Cyberprzestępczość największym ryzykiem biznesowym na świecie

Pixabay
Reklama
Reklama

Po raz pierwszy ryzyko cybernetyczne wskazywane jest jako najważniejsze zagrożenie biznesowe na świecie (39% badanych) – tak wynika z dziewiątej edycji Barometru Ryzyk Allianz 2020. Cyberprzestępczość wyprzedza tym samym najczęściej do tej pory wskazywane ryzyko, jakim są przerwy w działalności gospodarczej (37%). W Polsce jednak ta druga kategoria nadal znajduje się na pierwszym miejscu zestawienia (54%).

W ostatnich latach świadomość zagrożenia cybernetycznego gwałtownie wzrosła, co wynika z rosnącego uzależnienia firm od danych i systemów informatycznych oraz z informacji o szeregu dużych incydentów. Jeszcze 7 lat temu w ankiecie na temat globalnego ryzyka biznesowego cyberzagrożenia znajdowały się 15. miejscu – z zaledwie 6% odpowiedzi.

Także zmiany w przepisach i regulacjach (miejsce 3., 27% wskazań) oraz zmiany klimatu (miejsce 7., 17%) dynamicznie pną się w rankingu ryzyk biznesowych. Wynikać to może m.in. z wojny handlowej między USA i Chinami, Brexitu, a także postępującego globalnego ocieplenia. Wszystkie te czynniki mają swoje odzwierciedlenie w rosnących obawach firm i państw.

Ankieta na temat globalnego ryzyka biznesowego przeprowadzona przez Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS) obejmuje opinie 2718 ekspertów z ponad 100 krajów. Udział w ostatnim badaniu wzięli m.in. prezesi, dyrektorzy generalni, menedżerowie ryzyka, brokerzy i eksperci ubezpieczeniowi. – Wyniki Barometru Ryzyk Allianz 2020 wskazują, że ryzyko cybernetyczne i zmiany klimatu to dwa istotne wyzwania, które firmy muszą uważnie obserwować w nowej dekadzie – mówi Joachim Müller, dyrektor generalny AGCS. 

Reklama

Największe ryzyka w Polsce

Zaskakujące zmiany nastąpiły w rankingu największych ryzyk biznesowych wskazanych przed polskich ekspertów. W dalszym ciągu twierdzą oni, że najważniejsze ryzyko biznesowe dla firm stanowią przerwy w działalności (54%). Na drugim miejscu znalazło się ryzyko związane z pożarami i eksplozjami (42%), awansując z miejsca 5. Obawa przed cyberatakami zajmuje 3. miejsce (38%), co oznacza, że spadła o jedną pozycję względem wyników raportu z ubiegłego roku.

Eksperci w Polsce wskazali także dwa nowe ryzyka, które nie były uwzględnione jako kluczowe w ubiegłych latach. W tym roku w pierwszej dziesiątce znalazły się obawy związane ze skutkami zmian klimatu (15%) oraz rozwoju sytuacji markoekonomicznej (15%). Co ciekawe, na znaczeniu zyskało także ryzyko związane z utratą reputacji i wartości marki. W 2019 r. za istotne uważało je tylko 12% ankietowanych, w tym roku wskazało na nie już 23% respondentów. Podobnie wzrosła w rankingu pozycja ryzyka związanego z katastrofami naturalnymi. Awansowało ono na pozycję 6. (19%) z miejsca 10. (8%) w 2019 r.

Widać dynamiczne zmiany we wskazaniach polskich ekspertów. W dalszym ciągu przerwy w działalności są wskazywane jako największe ryzyko biznesowe dla przedsiębiorców. Co istotne, wpływ na takie przerwy mogą mieć zarówno ataki cybernetycza, jak i katastrofy naturalne czy zmiany klimatu. W dzisiejszych czasach odpowiednie szacowanie ryzyka dla przedsiębiorstwa i opracowanie scenariuszy postępowania jest kluczowe. Dzięki temu nawet w przypadku wystąpienia zdarzenia możliwe jest szybkie wznowienie działalności firmy – mówi Tomasz Kryłowicz, dyrektor ds. zarządzania ryzykiem w Allianz Polska.

Reklama

Ryzyko cybernetyczne ewoluuje

Incydenty cybernetyczne oprócz tego, że zostały uznane za najważniejsze ryzyko na świecie, należą do trzech głównych zagrożeń w wielu badanych krajach: m.in. w Austrii, Belgii, Francji, Indiach, Afryce Południowej, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych (gdzie są także największym ryzykiem biznesowym). Firmy stają przed wyzwaniem związanym z większymi i droższymi naruszeniami danych, wzrostem liczby oprogramowania ransomware i incydentami fałszowania, a także perspektywą kar pieniężnych związanych z prywatnością i udziałem w sporach po wystąpieniu wydarzenia. Ogromne naruszenie danych ─ obejmujące ponad milion rekordów ─ kosztuje obecnie średnio 42 mln dolarów, co stanowi wzrost o 8% rok do roku.

Incydenty stają się coraz bardziej szkodliwe, coraz częściej atakując duże firmy wyrafinowanymi metodami i wymuszeniami. Pięć lat temu typowy popyt na oprogramowanie ransomware wyniósłby dziesiątki tysięcy dolarów. Teraz można to liczyć w milionach – mówi Severin Gettinger, ekspert ds. cybernetycznych w Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS) w Europie Wschodniej.

Przerwy w działalności gospodarczej – niesłabnące zagrożenie

Po siedmiu latach na szczycie ryzko określane jako przerwy w działalności gospodarczej (BI) spada na drugą pozycję w Barometrze Ryzyka Allianz. Jednak tendencja do większych i bardziej złożonych strat z powodu BI nadal trwa. Coraz bardziej różnorodne są przyczyny BI: od pożaru, eksplozji lub katastrof naturalnych po cyfrowe łańcuchy dostaw, a nawet przemoc polityczną. 

Cyfrowe łańcuchy dostaw i dedykowane platformy pozwalają dziś na pełną przejrzystość i identyfikowalność towarów, ale pożar w centrum danych, usterka techniczna lub włamanie mogą przynieść duże straty BI dla wielu firm, które w większości polegają na tym samym systemie i nie ma możliwości jego przestawienia na procesy ręczne – mówi Stefanie Thiem, CEO Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS) w Europie Wschodniej.

Przedsiębiorstwa są również coraz bardziej narażone na bezpośredni lub pośredni wpływ zamieszek, niepokojów społecznych i ataków terrorystycznych. W ubiegłym roku nasilały się niepokoje społeczne m.in. w Hongkongu, Chile, Boliwii, Kolumbii i Francji, powodując zniszczenia mienia, BI i ogólną utratę dochodów zarówno dla lokalnych, jak i międzynarodowych firm. Sklepy były zamknięte od miesięcy, klienci i turyści byli nieobecni, a pracownicy nie mogli uzyskać dostępu do miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa.

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu osiągają najwyższą w historii pozycję w Barometrze Ryzyka Allianz (miejsce 7.) i znajdują się już w pierwszej trójce najważniejszych ryzyk biznesowych dla regionu Azji i Pacyfiku. Na wzrost strat fizycznych najbardziej narażone są przedsiębiorstwa (49%), ponieważ podnoszące się morza, dotkliwsze susze, gwałtowniejsze burze i masowe powodzie stanowią zagrożenie dla fabryk i innych aktywów przedsiębiorstw, a także powiązań transportowych i energetycznych, które łączą łańcuchy dostaw.

Ponadto firmy wyrażają zaniepokojenie takimi skutkami operacyjnymi jak przeniesienie obiektów (37%) oraz potencjalnymi skutkami rynkowymi i regulacyjnymi (35% i 33%). Mogą one też być zmuszone do przygotowania się na spory sądowe w przyszłości – w 30 krajach na całym świecie zostały już wniesione sprawy sądowe przeciwko największych firmom, których działalność powoduje zwiększoną emisję dwutlenku węgla (większość dotyczy przedsiębiorstw z USA).

– Wśród firm rośnie świadomość, że negatywne skutki globalnego ocieplenia, powyżej dwóch stopni Celsjusza, będą miały dramatyczny wpływ także na biznes  mówi Chris Bonnet, szef ESG Business Services w Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS).  Brak aktywności spowoduje podjęcie działań regulacyjnych i wpłynie na decyzje klientów, akcjonariuszy i partnerów biznesowych. Ignorowanie ryzyka klimatycznego jest bardziej kosztowne, niż zmaganie się z nim. Dlatego każda firma musi określić swoją rolę, stanowisko i tempo działań odnoszących się do zmiany klimatu, a menedżerowie ryzyka muszą odgrywać kluczową rolę w tym procesie – dodaje.

Źródło: Allianz

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama