Etykiety zgodne z formatem CLP

©

Udostępnij:

W czerwcu 2015 r. w Unii Europejskiej kończy się okres przejściowy przed wprowadzeniem obowiązku etykietowania substancji chemicznych zgodnie z systemem CLP (Classification, Labelling and Packaging — klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie). Po tym terminie wszystkie niebezpieczne mieszaniny i substancje chemiczne muszą być oznaczane wstępnie zdefiniowaną etykietą CLP. Wysokiej jakości systemy drukowania oferowane przez firmę Brady zawierają symbole i szablony etykiet zgodne z formatem CLP — to elastyczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do drukowania etykiet CLP w firmie. Czas podjąć niezbędne działania.Etykiety CLP wszystkich substancji niebezpiecznych
CLP to obowiązujące w Unii Europejskiej rozporządzenie, które wymaga m.in. jednoznacznej identyfikacji produktów zawierających niebezpieczne substancje chemiczne. Unijne rozporządzenie CLP bazuje na Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (Globally Harmonised System — GHS), a od czerwca 2015 r. stosowanie wymogów CLP w odniesieniu do niebezpiecznych mieszanin i substancji chemicznych będzie obowiązkowe we wszystkich państwach członkowskich UE. Po tym terminie każda substancja sklasyfikowana jako niebezpieczna i każda mieszanina zawierająca substancję niebezpieczną musi być oznaczona etykietą CLP.Etykiety CLP
Aby ostrzec pracowników, użytkowników, klientów i wszystkich narażonych na kontakt z substancjami niebezpiecznymi, opracowano system piktogramów i komunikatów ostrzegawczych wykorzystywany do oznaczania niebezpiecznych mieszanin i substancji chemicznych. Niemal wszystkie substancje chemiczne w UE muszą być oznakowane zgodnie z systemem CLP— ryzyko związane z kontaktem z nimi będzie dzięki temu rozumiane tak samo w całej Europie. Takie substancje chemiczne są bowiem częścią codziennego życia wszystkich.

Etykieta CLP zgodna z wymogami rozporządzenia musi zawierać piktogramy oznaczające zagrożenia, odpowiednie słowo ostrzegawcze, informacje o zagrożeniach i środkach zaradczych, nazwę, adres i numer telefonu dostawcy, informacje o nominalnej ilości substancji lub mieszaniny w opakowaniu oraz identyfikatory produktu. Powinna także informować o sposobach uniknięcia ryzyka dla zdrowia lub środkach zaradczych stosowanych w razie kontaktu z daną substancją.

Pomyślne wdrożenie systemu etykietowania CLP
Kreator etykiet CLP substancji chemicznych wchodzący w skład oferowanego przez firmę Brady oprogramowania do tworzenia oznaczeń Markware™, to prosty sposób tworzenia zgodnych z przepisami etykiet CLP w kilku prostych krokach. Oprogramowanie Markware™ połączone z przemysłową drukarką etykiet Minimark™, drukarkami etykiet i oznaczeń BBP™31, BBP™33 i BBP™85 lub drukarką kolorową GlobalMark™ z funkcją cięcia oferuje możliwości tworzenia w firmie etykiet CLP, które zawsze spełniają obowiązujące wymogi i są gotowe na żądanie.

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również