Centrum obróbcze C 22 U – teraz również z systemem automatyzacji

Opracowane w 2010 roku wysokowydajne centrum obróbcze CNC C 22 U dynamic firmy Hermle może teraz pracować w pełni automatycznie.

Zmieniacz palet PW 150 został zaprojektowany specjalnie do wymiarów detali produkowanych w C 22. Jego udźwig wraz z paletą wynosi do 250 kg. System składa się ze sterowanej numerycznie jednostki jezdnej oraz jednostki obrotowej z podwójnym chwytakiem. Obie jednostki znajdują się z lewej strony maszyny, nie zajmując wiele miejsca i umożliwiając swobodny dostęp do komory roboczej maszyny. Zmieniacz palet nie wymaga demontażu na czas transportu, mocowania do posadzki, a jego montaż w miejscu ustawienia maszyny jest szybki i prosty.

Wyróżnikiem zmieniacza palet jest podwójny chwytak umożliwiający jednoczesne podawanie i odbiór dwóch palet o masie jednostkowej 150 kg, a przy użytku jednostronnym jednej palety o masie do 250 kg. Maksymalna średnica detalu wynosi Ø 400 mm przy wysokości maksymalnej 370 mm.
Odpowiada to mniej więcej wymiarom detali, do jakich jest przeznaczone centrum obróbcze C 22. W wykonaniu standardowym można używać do 6 palet, a przy wyposażeniu w dodatkowy zasobnik nawet 11 palet. Boczne miejsce uzbrajania (opcjonalnie obrotowe) zapewnia idealne warunki do uzbrajania równolegle z produkcją.

Przebieg wymiany palety: wrzeciono przejeżdza do pozycji postojowej do magazynu narzędzi. Następuje otwarcie części dachowej i sylfonu w lewej bocznej ścianie, co umożliwia swobodny dostęp dla jednostki jezdnej/obrotowej z podwójnym chwytakiem. W tym czasie chwytak mocuje paletę i przenosi ją do komory roboczej przez boczne wejście centrum obróbczego. Druga strona chwytaka mocuje i podnosi paletę z gotowymi detalami ze stołu obrotowo-wychylnego NC. Poprzez obrót o 180° następuje wymiana palet i paleta z detalami do obróbki jest odkładana na stole. Jednostka jezdna/obrotowa
Przewozi paletę z gotowymi detalami do zasobnika lub na miejsce uzbrajania.

W innej wersji istnieje możliwość połączenia kilku centrów obróbczych i wyposażenia w rozbudowany zmieniacz palet.

www.hermle.de


Aneta Głodowska