200 mln zł na B+R+I na prace z instytucjami naukowymi

badania © badania

Udostępnij:

Konsorcja składające się z jednostek naukowych i przedsiębiorstw mogą ubiegać się o wsparcie w finansowaniu badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Projekty aplikacyjne, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Jednym z warunków otrzymania dofinansowania będzie wpisanie się projektu w priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, czyli tzw. Krajowe inteligentne specjalizacje.


TOP w kategorii
Nabór wniosków potrwa od 18 września do 18 grudnia 2017 r., a budżet konkursu wyniesie 200 mln zł. Udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorców w całkowitych kosztach projektu wynosi minimum 30%.

Udostępnij:

Drukuj

MMChcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również