Dobre nastroje w produkcji

pracownicy w hali produkcyjnej © TU Darmstadt

Udostępnij:

Liczby mówią same za siebie. W branży produkcyjnej zapanował wyjątkowy optymizm i wiele wskazuje na to, że trend wzrostowy w najbliższym czasie utrzyma się na satysfakcjonującym poziomie. Dobrze ilustruje to wskaźnik nowych zamówień w przemyśle. Określa on popyt na wyroby i usługi, dlatego zwykle służy do oceny przyszłego poziomu produkcji.

Według analiz GUS, nowe zamówienia w przemyśle w grudniu wzrosły o 53% w ujęciu rok do roku, co w porównaniu do 17,3% w listopadzie stanowi bardzo dobry wynik. W ujęciu miesięcznym wzrost ten wyniósł 25,3%, w porównaniu do 4,3% w listopadzie. Rosły również zamówienia na eksport (wzrost o 28,6% rdr).Doskonałe wyniki przemysłu znalazły także odzwierciedlenie w bardzo dobrym odczycie wskaźnika PMI badającego nastroje wśród pracowników branży produkcyjnej. W grudniu wyniósł on 54,3 pkt. Również wśród naszych największych partnerów handlowych PMI w grudniu osiągnął bardzo wysoki poziom. Warto w tym miejscu wspomnieć o PMI dla Niemiec (55,6), Holandii (57,3), Austrii (56,3), Czech (53,8), Francji (53,5) czy Włoch (53,2). Ogólnie, dla całej strefy Euro, PMI wyniósł w grudniu 53,7, co powinno pozytywnie przełożyć się na dalszy wzrost koniunktury wśród naszych rodzimych producentów.

- PMI Polski zaskakuje w ostatnim czasie pozytywnie już nie pierwszy raz. Pisaliśmy o rekordowej serii 27 pozytywnych odczytów PMI, warto jednak dodatkowo zwrócić uwagę na fakt, że PMI dla Polski wybija się również na tle innych państw, których gospodarki charakteryzują się podobnym udziałem produkcji w PKB (ok. 19%). Od kilku miesięcy niekwestionowanym liderem w tym obszarze jest gospodarka niemiecka, dla której większość odczytów w roku 2016 przekroczyło granicę 55 punktów – zwraca uwagę Maciej Zaręba konsultant z firmy DSR, pomysłodawca Giełdowego Indeksu Produkcji.

Rośnie wartość firm
Korzystając z doskonałej koniunktury u naszego największego partnera handlowego, polskie spółki produkcyjne ustawicznie zwiększały poziom produkcji, do tej pory nie zawsze wpływało to jednak na ich wycenę rynkową. Bez wątpienia duży wpływ na to miały czynniki osłabiające atrakcyjność naszej giełdy w ogóle, wśród których najistotniejszym w tej chwili wydaje się być ryzyko polityczne.

- Mechanizm tzw. suwaka, który ma na celu migrację kapitału OFE z GPW na specjalne subkonta ZUS, to kolejny przykład czynnika wpływającego negatywnie na poziom cen spółek notowanych na GPW. Na szczęście ma on coraz mniejsze znaczenie, a według Ministerstwa Finansów, niedługo zostanie w pełni wyeliminowany. Co więcej, spór polityczny przyjął w ostatnim czasie łagodniejszą formę, więc jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, polską giełdę czekają długie miesiące odrabiania zaległości. Można się spodziewać systematycznego zwiększania wyceny notowanych na niej spółek – analizuje Maciej Zaręba.

Główne indeksy warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych kontynuowały wzrosty zapoczątkowane pod koniec zeszłego roku. Najwięcej zyskały spółki wchodzące w skład indeksu mWIG40, który w styczniu wzrósł o ponad 10%. Również najważniejsze indeksy rosły w bardzo przyzwoitym tempie: WIG20 urósł o niecałe 6%, a WIG zanotował wzrost na poziomie 6,92%. Na tym tle wzrost indeksu GIP o 6,5% wygląda bardzo dobrze i wskazuje na to, że spółki z branży produkcyjnej będą cieszyły się większą atencją inwestorów.Liderzy zyskali nawet 30%
- Dotychczasowe motory wzrostu indeksu GIP, czyli spółki określane przez nas mianem projektantów (LPP, CCC i Vistula) tym razem rozczarowały. Brak istotnych czynników mogących wpłynąć na kursy tych spółek sugeruje, że doszło do korekty trendu wzrostowego: LPP stracił w styczniu najwięcej, bo prawie 10%, cenę akcji Vistuli skorygowano o 5,5%, natomiast CCC wzrosło o 1,9%, co nie dziwi po 50% wzroście przychodów w grudniu rdr. Niestety, wynik ten okazał się znacznie gorszy od pozostałych spółek wchodzących w skład GIP, co ograniczyło potencjał wzrostowy całego indeksu w styczniu – zwraca uwagę Maciej Zaręba z DSR.

Pomijając te pojedyncze przypadki należy odnotować, że aż jedna trzecia spółek w minionym miesiącu zyskała na wartości powyżej 20%.

Dobre prognozy dla produkcji
W ujęciu sektorowym najwięcej w styczniu dały zarobić spółki z branży chemicznej, które średnio zyskały 13.6% wartości kontynuując trend wzrostowy, którego początki sięgają połowy listopada. Ostatnie trzy miesiące są rewelacyjne nie tylko dla spółek chemicznych wchodzących w skład indeksu GIP, ale ogólnie dla całej branży chemicznej. WIG_CHEM wzrósł od tego czasu ponad 46%!

- W poprzednich analizach przewidzieliśmy trzy kolejne miesiące wzrostów indeksu GIP. Tym razem nasza analiza przynosi równie ciekawe perspektywy dla polskich spółek produkcyjnych, oczywiście jeśli czynniki globalne i polityczne nie zahamują dalszego wzrostu wartości spółek notowanych na polskim parkiecie. Na dowód bardzo dobrych nastrojów panujących w branży produkcyjnej można przytoczyć najświeższy odczyt indeksu PMI za styczeń 2017, który wyniósł 54,8 pkt – konkluduje Maciej Zaręba.

Źródło: DSR

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również