Dwukrotnie większa pojemność magazynu

© Remmert

Udostępnij:

 

W branży dystrybucji mosiądzu i miedzi wśród rozwiązań, dzięki którym możliwe jest wysforowanie się przed konkurencją, skuteczna okazała się np. optymalna strategia składowania, która stała się nie tylko elementem procesu logistycznego, ale przede wszystkim znacząco przyczyniła się do wzrostu efektywności i poprawy płynności procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Na inwestycję w komorowy system magazynowy, dzięki któremu możliwe jest składowanie ponad 8000 t elementów długich, zdecydowała się firma Peter Blau GmbH. Austriacka firma handlująca mosiądzem i miedzią dysponuje obecnie komorowym systemem magazynowym firmy Friedrich Remmert GmbH. Co więcej, dzięki automatycznemu magazynowi zapewniona została również efektywność procesów komisjonowania. Z kolei efektywny przepływ materiałów przy ich przetwarzaniu możliwy jest dzięki temu, że magazyn w sposób automatyczny zaopatruje różne maszyny obróbcze.Wyzwanie
Ogromna ilość materiału do zmagazynowania jest wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw. Efektywne składowanie około 8000 t dłużyc – częściowo o długości nawet do 6,5 m – wymaga zastosowania wyjątkowych rozwiązań. W firmie Peter Blau szerokie spektrum produkcji obejmuje półfabrykaty, pręty, rury i profile z mosiądzu i miedzi o długości co najmniej 3 m. Poszukując rozwiązania optymalnego, przedsiębiorstwo zdecydowało się na magazyn Remmerta o dużej pojemności. Dzięki temu może teraz w sposób szybki i niezawodny dostarczać towar swoim klientom z branży klimatycznej, grzewczej czy budowlanej.

Szeroki asortyment niesie za sobą ogromne wyzwanie logistyczne. Materiały zajmujące sporo miejsca przed inwestycją w magazyn komorowy były magazynowane w dwóch oddzielnych halach na różnych regałach albo na podłodze. Nieefektywny sposób magazynowania skutkował tym, że na powierzchni 500 m2 możliwe było składowanie zaledwie 200 t produktów. Co więcej, zdecentralizowana zasada magazynowania znacząco utrudniała terminowy i efektywny dostęp do materiału. Skutkiem tego były opóźnienia w realizacji zleceń, co oczywiście powodowało niezadowolenie klientów. Ponieważ transport materiału odbywał się jedynie na wózku widłowym, często dochodziło też do jego uszkodzeń, co generowało dodatkowe koszty.

– Z biegiem czasu w naszej firmie zmieniło się funkcjonowanie magazynu. Materiały są przechowywane w coraz mniejszych ilościach, a tym samym rzadziej przeładowywane. Nasz stary magazyn nie mógł nam tego zapewnić – relacjonuje Paul Blau. – Dlatego podczas budowy nowej siedziby główny nacisk położyliśmy na większą efektywność w zakresie magazynowania dłużyc oraz integrację magazynu komorowego firmy Remmert z istniejącymi procesami.Cel osiągnięty
Oczekiwania firmy odnośnie systemu magazynowego do składowania elementów długich były jednoznacznie zdefiniowane i obejmowały lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej, optymalne zaopatrywanie magazynu oraz zwiększenie pojemności magazynowej.

– Kiedy firma Blau zgłosiła się do nas ze swoimi oczekiwaniami i życzeniami, od razu wiedzieliśmy, jakiego rozwiązania szuka. Nasz komorowy system magazynowy jest stworzony dla branży metalowej – wspomina Matthias Remmert, prezes firmy Friedrich Remmert GmbH.

Pracownicy i eksperci z obu firm wspólnie opracowali inteligentny system do przechowywania dłużyc. Nowa instalacja magazynu komorowego stojąca w centrum hali jest idealnie dopasowana do potrzeb firmy Blau. Dzięki optymalnej budowie system oferuje wystarczająco dużo miejsca na zmagazynowanie ponad 8000 t elementów długich (40 razy więcej niż wcześniejszy magazyn). Zaś dzięki optymalnemu wykorzystaniu powierzchni magazynowej, mimo znacząco zwiększonej pojemności, została ona jedynie podwojona w porównaniu do wcześniejszego rozwiązania.

Efektywność gwarantowana
 – Istotnym wymaganiem wobec nowego magazynu było również usprawnienie przebiegu wewnętrznych procesów – wyjaśnia Paul Blau. – Dotyczy to szybkiego dostępu do elementów długich, jak również wyeliminowania uszkodzeń materiałów przychodzących i wychodzących.

Dzięki modułowej konstrukcji magazynu komorowego system optymalnie dopasowuje się do wymienionych potrzeb, a przepływ materiału odbywa się w cyklach. Nowe towary przewożone są z jednej stacji przeładunkowej do pobliskiej stacji załadowczej w systemie komorowym. Natomiast dłużyce, które mają być komisjonowane, są dostarczane do drugiej stacji, która znajduje się po drugiej stronie bloku regałów. Dzięki wydajnej technologii napędu ruchy magazynowe odbywają się szybko i elastycznie. Dostęp do materiału odbywa się dwukrotnie szybciej niż wcześniej. Dzięki w pełni zautomatyzowanym procesom logistyczno-magazynowym uszkodzenia materiału zostały praktycznie wyeliminowane i dotyczą poniżej 1% surowca. Odbiór produktów z mosiądzu i miedzi odbywa się ręcznie lub za pomocą dźwigu w hali. Następnie pracownicy dostarczają materiały do nawijarki, która je pakuje w sposób automatyczny.

– Optymalizacja procesów obsługi materiału nie kończy się na integracji magazynu komorowego – zapewnia Blau.

Aby osiągnąć wysoki stopień automatyzacji, prezes firmy planuje w następnej kolejności przyłączyć do magazynu elektroniczny przenośnik rolkowy. Miałby on za zadanie dostarczać automatycznie materiał do nawijarki, skąd ostatecznie byłby buforowany na przenośniku łańcuchowym do wysyłki.

Potencjalnie magazyn komorowy jest w stanie zaoferować coś jeszcze. Dzięki jego znacznej pojemności firma dysponuje wystarczającymi zdolnościami, aby w przyszłości rozbudować dział produkcji/prefabrykacji bez ograniczania komisjonowania. Uwzględniając zatem możliwy rozwój w przyszłości, system magazynowy został tak zaprojektowany, by możliwa była w każdej chwili jego integracja z maszyną obróbczą. Tym samym bezproblemowe dostarczanie materiału jest z góry zapewnione. Dodatkowo maszyna nie musi być bezpośrednio połączona z magazynem. Dla możliwie krótkich przejazdów dłużyce mogą być podstawione na drugą stację. W tym przypadku obsługa materiału odbywa się jak przy komisjonowaniu ręcznym lub za pomocą dźwigu.

Same korzyści
Główne założenia firmy Blau, czyli więcej miejsca, większa objętość oraz efektywna obsługa magazynu, zostały zrealizowane w 100% dzięki systemowi do składowania elementów długich. Firma zyskała również dodatkowe korzyści, jak np. wspomniane wyeliminowanie uszkodzeń materiału oraz zwiększenie przejrzystości danych.

– Wcześniej zorganizowanie produkcji nie było łatwe. Teraz sytuacja zmieniła się diametralnie. Dzięki magazynowi komorowemu znacznie wyprzedziliśmy naszą konkurencję – podsumowuje Paul Blau.

Udostępnij:

DrukujMałgorzata Łukaszewicz
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również