Przemysł

W Polsce może powstać fabryka ogniw

Wzrastające zapotrzebowanie na ogniwa do ich produkcji wymaga nowych inwestycji, których chce się podjąć w Polsce holenderska firma Lithium Werks, organizator konferencji „New Energy New World”. Jej właściciele rozważają u nas budowę fabrykę ogniw o wydajności 8GWh rocznie.

więcej »
PGNiG ze zgodą na objęcie udziałów w złożu Tommeliten Alpha

Norweskie Ministerstwo Ropy i Energii wydało zgodę na objęcie przez PGNiG Upstream Norway AS ponad 42% udziałów w złożu Tommeliten Alpha. Dzięki transakcji Grupa Kapitałowa PGNiG zwiększy wydobycie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym o 0,5 mld m3 rocznie.

więcej »
Orlen inwestuje w rozbudowę mocy produkcyjnych Anwilu

Należąca do Grupy Orlen spółka Anwil zwiększy o ok. 50% zdolności produkcyjne oraz poszerzy ofertę produktową o cztery rodzaje nawozów. Będzie to możliwe dzięki budowie trzeciej instalacji produkcyjnej nawozów azotowych. Wartość strategicznej dla rozwoju włocławskiej spółki inwestycji szacowana jest na ok. 1,3 mld złotych. Natomiast zysk operacyjny EBITDA Anwilu – po zrealizowaniu projektu - może wzrosnąć o ok. 57 mln euro rocznie.

więcej »
4 trendy, które zdominują przemysł w przyszłym roku

Transformacja cyfrowa napędza współczesny przemysł, a firmy produkcyjne są coraz bardziej świadome, że tylko inwestycja w oferowane przez nią rozwiązania pozwoli im utrzymać konkurencyjność. W jaki sposób będzie rozwijał się Przemysł 4.0 w nadchodzącym, 2019 roku?

więcej »
ArcelorMittal postuluje wprowadzenie wyrównawczej opłaty węglowej

ArcelorMittal wzywa Europę do wprowadzenia wyrównawczej opłaty węglowej, na mocy której stal importowana do Europy miałaby takie same standardy dotyczące CO2 jak stal wyprodukowana w Europie w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS). Chodzi o zrekompensowanie deficytu w emisjach CO2 przez importera. Instrument ten miałby zachęcać do skutecznej redukcji emisji dwutlenku węgla oraz powstrzymywałby zmniejszanie konkurencyjności europejskiego hutnictwa.

więcej »
EcoStruxure odpowiedzią na wyzwania przemysłu XXI w.

Przemysł w XXI w. rozwija się w błyskawicznym tempie, stawiając przed przedsiębiorcami coraz to nowe wyzwania. Szybki rozwój branży, który sprawia, że firmy muszą dostosowywać się do zmieniających się ciągle potrzeb klienta, a także optymalizacja efektywności pracy i procesów w niej zachodzących wymaga zastosowań rozwiązań, jakie oferuje najnowsza technologia.

więcej »
Polski przemysł powtarza scenariusze z Zachodu

Na przestrzeni ostatnich lat zarówno polski, jak i europejski przemysł dynamicznie się rozwija. Na początku 2018 r. sytuacja w Polsce była jeszcze stabilna, jednak druga część bieżącego roku pokazuje już nieznaczne zachwianie. Nie można jednak mówić o wyraźnym spadku, a jedynie o pierwszych symptomach wyhamowania trendu wzrostowego. Z czego to wynika?

więcej »
Ślad węglowy biznesu

W związku z trwającym Szczytem Klimatycznym ONZ wiele mówi się o węglu i jego wpływie na stan środowiska. Większość dyskusji dotyczy szkodliwości węgla używanego w energetyce. Tymczasem do wzrostu temperatury na Ziemi przyczynia się także emitowanie gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwa, a w przypadku sektora przemysłu wytwórczego, również produkowane przez niego produkty. To właśnie biznes, obok rządów i samorządów oraz osób indywidualnych, stanowi trzeci fundament w walce o odwracanie zmian klimatu.

więcej »
Cztery czynniki, które spowalniają cyfrową rewolucję

W przedsiębiorstwach wykorzystujących technologie Przemysłu 4.0 dane zbierane w czasie rzeczywistym z systemów, czujników i maszyn są wykorzystywane do inteligentnego i bardziej efektywnego kierowania działaniem organizacji. Istnieje jednak szereg przeszkód, które w takich obszarach jak strategia, łańcuch dostaw, talenty i inwestycje, hamują firmy w drodze do pełnej transformacji cyfrowej.

więcej »
Pod Lublinem powstanie fabryka, gdzie pracę znajdzie 350 osób

Wschód Polski przyciąga coraz więcej inwestorów. Jeszcze kilka lat temu planów inwestycyjnych nie miało tu ponad 80% firm. Teraz fabryki lokują tu największe koncerny. Ruszyła właśnie budowa fabryki Varroc Lighting Systems w gminie Niemce pod Lublinem. Docelowo pracę znajdzie tam 350 osób, a inwestycja ma być gotowa w III kwartale 2019 r.

więcej »
Kotły do ​​Koksowni Częstochowa Nowa z Czech

První brněnská strojírna, spółka zależna PBS Group, czeskiej grupy przemysłowej specjalizującej się w rozwiązaniach dla energetyki, podpisała umowę na dostawę dwóch nowych kotłów dla Kotłowni Częstochowa Nowa, należącej do Grupy Zarmen. 

więcej »
PGNiG Termika uruchamia jeden z najnowocześniejszych w Polsce bloków energetycznych

7 listopada 2018 r. w Oddziale „Zofiówka”, należącym do PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa, dokonano uroczystego oddania do eksploatacji jednego z najnowocześniejszych w Polsce, wielopaliwowych bloków energetycznych o mocy 80 MWe.

więcej »