Eesti Energia odnotowuje skokowy wzrost zysku netto

Eesti Energia © Eesti Energia

Udostępnij:

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. Eesti Energia wypracowała 77,7 mln euro zysku netto (wzrost o 62%), przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 550,4 mln euro (wzrost o 7%).

W samym III kwartale 2017 r. zysk netto Grupy wyniósł 16,2 mln euro, a przychody ze sprzedaży 157,6 mln euro. W Polsce spółka zależna Eesti Energia, Enefit, podpisała w ostatnim kwartale pierwsze umowy na dostawy energii elektrycznej i gazu ziemnego dla lokalnych przedsiębiorstw.

W trzecim kwartale br. obserwowaliśmy widoczny wzrost średniej hurtowej ceny energii elektrycznej na rynku Nord Pool, jak również wzrost cen paliw płynnych na rynkach światowych w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku. Wykorzystaliśmy sprzyjające warunki rynkowe i zawarliśmy umowy na sprzedaż energii i paliw płynnych po stałej cenie na 2018 r., ograniczając w ten sposób ryzyko naszej działalności – powiedział Andri Avila, dyrektor finansowy Eesti Energia.

W III kwartale br. Eesti Energia kontynuowała wdrażanianie strategicznych projektów, które przekaładają się na zwiększenie konkurencyjności jej działalności. Rozpoczęto m.in. modernizację jednej z elektrowni w celu zwiększenia mocy spalania gazu łupkowego, podpisano także umowę na budowę pierwszej elektrowni słonecznej. Eesti Energia przeprowadziła również szereg pozytywnych testów na produkcję ropy łupkowej z mieszaniny miału gumowego i łupków bitumicznych.

Estonia pozostaje jedynym państwem w regionie krajów bałtyckich (uwzględniając również Finlandię), w którym występuje nadwyżka wytwarzanej energii nad krajową konsumpcją. W III kwartale 2017 r. Eesti Energia wyprodukowała 2,1 TWh energii elektrycznej, tj. ok 16% mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Spadek produkcji związany był z prowadzonymi pracami w zakresie napraw i konserwacji.


Eesti Energia rozwija się w Polsce i wchodzi na nowe rynki

W ostatnim kwartale Enefit podpisał pierwsze kontrakty na polskim rynku. W ciągu 12 miesięcy Enefit dostarczy 550 MWh gazu ziemnego do łódzkiej siedziby firmy Opus Film, jednego z największych producentów filmowych, telewizyjnych i reklamowych w Polsce. Z kolei umowa na dostawę 800 MWh energii elektrycznej z warszawską firmą motoryzacyjną spółka Enefit podpisała na 2 lata.

Z kolei we wrześniu Eesti Energia ogłosiła, że na początku 2018 r. rozpocznie sprzedaż energii elektrycznej w Szwecji i Finlandii. Działając pod marką Enefit, spółka będzie sprzedawać wyłącznie energię ze źródeł odnawialnych. W obu krajach oferta będzie kierowana do gospodarstw domowych, a w Szwecji również do klientów biznesowych. Obecnie Eesti Energia, poza rodzimym rynkiem estońskim i Polską, jest również obecna na Litwie i na Łotwie.

Źródło: Eesti Energia

Udostępnij:

Drukuj


TOP w kategoriiMMChcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również