330 km nowych dróg ekspresowych w Polsce

© PixaBay

Udostępnij:

 

Komisja Europejska zatwierdzenie dziesięć dużych projektów w ramach sieci TEN-T, finansowanych z puli na lata 2014–2020, które stworzą nowe możliwości wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Komisja Europejska zatwierdziła 18 marca 2016 r. dziesięć dużych projektów o wartości 3,3 mld euro dotyczących budowy ok. 330 km nowych dróg ekspresowych w Polsce. Projekty zostaną dofinansowane ze środków Funduszu Spójności (1,2 mld euro) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (493 mln euro).– Infrastruktura transportowa jest jednym z sektorów docelowych Planu Inwestycyjnego dla Europy. Dzisiejsze zatwierdzenie poprawi łączność na terenie Polski oraz ułatwi międzynarodową wymianę handlową i rozwój turystyki. Fundusze ESI oraz Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych EFSI są doskonałym sposobem na inwestycje w transport i pomogły już sfinansować wiele projektów transportowych. Niedawno zostało wydane wytyczne wyjaśniające, w jaki sposób projektodawcy mogą łączyć fundusze ESI z EFSI. I mam nadzieję, że wiele ludzi będą korzystać z tej możliwości – powiedział Jyrki Katainens, wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności.

Corina Creţu, komisarz do spraw polityki regionalnej, podkreśliła: To wielki dzień dla inwestycji w Unii Europejskiej i w szczególności dla Polski. Bezpośrednie korzyści z tych projektów będą odczuwalne w życiu codziennym. Nowe drogi, które z pomocą finansową UE będą częścią bazowych transeuropejskich sieci transportowych, ograniczą wpływ ruchu drogowego na środowisko. Nowa infrastruktura zmniejszy też liczbę wąskich gardeł oraz ułatwi życie obywatelom i przedsiębiorcom.

Violeta Bulc, komisarz do spraw transportu, dodała: Transport jest ważną siłą napędową wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i handlu. Z tego powodu Komisji bardzo zależy na zwiększeniu publicznych i prywatnych inwestycji w tym sektorze. Dobrym przykładem są tu europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, a także inne inicjatywy, takie jak instrument „Łącząc Europę” czy plan inwestycyjny Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że w przyszłości UE wesprze w Polsce wiele kolejnych projektów w dziedzinie transportu.

Cztery duże projekty w województwie dolnośląskim i lubuskim otrzymają 776,2 mln euro z Funduszu Spójności. Wiele dróg wytyczono w miejscu istniejących dróg krajowych lub w ich pobliżu. Stanowią one część bałtycko-adriatyckiego korytarza sieci bazowej TEN-T. Projekty usuną wąskie gardła w transporcie, przyciągną inwestycje i poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Komisja Europejska zainwestuje również 493,3 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dwa duże projekty realizowane w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie droga S7 stanowi część korytarza sieci TEN-T. Większa dostępność wpłynie korzystnie na handel międzynarodowy i ogromny potencjał turystyczny regionu.Ponadto Fundusz Spójności wesprze kwotą 441,3 mln euro cztery duże projekty w województwie podlaskim, małopolskim, świętokrzyskim i mazowieckim. Te inwestycje poprawią dostępność połączeń międzyregionalnych ze względu na bliskość trasy Via Baltica (970 km), która łączy Warszawę z Tallinnem i stanowi ważne połączenie między krajami bałtyckimi.

źródło: Biznes Alert

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również