120 mln zł dla spółek naukowo-biznesowych

© Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Udostępnij:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach nowego programu SPIN-TECH przeznaczy 120 mln zł dla uczelni oraz instytutów badawczych, które chcą tworzyć lub rozwijać spółki celowe.

Budżet programu będzie podzielony na 3 konkursy ogłaszane do 2014 roku. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wyniesie 200 tys. euro (ok. 840 tys. zł). Pierwszy nabór rozpocznie się jeszcze w listopadzie.NCBR w ramach programu SPIN-TECH chce zachęcać do komercjalizacji wyników badań naukowych i wspierać spółki typu spin-off. W takich spółkach - zwanych również spółkami odpryskowymi - wyniki badań naukowych wykorzystywane są po to, by wprowadzić na rynek konkretny produkt lub usługę.

SPIN-TECH jest adresowany do obecnie funkcjonujących spółek celowych oraz do państwowych jednostek badawczych (publicznych uczelni wyższych, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN) czy ich konsorcjów, które dopiero zamierzają spin-off utworzyć.

Jak zaznaczono, spółki typu spin-off zakładane wspólnie przez naukowców, uczelnie, instytuty badawcze z prywatnym biznesem są najskuteczniejszym i najlepiej sprawdzonym na świecie sposobem na komercjalizację wyników badań.

- Polska nauka gotowa jest angażować się w coraz większym stopniu w rozwój gospodarczy kraju, nowe laboratoria, wzrost środków przeznaczonych na granty i usprawniony w wyniku reformy system sprawiają, że coraz więcej efektów badań naukowych przekładać się będzie na konkretne produkty dla nowoczesnej gospodarki - komentuje minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. Wyraża przy tym nadzieję, że spółki celowe, które powstaną dzięki programowi SPIN-TECH będą nie tylko powodem do dumy dla ich udziałowców, ale także źródłem sukcesu finansowego uczelni, instytutów badawczych i samych naukowców. - Najlepsze uczelnie na świecie, m.in. słynny Stanford swoją innowacyjną potęgę zbudowały w oparciu o spin-offy - dodaje minister.

Jak wyjaśniono w komunikacie NCBR, celem zmian systemowych przeprowadzonych w Polsce od kliku lat, głównie poprzez reformy nauki i szkolnictwa wyższego jest lepsze wykorzystanie potencjału badawczego uczelni oraz instytutów naukowych poprzez integrację z otoczeniem społeczno-gospodarczym (tworzenie regionów wiedzy) na rzecz podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki.

- Na przestrzeni ostatnich 4 lat nakłady na B+R w Polsce wzrosły niemalże dwukrotnie. Oprócz nakładów ważne jest także otwarcie świata akademickiego na nowoczesne formy zarządzania i prowadzenia projektów naukowych - podkreśla Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora NCBR. - Liczymy, że nasz konkurs sprawi, że uczelnie i instytuty badawcze chętniej i odważniej będą korzystać z możliwości tworzenia spółek celowych oraz pozwoli władzom uczelni na nowocześniejsze i bardziej biznesowe nadzorowanie projektów naukowych wyższego ryzyka. Jego zdaniem program SPIN-TECH znacząco wzmocni szeroko pojętą przedsiębiorczość akademicką przez tworzenie i uruchamianie działalności spółek, której uczelnia będzie aktywnym partnerem.źródło: PAP - Nauka w Polsce

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również