CHEMSS 2016 - kongres bezpieczeństwa chemicznego

© CHEMSS

Udostępnij:

Światowy Kongres Bezpieczeństwa Chemicznego CHEMSS 2016 i towarzyszące mu Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa Chemicznego CHEM-SAFETY-EXPO odbędą się w Targach Kielce 18-20 kwietnia 2016 roku.

Kongres CHEMSS 2016 oraz targi CHEM-SAFETY-EXPO będą ważnym elementem kreowania globalnego rynku bezpieczeństwa chemicznego poprzez upowszechnianie i globalizację najlepszych istniejących krajowych i międzynarodowych praktyk, standardów, rozwiązań technicznych i technologii, które skutecznie zabezpieczają przed zagrożeniami chemicznymi.Kongres CHEMSS 2016 obejmie bezpieczeństwo chemiczne i ekologiczne w całym łańcuchu działalności, w tym w rozwoju, produkcji, transporcie, użytkowaniu, przechowywaniu i utylizacji substancji chemicznych.

Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa Chemicznego CHEM-SAFETY-EXPO zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt, technologie, oprogramowanie, procedury oraz szkolenia, które służą skutecznemu zarządzaniu bezpieczeństwem chemicznym i ekologicznymi i kontroli niebezpiecznych substancji.

Kongres będzie miejscem spotkania ekspertów i praktyków ze wszystkich płaszczyzn bezpieczeństwa chemicznego oraz wszystkich zaangażowanych grup, w tym między innymi reprezentantów rządu, świata przemysłu i środowisk akademickich.

Organizator wyznaczył kilka celów do zrealiowania dzięki kongresowi i targom: stworzenie globalnego forum wymiany doświadczeń i wiedzy dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w działalność chemiczną, zwiększenie społecznej świadomości wagi bezpieczeństwa chemicznego, nacisk na konieczność przeprowadzania praktycznych szkoleń, prezentację najlepszych praktyk we wszystkich obszarach bezpieczeństwa chemicznego oraz wspieranie wymiany doświadczeń, pomysłów i wiedzy między krajowymi i międzynarodowymi organizacjami bezpieczeństwa chemicznego.

Zakres tematyczny wystawy obejmować będzie sprzęt, technologie, oprogramowanie, środki reakcji w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z bezpieczeństwem chemicznym, postępowanie w przypadku uwolnienia substancji chemicznych, systemy, procedury, szkolenia oraz informacje, które mogą wspomóc krajowych i międzynarodowych interesariuszy w pracy nad zapewnieniem bezpieczeństwa chemicznego.

Targi będą skoncentrowane na następujących obszarach:

  • przewidywanie ryzyka, narzędzia planowania i zarządzania w przypadku interwencji;
  • urządzenia i narzędzia wykorzystywane dla bezpieczeństwa chemicznego w transporcie materiałów niebezpiecznych;
  • pobieranie prób, aparatura analityczna, procedury i pokazy laboratoryjne;
  • wykrywanie, monitorowanie, ostrzeganie i środki ochrony;
  • medyczne środki zapobiegawcze;
  • wyposażenie poszukiwawcze i ratownicze;
  • procedury operacyjne, szkolenia i edukacja;
  • bezpieczeństwo żywności i zwierząt;
  • wspieranie wymiany doświadczeń, pomysłów i wiedzy między krajowymi i międzynarodowymi organizacjami bezpieczeństwa chemicznego.


MM Magazyn Przemysłowy jest patronem wydarzenia.

Źródło: Materiał organizatora

Udostępnij:

Drukuj
MM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również