Czego automatyzacja i IT mogą się od siebie uczyć?

©

Udostępnij:

Automatyzacja i IT przedsiębiorstw coraz silniej się zazębiają. Ta kwestia już od wielu lat jest szeroko dyskutowana w mediach. Na pierwszym planie znajdują się przy tym często rozwiązania dotyczące osprzętu i oprogramowania oraz sprawna komunikacja, począwszy od maszyny, a skończywszy na dziale IT w firmie. W otoczeniu tym coraz większe znaczenie zyskuje także infrastruktura. W zakresie automatyzacji występują przy tym problemy podobne do tych w świecie IT. Oczywiste zatem jest, że sprawdzone rozwiązania z IT będą stosowane również w automatyzacji. Spektrum rozciąga się przy tym od koncepcji chłodzenia, aż po bezprzerwowe zasilanie prądem.

Stopień automatyzacji w budownictwie maszyn i instalacji stale się zwiększa. Jednocześnie rośnie nacisk na redukcję kosztów systemów automatyzacyjnych, czego przyczyną jest zapotrzebowanie na korzystne cenowo komponenty i rozwiązania. W dzisiejszej technice automatyzacji komponenty z działu IT w wielu miejscach zastępują rozwiązania stanowiące własność producentów lub je po prostu uzupełniają. Typowym przykładem jest zastosowanie przemysłowego komputera PC do zadań w technice sterowania i w wizualizacji. Następuje zarówno zmniejszenie kosztów z powodu standaryzacji komponentów, jak i skrócenie czasów dostawy. Problemy występują jednak w zakresie cyklu żywotności instalacji: podczas gdy żywotność nowoczesnych komponentów wynosi ok. czterech lat, instalacje produkcyjne i ich systemy automatyzacji muszą pracować przez ponad 20 lat, lub nawet 30. Podczas planowania i eksploatacji konieczne jest uwzględnienie kosztów spowodowanych cyklami aktualizacyjnymi i migracyjnymi.
Sprawna komunikacja - od maszyny, aż do poziomu kierowniczego przedsiębiorstwa - stanowi obok redukcji kosztów z powodu standardowych komponentów istotną zaletę powszechnych rozwiązań automatyzacyjnych. Pochodząca ze świata IT sieć Ethernet z TCP/IP była w poprzednich latach coraz częściej stosowana też w automatyzacji. Odpowiednie komponenty są dzisiaj prawie powszechnie dostępne także do użytku w otoczeniu przemysłowym.
Podobne wymagania co do infrastruktury

Wymagania odnośnie do infrastruktury zarówno w świecie IT, jak i w obszarze automatyzacji są porównywalne. Na pierwszym miejscu zarówno w klasycznym centrum obliczeniowym, jak i w rozwiązaniu automatyzacji znajduje się dostępność całego systemu. Dlatego że straty ekonomiczne, powstające przez awarię centrum obliczeniowego w firmie usługowej, zaliczają się do tych samych strat, które powstają na skutek zatrzymania instalacji produkcyjnej w przemyśle. Koncepcje, które w zakresie IT zostały opracowane na przykład dla wysoko dostępnych centrów obliczeniowych, mogą być w podobny sposób stosowane również dla rozwiązań automatyzacyjnych. Typowym przykładem jest tutaj zastosowanie bezprzerwowych zasilaczy UPS. Kolejnym aspektem, zarówno w centrum obliczeniowym, jak i w automatyzacji, jest precyzyjne chłodzenie zastosowanych komponentów. Z powodu coraz wyższej mocy sprzętu zwiększają się też wymagania stawiane chłodzeniu. Właśnie w obszarze chłodzenia dużą rolę odgrywa efektywność. W ten sposób ważne jest, aby osiągalna moc chłodzenia była możliwie najbardziej efektywnie dostępna dla komponentów wytwarzających ciepło. Ważną rolę odgrywa przy tym nadzorowanie temperatury wewnątrz systemu.


Oprócz wszelkich podobieństw pomiędzy wymaganiami infrastruktury w zakresie IT i automatyzacji, istnieją oczywiście również istotne różnice, które muszą być uwzględniane przy przenoszeniu koncepcji między tymi dwoma obszarami. W otoczeniu przemysłowym panują często inne warunki otoczenia - zastosowane komponenty muszą być na przykład chronione przed pyłem i wilgocią. Poza tym w automatyzacji - często bezpośrednio w lub przy instalacji czy maszynie - z reguły jest mniej dostępnego miejsca. Typowe szafy sterownicze w otoczeniu przemysłowym mają mniejszą głębokość niż typowe szafy serwerowe w centrum obliczeniowym. Nie wystarczy zatem zwykłe kopiowanie rozwiązań ze świata IT. Kompetentny partner, posiadający doświadczenie zarówno w zakresie IT, jak i w otoczeniu przemysłowym, może oferować tu cenne wsparcie.Udostępnij:

DrukujUwe Scharf
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również