Dwutlenek węgla z elektrowni umożliwi produkcję metanolu

©

Udostępnij:

Kwestia emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych jest jednym z bardziej problematycznych zagadnień dla wielu gospodarek. Jak się okazuje wodór i CO2 można wykorzystać do produkcji paliwa. 

Niepożądane do tej pory produkty uboczne konwencjonalnych procesów wytwarzania energii dzisiaj umożliwiają uzyskanie paliwa. Konsorcjum z udziałem wykonawcy bloków energetycznych, firmą Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (MHPSE), jest w trakcie budowy instalacji pozwalającej na przekształcanie wodoru oraz dwutlenku węgla pochodzącego z elektrowni węglowej do postaci metanolu.– Metanol może być mieszany z benzyną i olejem napędowym, a następnie przetwarzany na różne paliwa silnikowe, z wykorzystaniem standardowych procesów technologicznych. Zapotrzebowanie na metanol jest również bardzo wysokie w przemyśle chemicznym  mówi Rainer Kiechl, Prezes Zarządu MHPSE.  

Nowa technologia ma również umożliwić magazynowanie energii wiatrowej i słonecznej na dużą skalę. Wodór pozyskiwany jest z elektrolizy, podczas której następuje rozkład wody na części składowe  wodór
i tlen. Zakłada się możliwość wykorzystania nadwyżki energii elektrycznej z alternatywnych źródeł wytwarzania energii na potrzeby procesu elektrolizy. Odzysk dwutlenku węgla stwarza ogromny potencjał magazynowania energii słonecznej i wiatrowej oraz zapewnia z tego tytułu nową wartość dodaną.

Projekt, będący międzynarodową inicjatywą zakładającą współpracę wielu przedsiębiorstw oraz instytucji badawczych rozpoczął się właśnie w Elektrowni Lünen, której operatorem jest STEAG GmbH. Prace są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, a budżet wynosi 11 milionów Euro.We wspomnianej instalacji pokazowej dwutlenek węgla będzie przetwarzany na jedną tonę paliwa
z 1 MW wyprodukowanej energii elektrycznej dziennie. 

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również