Energia dopasowana do potrzeb

©

Udostępnij:

 

Zarządzanie energią elektryczną jest terminem, pod którym kryje się odpowiednia gospodarka i organizacja wykorzystania tego medium w zakładach przemysłowych, budynkach mieszkalnych czy też użyteczności publicznej. Odpowiednie zarządzanie energią przyczynia się do zmniejszenia kosztów energii elektrycznej poprzez dopasowanie jej zużycia do chwilowych potrzeb, ograniczeniu jej strat oraz monitorowaniu.

Dokładna analiza profilu poboru energii elektrycznej danego obiektu pozwala maksymalnie zoptymalizować jej zużycie i ograniczyć opłaty. Dzięki prowadzeniu w sposób ciągły monitoringu parametrów energetycznych można dobrać odpowiednią grupę taryfową, dopasować moc umowną do rzeczywistych potrzeb, ograniczyć kary za pobór energii biernej indukcyjnej czy też za oddawanie do sieci energii biernej pojemnościowej. 

Zarządzanie energią wspomagane komputerowo

Zarówno w przypadku małych obiektów, posiadających jeden punkt pomiarowy lub kilka punktów zgrupowanych lokalnie, jak i dla przedsiębiorstw posiadających wiele oddziałów, często rozrzuconych na dużym obszarze, istnieje możliwość wsparcia służb technicznych narzędziami informatycznymi pozwalającymi łatwo zbierać i przetwarzać dane pomiarowe. Ich odpowiednie wykorzystanie pozwala na bilansowanie energii elektrycznej i optymalny jej zakup. Zwrot inwestycji poniesionych na zakup takiego systemu następuje bardzo szybko, ze względu na wygenerowanie znacznych oszczędności związanych z zakupem i optymalizacją zużycia energii elektrycznej.

 

Możliwości systemów informatycznych w zakresie zarządzania zużyciem energii są następujące:

  • bieżąca analiza zużycia energii w trakcie okresu rozliczeniowego umożliwiająca prognozowanie wielkości zakupu energii i kontrolę podstawowych parametrów rozliczeniowych,
  • optymalizacja kosztów zakupu energii oraz usług dystrybucyjnych,
  • analiza rozdziału energii elektrycznej,
  • szacowanie optymalnej w skali roku wartości mocy umownej i uzyskanie w ten sposób zmniejszonych opłat taryfowych,
  • szacowanie strat technicznych występujących w poszczególnych obiektach,
  • dobór odpowiedniej grupy taryfowej.

 Aplikacja odczytlicznika.pl

Jednym z rozwiązań ułatwiających zarządzanie energią elektryczną jest system odczytlicznika.pl proponowany przez firmę Lumen Polska. Oprogramowanie działające w chmurze (SaaS) pozwala na zdalny odczyt liczników energii elektrycznej oraz dostęp do danych pomiarowych z każdego urządzenia mającego połączenie z Internetem. Oprogramowanie jest zainstalowane na serwerze administrowanym przez producenta, a klient ma dostęp do danych pomiarowych poprzez dowolną przeglądarkę internetową. Wszelkie prace związane z administracją, konfiguracją, backupem i zapewnieniem integralności danych spoczywają na dostawcy usługi. System obsługuje liczniki stosowane przez Operatorow Systemów Dystrybucyjnych (OSD) w taryfach Bxx i Cxx, a także liczniki wyposażone w protokoły MODBUS i M-BUS. System składa się z czterech podstawowych modułów:

  • analizy profilu – podgląd profili mocy/ energii czynnej i biernej i tgϕ,
  • wskazań licznika – podgląd stanów liczydeł oraz wartości rozliczeniowych pobranych z licznika,
  • analizy finansowej – podgląd opłat za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej wyliczonych na podstawie danych pobranych z liczników rozliczeniowych oraz symulacja tychże opłat przy zmianie wartości parametrów pomiarowych i umownych,
  • konfiguracji rozliczeń – wprowadzanie parametrów umownych.

 

Uzupełnieniem platformy jest aplikacja dedykowana dla urządzeń z systemem Android, dzięki której można wyeliminować koszty związane z dostosowaniem układu pomiarowego do zdalnej transmisji danych. Odczyt następuje poprzez głowicę optyczną podpiętą do optozłącza licznika i port micro USB w smartfonie lub tablecie (urządzenie musi mieć aktywny port USB – czynna funkcja OTG). Aplikacja sama rozpoznaje typ licznika, odczytuje z niego rejestr bądź profil za okres zadany przez użytkownika, a następnie wysyła dane na serwer. Każdy nowo odczytany licznik automatycznie dopisuje się do listy użytkownika.

Autorzy są pracownikami Działu Rozwoju w firmie Lumen Polska
www.lumenpolska.com.pl

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również