Duże możliwości gazowego złoża w Polsce

złoża gazu, gaz ziemny, PGNiG © pixabay

Udostępnij:

W 2018 r. został odkryty nowy potencjał największego w Polsce złoża gazu Przemyśl, który szacowany jest na 20 mld m³ gazu ziemnego – potwierdzają kolejne odwierty, w tym ostatnio przeprowadzony Przemyśl-304 K.

Jeszcze kilka lat temu nie przewidywano, że w eksploatowanym najdłużej, od ponad 60 lat, złożu Przemyśl kryje się 20 dodatkowych mld m³ gazu ziemnego.  Ze złoża, którego pierwotny potencjał określono na 74 mld m³ gazu, wydobyto blisko 65 mld m³ i przewidywano jego fazę schyłkową. Dzięki podejściu, wykorzystującemu nowoczesną technologię, podjęto decyzję o ponownych badaniach i rewitalizacji złoża.Przyszłościowe plany

Polska nie jest samowystarczalna surowcowo. Dlatego tak cenny jest każdy metr sześcienny krajowego surowca, który jest zawsze tańszy od importowanego. Z najwyższą starannością podchodzimy do prac na wszystkich 120 odwiertach zaplanowanych w Polsce do 2022 r. – powiedział Piotr Woźniak, prezes PGNiG. - Na samym złożu Przemyśl przeprowadziliśmy w ramach rewitalizacji osiem nowych otworów i dwa pogłębiliśmy. Wszystkie okazały się pozytywne, sześć z nich już produkuje gaz ziemny, a pozostałe są na etapie zagospodarowania i będą sukcesywnie włączane do eksploatacji, zwiększając tym samym ilość wydobywanego gazu ze złoża. W tym roku planujemy jeszcze realizację trzech otworów i pogłębianie kolejnego. Szacujemy, iż w pierwszym roku eksploatacji tych odwiertów, wydobycie osiągnie poziom około 100 mln m³ - dodał.Model geologiczno-złożowy nowym projektem

PGNiG powołał zespół zajmujący się wyłącznie złożem Przemyśl, który w oparciu o dane geologiczne, geofizyczne i złożowe ma za zadanie opracować cyfrowy model geologiczno-złożowy i symulacyjny wszystkich horyzontów złoża. Model posłuży między innymi do wyznaczenia stref nieobjętych wpływem dotychczasowej eksploatacji i obszarów o największym potencjale złożowym dla zaprojektowania nowych odwiertów.

W ramach planu prac poszukiwawczych zakładamy w następnych latach realizację kolejnych 20 otworów i pogłębianie istniejących już w obszarze złoża. Mając na uwadze najnowsze doświadczenia, gdzie każdy nowy otwór dostarcza pozytywne informacje, możliwa jest realizacja dodatkowych odwiertów – podkreślił prezes Piotr Woźniak. Rozpoczęto również ocenę zachodnich elementów złoża Przemyśl, tj. obszarów Maćkowice i Tuligłowy. W pierwszej kolejności nastąpi pogłębienie starszych otworów, co pozwoli na dokładną analizę niżej zalegających horyzontów. Według szacunków PGNiG, w ciągu pięciu lat wydobycie gazu na całym Podkarpaciu, gdzie znajduje się złoże Przemyśl, wzrośnie o 28% do 1,75 mld m³ rocznie. Oznacza to większe bezpieczeństwo energetyczne kraju i dodatkowe korzyści dla regionu.

Źródło: PGNiG

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również