EUROTOOL 2014 - wydarzenia targowe

©

Udostępnij:

Ppodczas Międzynarodowych Targów EUROTOOL® połączonych z 6. edycją Targów BLACH-TECH-EXPO (14-16 października) odbędzie się szereg imprez i wydarzeń towarzyszących, min.: seminarium pt.: Obróbka cieplna narzędzi i części maszyn oraz szkolenia z zakresu zarzadzania przedsiębiorstwem i Lean Management.

Seminarium Obróbka Cieplna Narzędzi i Części Maszyn

Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie oraz Targi w Krakowie Sp. z o.o. uprzejmie zapraszają na organizowane w ramach 19. Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL seminarium pt.: Obróbka cieplna narzędzi i części maszyn, które odbędzie się w EXPO Kraków, w dniu 15.10.2014r.Program Seminarium
godz. 11.00 – 11.30 - Rejestracja uczestników, wydawanie materiałów seminaryjnych
godz. 11.30 ‒ 15.00 - Prezentacja referatów:

  • Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w modelowaniu procesów regulowanego azotowania gazowego, R. Mruk, J. Słoma ‒ Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, J. Michalski, P. Wach – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
  • Wybrane aspekty wpływu obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i powierzchniowej na jakość narzędzi ze stali otrzymywanych na drodze metalurgii proszków, K. Czechowski, D. Toboła, I. Wronska, P. Rusek – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków
  • Obróbka cieplna stali narzędziowych do pracy na gorąco w świetle światowych standardów, E. Stańczyk-Wołowiec – Politechnika Łódzka
  • Węgloazotowanie fluidalne stali narzędziowych w złożu aktywnym chemicznie, T. Babul, A. Ciski, K. Lankiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
  • Właściwości stali konstrukcyjnej obrobionej cieplno-chemicznie przy zintegrowanych narażeniach mechanicznych, A. Malinowski, J. Senatorski, J. Tacikowski, P. Mączyński – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
  • Odporność na zużycie tribologiczne azotowanej jonowo stali austenitycznej 304, G. Biernat, M. Ogórek, M. Knapiński, T. Frączek, M. Pilarska – Politechnika Częstochowska
  • Zjawiska wystepujące w warstwie wierzchniej matryc stosowanych w procesie kucia koła czołowego, Z. Gronostajski, M. Hawryluk, M. Kaszuba, M. Zwierzchowski - Politechnika Warszawska
  • Wpływ parametrów laserowego borowania na właściwości stali średniowęglowej z dodatkiem boru, A. Pertek, A. Bartkowska – Politechnika Poznańska, D. Kapcińska-Popowska – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań

Uwagi:
Sesja plakatowa będzie prezentowana podczas całego czasu trwania Seminarium (za-wieszanie plakatów na planszach od godz. 11.00, zamknięcie sesji plakatowej – pół godziny po zakończeniu sesji plenarnej Seminarium).
Prezentacja Firm jest przewidziana ok. godz 13.30.

Szkolenia w dniu 14.10.2014 r.

13:00 - "Jak efektywnie poprawiać funkcjonowanie Twojej firmy?"

Opis:
Na szkoleniu będą przedstawione sytuacje, w jakich znajdują się różne firmy, a następnie sposób najefektywniejszego poprawienia ich funkcjonowania. Uczestnicy poznają narzędzia pozwalające w łatwy sposób przeanalizować sytuację w ich firmie. Analiza stanu obecnego ułatwi proces podjęcia decyzji o kierunku działań prowadzącym do osiągnięcia największych zysków. Następnie przedstawione zostaną dwa z podstawowych narzędzi Lean Management, dzięki którym można otrzymać oczekiwane rezultaty, czyli SMED (skrócenie czasu przezbrojenia) oraz Layout (ułożenie maszyn i przepływ materiału). 

Prowadzący: Krzysztof Pawłowski, Patryk Cichorczyk, eksperci ds. Lean Management z firmy Lean Action Plan


13:30 - „Jak ciągłe obniżać koszty produkcji? Lean Manufacturing w praktyce.”

Opis:
Park maszynowy, narzędzia oraz pracownicy są cennymi zasobami firmy. Często jednak o przewadze konkurencyjnej decyduje efektywny sposób ich organizacji Lean Management jest metodologią ciągłego podnoszenia efektywności firmy poprzez obniżanie kosztów produkcji, skracanie czasu wytwarzania oraz podnoszenie jakości wyrobów. Jakie są założenia tej metodologii oraz jakimi technikami można osiągnąć zwiększenie efektywności, będzie można się dowiedzieć na tym wystąpieniu.

Prowadzący: Michał Wolak, ekspert ds. Lean Management z firmy Lean Action sp. z o.o.

Udostępnij:

Drukuj
Aneta Głodowska
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również