Bezpieczeństwo na stałe - drabiny pionowe firmy KRAUSE

Preview
Reklama
Reklama

Drabiny pionowe, mocowane na stałe do budynków firmy KRAUSE są idealnym rozwiązaniem w zakresie pokonywania wysokości oraz zapewnienia stałego i bezpiecznego dostępu do budynków, maszyn i urządzeń. Konstrukcje te znajdują zastosowanie jako wejście w celach kontrolnych lub konserwacyjnych na obiekty, jak również w charakterze drogi ewakuacyjnej. Rozwiązanie firmy KRAUSE stanowi bowiem nie tylko bezpieczne wejście podczas prac remontowych czy inspekcji, ale zapewni bezpieczną drogę ewakuacji dla osób przebywających wewnątrz domu wielorodzinnego, hotelu czy innego obiektu użyteczności publicznej.

Każdy obiekt wielokondygnacyjny musi zostać wyposażony w odpowiedni system drabin umożliwiających swobodny dostęp do maszyn i urządzeń zamontowanych na dachu lub elewacji. Tego rodzaju konstrukcje stanowią także drogę ewakuacyjną w przypadku pożaru lub innego zagrożenia życia mieszkańców. Właściciele lub też zarządcy nieruchomości zobowiązani są zatem do montażu właściwego rozwiązania ułatwiającego wszelkie prace naprawcze czy konserwacyjne.

Reklama

Firma KRAUSE, renomowany producent szerokiej gamy narzędzi i konstrukcji do pracy na wysokościach, oferuje mocowane na stałe do budynku drabiny pionowe, które umożliwiają sprawne pokonywanie wysokości. Konstrukcja ta zapewnia bezpieczny i - co niezwykle ważne - stały dostęp do budynków, jak również maszyn i urządzeń wymagających regularnej obsługi lub kontroli dokonywanej z wyżej usytuowanego miejsca. Drabiny pionowe zaprojektowane są jako konstrukcja modułowa. Dzięki temu możliwy jest kompleksowy i szybki montaż drabin do urządzeń i budynków. Szeroka gama wyposażenia dodatkowego pozwala zaspokoić różnorodne wymagania klienta wynikające z uwarunkowań miejsca montażu. W ofercie firmy KRAUSE dostępne są także drabiny pionowe z koszem ochronnym, które znajdą zastosowanie jako bezpieczne zejście podczas prac kontrolnych i konserwacyjnych w oczyszczalniach ścieków, zbiornikach wody pitnej, wysypiskach śmieci oraz innych urządzeniach włazowych. Bezpieczne zejście i wejście dodatkowo gwarantuje wyposażenie pomocnicze, w które można doposażyć każdą konstrukcję mocowaną na stałe do budynku.
Warto podkreślić, że drabiny pionowe firmy KRAUSE wykonywane są standardowo ze stali ocynkowanej. Na zamówienie dostępne są także drabiny z aluminium lub stali szlachetnej. Najczęściej wybierane są konstrukcje ze stali ocynkowanej, które dodatkowo można wybrać w wersji malowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. W przypadku szczególnie trudnych warunków zewnętrznych, obecności substancji żrących (kwasów) bądź też dużych różnic temperatur, jako materiał zalecana jest stal szlachetna, którą KRAUSE oferuje w wysokiej jakości klasy V4A.

Konstrukcje zgodne z zaleceniami

Reklama

Normy oraz zalecenia dotyczące drabin pionowych zostały ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli podlegają normie DIN 18799-1, która określa zakres zastosowania tych konstrukcji do prac konserwacyjnych i porządkowych na różnego rodzaju budynkach. W zapisie tym określono również wymagania techniczne oraz badania, które muszą zostać spełnione, aby drabiny mogły być bezpiecznie użytkowane. Norma DIN 14094-1 tyczy się ochrony przeciwpożarowej oraz drabin ewakuacyjnych. Zapis ten mówi, że drabiny pionowe są elementami budynku stanowiącymi drogę ewakuacyjną w czasie zagrożenia. Warto podkreślić, że drabiny ewakuacyjne powinny zostać zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwiały samodzielne oddalenie się z miejsca pożaru. Norma EN ISO 14122-4 mówi o bezpieczeństwie maszyn i stałego dostępu do nich. Regulacja ta jasno określa, że drabiny pionowe, mocowane na stałe, jako elementy maszyn i urządzeń, powinny umożliwiać dostęp do stacjonarnych i mobilnych urządzeń podczas wykonywania prac serwisowych i kontrolnych, jak również napraw i prac porządkowych.

Wielokondygnacyjne budynki mieszkalne czy też obiekty użyteczności publicznej muszą być wyposażone w systemy drabin pionowych, które zapewnią nie tylko stały dostęp do maszyn i urządzeń rozmieszczonych w budynku, ale także stanowić będą drogę ewakuacyjną w przypadku zagrożenia życia. Modułowa konstrukcja drabin montowanych na stałe do budynku firmy KRAUSE umożliwia zaprojektowanie indywidualnego rozwiązania dopasowanego do specyfiki obiektu. Możliwość doboru dodatkowych elementów zapewnia stworzenie instalacji gwarantującej komfort prac naprawczych i konserwacyjnych, jak również bezpiecznej drogi ewakuacyjnej.

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama