiącach 2017 r. eksport towarów z Polski osiągnął wartość prawie 168,5 mld euro i był wyższy o 10,5% w porównaniu z poziomem sprzed roku. W tym czasie import zwiększył się o 11,5% – do ok. 166,4 mld euro. Nadwyżka obrotów wyniosła blisko 2,2 mld euro.

więcej »
Inflacja w listopadzie 2017 r.

Według szacunków GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 r. wzrosły o 0,5% w porównaniu z październikiem br. W porównaniu z listopadem 2016 r. ceny wzrosły o 2,5%. Dane są zgodne z wcześniejszym eksperymentalnym, szybkim szacunkiem wskaźnika oraz wyższe od oczekiwań Ministerstwa Rozwoju sprzed miesiąca.

więcej »
Przedsiębiorcy zadowoleni, ale liczą na więcej

Polska gospodarka rośnie w tempie ok. 4%. Jest to oczywiście zasługa nie tylko państwa, lecz w dużej mierze także sektora biznesowego. Co zdaniem przedsiębiorców należy zmienić, aby nasz kraj mógł się rozwijać jeszcze lepiej?

więcej »
Polska gospodarka zwiększa tempo rozwoju

PKB Polski wyraźnie przyspiesza, a budżet po wrześniu wykazał nadwyżkę. Jednak nawet członkowie rządu przyznają, że Polska nie uniknie ani w tym, ani w przyszłym roku kilkudziesięciomiliardowego deficytu.

więcej »