200 mln zł na rozwój nowych technologii

Preview
KGHM Polska Miedź SA
Reklama
Reklama

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. przeznaczą 200 mln złotych zostanie przeznaczone na badania nad opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych technologii w szeroko rozumianej branży metali nieżelaznych.

Jest to pierwsza w Polsce inicjatywa, w której międzynarodowa korporacja wychodzi z propozycją współfinansowania prac badawczo-rozwojowych do agencji rządowej, tworząc zupełnie nowe standardy w relacjach biznesu z nauką. Dla budowania przewagi konkurencyjnej na światowych rynkach ważne jest tworzenie własnych, innowacyjnych technologii, a nie kupowanie ich od innych. Dlatego KGHM Polska Miedź SA i NCBR zawarły porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej dla polskiej branży metali nieżelaznych. Po raz pierwszy biznes wychodzi z propozycją zorganizowania konkursu na potrzeby rozwijania nowych technologii, otwierając tym samym nową kartę współpracy nauki z gospodarką.

Reklama

- Jednym z najważniejszych zadań stojących obecnie przed naszym krajem jest inwestowanie w gospodarkę opartą na innowacyjnych, rodzimych technologiach. Dlatego też tworzymy odpowiednie mechanizmy by ułatwić przedstawicielom biznesu wspófinansowania badań naukowych. Dzisiejsze wydarzenie to przełomowy moment dla rozwoju współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu - mówi prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Krajowy przemysł metali nieżelaznych stanowi bardzo ważną, z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia, dziedzinę gospodarki narodowej. Decydują o tym głównie własne zasoby rud miedzi, zawierające szereg metali towarzyszących.

- Tylko poprzez opracowanie własnych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowych Polska może utrzymać rangę światowego lidera w przemyśle metali nieżelaznych. KGHM chce produkować taniej i bezpieczniej. Dzisiaj nie znajdujemy rozwiązań gotowych do wykorzystania w naszych trudnych, specyficznych warunkach. Dlatego wspieramy polską myśl naukową, licząc na rezultaty światowej klasy - mówi dr hab. inż. Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź SA zobowiązały się do zainwestowania po 100 mln złotych w badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników do przemysłu metali nieżelaznych w ramach wspólnego przedsięwzięcia o nazwie CuBR.

Reklama

- Badania i rozwój są kluczowymi elementami decydującymi o przewadze konkurencyjnej gospodarki każdego kraju - mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Jestem przekonany, że zainwestowane w ramach programu CuBR pieniądze przyniosą rodzimemu przemysłowi metali nieżelaznych stały dostęp do innowacyjnych technologii a Polsce zapewnią umacnianie pozycji lidera na arenie międzynarodowej - dodaje dyrektor Centrum. Wspólnym przedsięwzięciem objęte zostaną badania i prace rozwojowe związane z nowymi technologiami wydobycia, procesami metalurgicznymi, przetworzonymi, nowymi wyrobami i ich recyklingiem. Tym samym program obejmie pełen zakres przemysłu wydobywczego.

Program potrwa 10 lat przy czynnym udziale jednostek naukowych, uczelni oraz przyzakładowych jednostek badawczych. Wykonane prace spowodują wzrost poziomu technologicznego i technicznego polskiego przemysłu metali nieżelaznych oraz zwiększenie udziału polskiej nauki w zakresie teoretycznych podstaw procesów przeróbki, metalurgii, przetwórstwa i nowych materiałów w skali światowej.

źródło: KGHM Polska Miedź SA

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama