8. rok rewolucji 4.0 i co dalej? Pełna automatyzacja

rewolucja 4.0, AIUT, konferencja, sektor produkcyjny, automotive © AIUT

Udostępnij:

Nowoczesne rozwiązania dla sektorów produkcyjnych, magazynowych i logistycznych, zastosowanie virtual commissioning dla przyspieszenia rozruchu maszyn i linii produkcyjnych oraz wykorzystanie analizy danych, jako źródła oszczędności w firmie. To główne tematy konferencji 8. rok rewolucji 4.0 i co dalej, która z inicjatywy klastra „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” odbyła się w czerwcu br. w siedzibie spółki AIUT w Gliwicach.

Tego, jak znaczącą rolę w optymalizacji pracy przedsiębiorstwa mają do odegrania nowe rozwiązania z obszarów IT, automatyki oraz IoT, świadoma jest nie tylko branża motoryzacyjna. Jednak w tym segmencie rynku nowe narzędzia do zarzadzania logistyką i produkcją zwłaszcza dużego przedsiębiorstwa, będą szczególnie pożądane. – Skala, ale i złożoność cykli produkcji oraz dostaw – dla uzyskania w określonym czasie produktu finalnego, jakim jest coraz bardziej personalizowany samochód – niejako wymuszają stałe doskonalenie procesów. Pytanie zatem, gdzie szukać kolejnych oszczędności finansowych oraz czasu? Po głównych strefach, pora przyjrzeć się procesom pomocniczym.


Wirtualny bliźniak

Podczas konferencji dyskutowano o nowych sposobach prowadzenia uruchomień, jak i modernizacji działających linii produkcyjnych poprzez wykorzystanie virtual commissioning. System pozwala testować oprogramowanie, symulować mechanikę i automatykę zdefiniowanych procesów, w efekcie wykryć błędy konstrukcyjne - w sferze wirtualnej. Tym samym skraca się czas rzeczywistego uruchomienia zwłaszcza dużych linii produkcyjnych. – Zebrane przez nas w ostatnim czasie doświadczenia z wykorzystania virtual commissioning wskazują na wyraźne skrócenie i usprawnienia procesu nowych uruchomień. Największe efekty widoczne są zwłaszcza w przypadku dużych projektów lub gdy okres przeznaczony na wdrożenie modyfikacji aktualnie istniejącej instalacji jest bardzo krótki – mówi Leszek Olejarz, wiceprezes spółki AIUT.


TOP w kategorii
AGV nowej generacji

Prelegenci zaprezentowali także nowe rozwiązanie w zakresie logistyki wewnętrznej. – Obszar ten staje się jednym z najistotniejszych elementów optymalizacji procesów produkcyjnych w fabrykach sektora automotive. Związane jest to z coraz częstszym stosowaniem rozwiązań RFID, technologii radiowych do identyfikowania i śledzenia ruchu części, półproduktów i narzędzi w procesach produkcyjnych oraz do ich efektywnego przemieszczenia między magazynem i stanowiskiem produkcyjnym. My poszliśmy o krok dalej, łącząc kompetencje systemowe i tworząc nowe rozwiązanie, jakiego trudno dziś szukać na rynku – tłumaczy Leszek Olejarz. Mowa o nowej generacji wózków AGV Formica 1, współpracujących w czasie rzeczywistym z nowoczesnym systemem lokalizacji zasobów przedsiębiorstwa – w tym obiektów i pracowników.

Analiza danych jako źródło oszczędności

Trzecia sesja dotyczyła wykorzystania zaawansowanych systemów analizy danych pomiarowych do wczesnego wykrywania anomalii w procesach produkcyjnych w zakładach sektora automotive. Wdrożone rozwiązania, pozwalają przewidywać wystąpienie awarii, a tym samym zapobiegać nieprzewidzianym przestojom, redukując tym samym koszty. – Trzy powyższe, to najnowsze rozwiązania dla sektorów produkcyjnych, magazynowych i logistycznych. Ich wdrożenie stanie się warunkiem efektywnego zarządzania dużym przedsiębiorstwem i gwarantem jego dalszego rozwoju. Ale nic bez ludzi. Pamiętajmy, że maszyny nie są w stanie zastąpić człowieka, ale mogą w stopniu znaczącym wpłynąć na poprawę organizacji pracy i jej optymalizację. Musi temu jednak sprzyjać kultura przedsiębiorstwa – podsumowuje Marek Gabryś, wiceprezes spółki AIUT.

Wnioski i rekomendacje

Przewiduje się, iż w przeciągu kolejnych lat wdrożenia rozwiązań z obszaru IT, automatyki oraz IIoT staną się jedną z głównych przewag przy optymalizacji procesów wewnętrznych przedsiębiorstw. Najważniejsze jest przy tym kompleksowe podejście do zarządzania zasobami z wykorzystaniem inteligentnych systemów i urządzeń. Oznacza to integrację technologii dla osiągania maksymalnych korzyści w krótszym czasie. Kompatybilność powinna zostać zapewniona zarówno pomiędzy dostarczanymi systemami, jak również rozwiązaniami już funkcjonującymi w danej firmie.
W ujęciu biznesowym, zmianie ulegnie też optyka odpowiedzialności za usługi. Nowe podejście przy współpracy z dostawcą systemów IoT zakładać będzie realizację w modelu PRaaS . Oznacza to gotowość do współdzielenia z klientem odpowiedzialności za osiąganie celów w wybranych obszarach – wyjaśnia Marek Gabryś.

Źródło: AIUT

Udostępnij:

Drukuj

MMChcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również