20 lat Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC

Preview
Reklama
Reklama

 

Rok 2015 jest szczególnym rokiem w historii SSE EURO-PARK MIELEC. Mija 20 lat od utworzenia pierwszej w Polsce specjalnej strefy ekonomicznej. Jak to się stało, że ten pionierski projekt miał swój zalążek właśnie tu, w Mielcu?

Geneza
Idea utworzenia uprzywilejowanego obszaru przemysłowego skrystalizowała się w Mielcu w dramatycznych dla miasta okolicznościach. Na początku lat 90. w typowo przemysłowym mieście wystąpiły wszystkie symptomy zapaści będącej negatywnym skutkiem rozpoczętych w 1989 r. przemian gospodarczych. Monokulturowy ośrodek przemysłowy, uzależniony od jednego dużego zakładu - WSK „PZL-Mielec", znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji. Zerwanie współpracy z rynkami krajów RWPG i spadek produkcji wymusiły duże redukcje zatrudnienia wśród załogi fabryki. Raptownie wzrósł poziom bezrobocia w Mielcu, aż do 22% na koniec 1993 r., przy średniej krajowej oscylującej na poziomie 16%. Fala strajków zdesperowanych pracowników zakładu, którym lokalny rynek pracy nie miał nic do zaoferowania, wymusiła interwencję rządu. 20 listopada 1992 r. obietnicę utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu złożył strajkującej załodze WSK „PZL-Mielec" ówczesny Minister Przemysłu i Handlu, Wacław Niewiarowski. W grudniu 1992 r. Agencja Rozwoju Przemysłu ogłosiła przetarg na studium wykonalności utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu. W lutym 1993 r. przetarg wygrała irlandzka firma International Development Ireland, a projekt realizowała firma Shannon Development. Równocześnie w WSK powstał kilkuosobowy Zespół ds. SSE, z którym od kwietnia 1993 r. współpracował pełnomocnik Ministra Przemysłu i Handlu ds. SSE. Rezultatem polsko-irlandzkiej współpracy był raport: Program restrukturyzacji przemysłowej Wolna Strefa Przemysłowa w Mielcu, Studium Wykonalności. Natomiast już w szerszym gronie przy wsparciu Agencji Rozwoju Przemysłu powstały Założenia ustanowienia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, które skierowano do konsultacji na Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

Reklama

Początek działalności
Finał starań o utworzenie SSE w Mielcu nastąpił 9 październiku 1995 roku. W obecności premiera Józefa Oleksego, odbyła się uroczystość otwarcia Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. 20 lat funkcjonowania mieleckiej strefy to wiele sukcesów. W regionie znacznie wzrosło zatrudnienie w wyniku przyciągnięcia do strefy kilkakrotnie więcej kapitału niż przewidywano w Planie Rozwoju Strefy. Strefa przyczyniła się do zwiększenia lokalnej przedsiębiorczości. Firmy, które wyrosły dzięki strefie, działają dziś na wielu rynkach międzynarodowych.

Reklama

Efekty
EURO-PARK MIELEC jest jednym z nielicznych przykładów sukcesu polityki wspierania rozwoju obszarów depresji gospodarczej w Polsce po 1989 r. Powstanie SSE w Mielcu uznawane jest za jeden z najlepszych przykładów restrukturyzacji gospodarki miasta średniej wielkości w Polsce. Z klasycznego monokulturowego miasta, Mielec przekształcił się w ośrodek przemysłowy ze zróżnicowaną strukturą branżową.

www.europark.arp.pl

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama