Duże zainteresowanie programem Interreg Europa

Andreas Hermsdorf_pixelio.de © Andreas Hermsdorf_pixelio.de

Udostępnij:

W pierwszym naborze programu Interreg Europa złożono 261 wniosków. Do dofinansowania wybrane zostały 64 przedsięwzięcia na kwotę niemal 100 mln euro z UE.

Od 5 kwietnia do 13 maja 2016 r. będzie można zgłaszać projekty w drugiej edycji naboru. Jego zasady omówią przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Wspólnego Sekretariatu programu podczas spotkania informacyjnego dla wnioskodawców. 4 kwietnia w Ministerstwie Rozwoju zainteresowane osoby będą mogły skorzystać też z indywidualnych konsultacji. Rejestracja online potrwa do wyczerpania puli miejsc.- Jednym z priorytetów Interreg Europa jest innowacyjność. Udział w międzynarodowych projektach wiąże się z dostępem do wiedzy, nowatorskich rozwiązań i technologii, co podnosi innowacyjność uczestniczących w nich instytucji. Dlatego bardzo zależy nam na utrzymaniu zainteresowania programem wśród polskich podmiotów, szczególnie władz szczebla regionalnego – podkreślił wiceminister Adam Hamryszczak.

Lista zatwierdzonych w pierwszym naborze projektów, trwającym od 22 czerwca do 31 lipca 2015 r., dostępna jest na stronie programu. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na działania w zakresie badań i innowacji (ponad 34 mln euro na 21 inwestycji) oraz konkurencyjności MŚP (ok. 28,5 mln euro dla 18 projektów). Wsparcie uzyska też 15 projektów dotyczących niskoemisyjnej gospodarki (22 mln euro) oraz 10 związanych z efektywnym gospodarowaniem zasobami i ochrony środowiska (ponad 14 mln euro).

Cieszy duże zainteresowanie współpracą międzyregionalną w Polsce. Oczekiwania programu Interreg Europa są wysokie – partnerzy muszą zadeklarować chęć usprawnienia wybranych przez siebie polityk rozwoju regionalnego. Wymaga to dobrej diagnozy bieżącego stanu, precyzyjnego planowania i przekonującej wizji zmian – powiedział wiceszef resortu.Polska plasuje się na piątym miejscu pod względem liczby partnerów w zatwierdzonych projektach. Dofinansowanie z pierwszego naboru otrzyma 29 polskich partnerów, w tym jeden beneficjent wiodący (Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Poznański Park Naukowo-Technologiczny). Fundacja jest liderem projektu ESSPO, który zmierza do poprawy polityk w zakresie wzmacniania konkurencyjności sektora MŚP, w tym angażowania go w procesy innowacji. Polskie instytucje uczestniczą w 27 przedsięwzięciach.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również