ArcelorMittal postuluje wprowadzenie wyrównawczej opłaty węglowej

© CC/Wikimedia/

Udostępnij:

ArcelorMittal wzywa Europę do wprowadzenia wyrównawczej opłaty węglowej, na mocy której stal importowana do Europy miałaby takie same standardy dotyczące CO2 jak stal wyprodukowana w Europie w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS). Chodzi o zrekompensowanie deficytu w emisjach CO2 przez importera. Instrument ten miałby zachęcać do skutecznej redukcji emisji dwutlenku węgla oraz powstrzymywałby zmniejszanie konkurencyjności europejskiego hutnictwa.

W wyniku wprowadzania czwartej fazy systemu ETS europejscy producenci stali będą ponosić dodatkowe koszty, którymi nie będą objęte firmy produkujące w innych regionach świata, a importujące stal do Europy.

Handel stalą ma zasięg globalny, ok. 1/3 wyprodukowanej stali jest sprzedawana gdzie indziej, niż została wyprodukowana. Import stali do Europy wzrósł w ostatnich latach w wyniku globalnej nadwyżki, a import z państw, gdzie nie ma polityki klimatycznej, w 2018 r. wyniósł około 26 mln ton w ujęciu rocznym.


Podczas corocznego spotkania z dziennikarzami, które miało miejsce w Paryżu, Aditya Mittal, prezydent oraz dyrektor finansowy ArcelorMittal, powiedział: Wprowadzenie wyrównawczej opłaty weglowej jest istotne, aby stworzyć uczciwe warunki konkurencji, które umożliwią zdecydowaną poprawę. Obecny system nie zmieni tego, jak stal jest produkowana, ale tylko to, gdzie jest produkowana. Europa będzie potrzebować tyle stali ile dotychczas, ale jest prawdopodobieństwo, że większość tej stali będzie pochodzić z państw, gdzie nie obowiązuje porównywalna polityka klimatyczna. To może pozwolić Europie na stwierdzenie, że emisja z produkcji została ograniczona, ale to nie ma znaczenia, jeśli nie bierze się pod uwagę emisji z tego, co się konsumuje. Wkład poszczególnych krajów jest istotny, ale muszą być środki pozwalające na zatrzymanie ucieczki emisji w handlu globalnymi materiałami, takimi jak stal. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie zmienić sytuację, ale tylko jeśli zostaną wdrożone odpowiednie regulacje, które będą wspierać uczciwą konkurencję, a także inwestycje w nowe technologie. Mam szczerą nadzieję, że europejscy politycy widzą w tym również logikę i wezmą to pod rozwagę.

Podczas spotkania z mediami przedstawiciele ArcelorMittal powiedzieli, że analizują zastosowanie nowych technologii, które mogą mieć znaczący wpływ w dłuższej perspektywie na przechwytywanie dwutlenku węgla, przechowywanie go i utylizowanie poprzez wykorzystanie ponownie dwutlenku węgla jako biomasy oraz zastąpienie węgla odnawialnymi źródłami energii. Zauważono również, że będzie potrzebne wsparcie sektora prywatnego i publicznego w celu pokazania, rozszerzenia skali oraz komercjalizacji tych przełomowych technologii, jak miało to miejsce w przypadku sektora energetycznego, który otrzymał wsparcie rządowe równe z rocznymi dotacjami na poziomie 50 euro za tonę emisji CO2, których udało się uniknąć.

David Clarke, wiceprezes ds. strategii, dyrektor technologii, powiedział: Stal jest preferowanym materiałem, przyjaznym naturze, wspierającym gospodarkę zamkniętą oraz zrównoważony rozwój. Stal wyróżnia się na tle innych materiałów szczególnie jeśli chodzi o recykling oraz intensywność emisji. Kierunek rozwoju regulacji, energetyki i technologii będzie determinował mniej emisyjne ścieżki produkcji w hutnictwie. Jeśli znajdzie się konkretne wsparcia potrzebne do sfinansowania wyzwań technologicznych, uważamy, że hutnictwo może w kolejnych dekadach dostosować swoje technologie do wyzwań związanych z emisjami. Jednak, aby to było możliwe, rządy powinny wprowadzić regulacje, które umożliwią uczciwą konkurencję oraz dostęp do odnawialnych źródeł energii korzystnych cenowo.


TOP w kategorii
Przedstawiciele ArcelorMittal podkreślili naturalną przewagę stali nad innymi materiałami z perspektywy zdolności do recyclingu oraz emisji CO2. Właściwości magnetyczne stali sprawiają, że jest najprostszym materiałem do odzyskania w strumieniu odpadów, nadaje się w 100% do ponownego przetworzenia, aby wyprodukować inny produkt. Nawet obecnie produkty wykonane ze stali generują znacznie mniej CO2 niż produkty wykonane z innych materiałów, takich jak szkło lub aluminium.

Źródło: ArcelorMittal

Udostępnij:

Drukuj

MMChcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również