FAMUR reaktywuje PEMUG

©

Udostępnij:

Zarząd FAMUR S.A. podjął decyzję o wydzieleniu ze struktury organizacyjnej spółki aktywów odpowiedzialnych za działalność segmentu Infrastruktury Powierzchniowych Zakładów Górniczych. W wyniku planowanego podziału, wydzielone aktywa trafią do spółki FAMUR PEMUG Sp. z o.o., która będzie prowadziła działalność związaną między innymi z budową górniczych wyciągów szybowych zakładów przeróbki kopalin oraz innych zakładów przemysłowych w układzie „pod klucz”. Zgodnie z założeniami projektu, FAMUR PEMUG Sp. z o.o. ma zostać nabyta przez FAMUR FAMAK S.A. – spółkę, która będzie integrowała obszary działalności związane
z powierzchniowymi aspektami górnictwa.

– Planowane działania mają na celu zwiększenie stopnia konkurencyjności Grupy FAMUR między innymi przez lepsze dostosowanie procesów operacyjnych i struktury organizacyjnej do prowadzonej działalności. Pozwoli to również na stworzenie jednoznacznego przekazu dla naszych klientów odnośnie podziału kompetencji pomiędzy poszczególne spółki – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR S.A.FAMUR PEMUG Sp. z o.o. przejmie wszystkie aktywa, które były do tej pory w Grupie FAMUR, dedykowane działalności związanej z Segmentem Infrastruktury. Spółka będzie posiadała w swoim portfolio referencje w zakresie kompleksowej budowy Górniczych Wyciągów Szybowych. Można do nich zaliczyć m.in. budowę największej wieży szybowej w Polsce na LW Bogdance czy projektowanie, budowę i wyposażenie Zakładów Przeróbki Węgla. FAMUR PEMUG Sp. z o.o. do prowadzenia swojej działalności będzie wykorzystywać znak towarowy PEMUG, który został nabyty przez FAMUR S.A. w 2010 r. Z marką PEMUG wiąże się bowiem 70-letnia tradycja, dobre jakościowo produkty, liczne referencje i specjalistyczna kadra projektowo-wykonawcza.

– Przeprowadzenie procesu podziału pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie rozpoznawalnej na rynku górniczym marki PEMUG. Spółka skupi w swojej strukturze wszystkie aktywa, które są dedykowane Segmentowi Infrastruktury Powierzchniowej Zakładów Górniczych. Pozwoli także na zintegrowanie kapitału ludzkiego, który jest niezbędny do profesjonalnego prowadzenia działalności związanej z kompleksową realizacją kontraktów o charakterze „zaprojektuj i wybuduj” w sektorze górnictwa. W przyszłości, pod skrzydłami FAMUR FAMAK, spółka powróci również do wykonywania zadań w szeroko rozumianej energetyce przemysłowej i przy wsparciu technologicznym biura projektowego BPiRI Separator Sp. z o.o. będzie mogła uczestniczyć w skomplikowanych, wielobranżowych projektach inwestycyjnych. Po przeprowadzeniu procesu podziału, spółka FAMUR PEMUG Sp. z o.o. będzie korzystała z praw i wykonywała obowiązki wynikające z obecnie podpisanych umów – mówi Paweł Maksym, prezes FAMUR PEMUG Sp. z o.o.

FAMUR PEMUG będzie posiadał kompetencje związane z działalnością projektową, budowlano-montażową i konstrukcyjną w zakresie budowy Górniczych Wyciągów Szybowych oraz zakładów przeróbki kopalin. Rozwój nowych technologii uzdatniania i wzbogacania kopalin pozwoli spółce na uzyskaniedla zakładów górniczych miarodajnych oraz dodatkowych efektów ekonomicznych związanych z uzyskaniem większej ilości lepszego gatunkowo węgla z urobku. Wpłynie również wymiernie na korzyści dla środowiska naturalnego.

Udostępnij:

Drukuj
MM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również