COIE wsparciem dla polskich przedsiębiorstw

© Ministerstwo Gospodarki

Udostępnij:

- Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów świadczą przedsiębiorcom szereg bezpłatnych usług o charakterze informacyjnym. Wspierają firmy planujące rozwijać swoja działalność eksportową lub inwestycyjną na rynkach zagranicznych – podkreśla wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) identyfikuje rynek dla danego typu produktu, usługi i inwestycji poza granicę Polski. Wyszukuje w dostępnych bazach danych, informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie lub w podejmowaniu inwestycji na wybranym rynku zagranicznym. Inicjuje kontakty między przedsiębiorcami. COIE pozyskuje i udostępnia zainteresowanym przedsiębiorcom informacje rynkowe w postaci raportów, analiz, badań rynkowych czy opracowań sektorowo-problemowych.Centrum przekazuje zainteresowanym firmom dane na temat zagadnień związanych z bezpieczeństwem obrotu gospodarczego, aspektami prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, a także rozwojem działalności eksportowej. Informuje o obowiązujących metod rozliczeń międzynarodowych, zwyczajach handlowych, technikach finansowania transakcji eksportowych oraz o sposobach oceny ryzyka eksportowego. Podpowiada przedsiębiorcom jak efektywnie i skutecznie realizować działania marketingowe na rynkach zagranicznych.

COIE udostępnia także informacje na temat źródeł i procedur pozyskiwania środków na finansowanie działalności eksportowej i inwestycji za granicą, z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz ze środków budżetowych. Rekomenduje wykorzystanie aktywnych instrumentów wsparcia eksportu, w obszarze finansowym, usługowym czy instytucjonalnym. Przygotowuje i obsługuje misje gospodarcze z i do regionu. Objaśnia również zasady korzystania z systemu interwencyjnego SOLVIT.

Łączna liczba udzielonych przez Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów w latach 2010-2014 usług pro-eksport wyniosła ponad 20 tys., zaś usług pro-biz blisko 2,4 tys. Dotychczas COIE zorganizowały ponad 180 spotkań informacyjnych oraz około 40 konferencji, w których łącznie uczestniczyło 7,5 tys. osób.

Udostępnij:

Drukuj
MM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również