Czy to koniec elektrowni atomowej w Gąskach?

żródło: adpic © adpic

Udostępnij:

Wojewoda zachodniopomorski, Piotr Jania, w miniony piątek wygasił decyzję o lokalizacji budowy elektrowni jądrowej w Gąskach w gminie Mielno. Była to jedna z trzech potencjalnych lokalizacji przyszłej elektrowni jądrowej w naszym kraju.

Zgodnie z przepisami ustawy z 2011 r. (o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących) organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeśli zaistnieją dwie przesłanki: dana decyzja stała się bezprzedmiotowa albo gdy leży to w interesie społecznym lub interesie strony. W tym przypadku inwestor (spółka PGE EJ1) wycofał się z pomysłu budowy elektrowni w Gąskach.- Dodatkowo wygaszenie decyzji o wskazaniu lokalizacji pod budowę elektrowni w Gąskach zdecydowanie leży w interesie społecznym – wyjaśnia wojewoda Piotr Jania. – Właściciele wskazanych pod inwestycję terenów i użytkownicy wieczyści nie mogli ze swoich nieruchomości w pełni korzystać, dopóki decyzja znajdowała się w obiegu prawnym.Zainteresowane strony mogą wnieść odwołanie od decyzji wojewody do Ministra Infrastruktury i Budownictwa – mają na to 7 dni od dnia otrzymania decyzji.

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również