Budimex buduje nowy blok w Elektrowni Turów

© PGE

Udostępnij:

Budimex rozpoczął budowę bloku energetycznego o mocy 496 MW, który zastąpi trzy najstarsze jednostki energetyczne w Elektrowni Turów. Nowa inwestycja będzie jedną z najbardziej nowoczesnych w Europie i pokryje zapotrzebowanie na energię około 1 mln gospodarstw domowych.

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe dostarczy kocioł energetyczny, kompletne wyposażenie instalacji oczyszczania spalin, rurociągi, turbinę wraz z generatorem oraz nadrzędne układy AKPiA. Ponadto MHPSE przeprowadzi rozruch bloku. Zakres odpowiedzialności partnerów konsorcjum, tj. spółek Budimex S.A. (Polska) oraz Tecnicas Reunidas S.A. (Hiszpania), będzie obejmował prace budowlano-montażowe, budowę chłodni kominowej, ogólne instalacje elektryczne, konstrukcje stalowe, kanały oraz niektóre układy poza blokowe.Nowa inwestycja pokryje zapotrzebowanie na energię około 1 mln gospodarstw domowych. Podstawowym paliwem siłowni będzie węgiel brunatny, spalany w kotle pyłowym o parametrach nadkrytycznych z wtórnym przegrzewem pary. Moc nowej jednostki wyznaczono na podstawie przeprowadzonych analiz. Przewidywane jest pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego elektrowni poprzez zastosowanie dostępnych zasobów węgla w pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Budowa bloku to racjonalna i dobrze przemyślana decyzja, uzasadniona trendami na rynku funkcjonowania energetyki. Przekonanie to wynika z przeświadczenia o słuszności inwestowania w energetykę konwencjonalną w Elektrowni Turów, gdzie nowy blok w sposób optymalny wykorzystuje istniejący majątek kopalni i zasoby węgla brunatnego. Zastosowanie najnowocześniejszej technologii spalania węgla zapewni naszemu klientowi obiekt charakteryzujący się jedną z najwyższych dostępnych na rynku sprawności wytwarzania energii elektrycznej, a zarazem pozwoli zmniejszyć emisje CO2. Warto również zauważyć, że otoczenie regulacyjno-prawne zmienia się systematycznie, co nie ułatwia podejmowania trudnych decyzji o nowych inwestycjach. Nie mniej ważnym dla inwestorów czynnikiem wpływającym na decyzje będzie zapewnienie odpowiednich parametrów ochrony środowiska – powiedział Piotr Świecki, dyrektor Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego Budimeksu.

10 lipca 2014 r. PGE GiEK podpisało kontrakt na budowę bloku w Elektrowni Turów z konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (55,38 %), Budimex (22,31 %) oraz Tecnicas Reunidas (22,31 %).  Nowy blok będzie spełniał wymagania środowiskowe wynikające z restrykcyjnych przepisów krajowych i unijnych. Aneks pozwalający na dostosowanie inwestycji do norm wynikających z konkluzji BAT został podpisany w listopadzie 2015 r. i zwiększył wartość kontraktu o 280 mln zł. Zgodnie z zapisami umowy przekazanie nowego bloku do eksploatacji nastąpi w terminie 65 miesięcy od daty wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac, czyli w drugim kwartale 2020 r. Wartość kontraktu wynosi blisko 4,35 mld zł brutto.Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również