Gospodarcze i polityczne aspekty funkcjonowania sektora surowców energetycznych oraz chemii

Nafta-Gaz-Chemia 2017 ©

Udostępnij:

Dynamika procesów zachodzących w obszarze rynku nafty, gazu i chemii, zarówno w aspekcie politycznym, jak i biznesowym, wymaga doskonałego dialogu pomiędzy podmiotami koegzystującymi i współpracującymi w tym zróżnicowanym środowisku. Szczególnego znaczenia nabierają tu działania związane z bezpieczeństwem energetycznym Polski.

Zadanie łączenia kluczowych interesariuszy sektorów nafty, gazu i chemii od lat spełnia coroczna międzynarodowa konferencja „Nafta-Gaz-Chemia”, której partnerem medialnym jest MM Magazyn Przemysłowy. Tematyka konferencji obejmuje najbardziej aktualne, niekiedy kontrowersyjne zagadnienia z obszaru działalności biznesu i administracji rządowej, jak np. Nord Stream 2, Brama Pólnocna, Pakiet Paliwowy, regulacje unijne w polityce energetycznej, inwestycje polskiej chemii na tle Europy itd.Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym: ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, głównego geologa kraju i pełnomocnika rządu ds. polityki surowcowej państwa Mariusza Oriona Jędryska, przewodniczącego Zespołu Parlamentarnego ds. Przemysłu Chemicznego Piotra Cieślińskiego oraz Urzędu Regulacji Energetyki. Dodatkowo wspierana jest przez patronów naukowych, tj. Politechnikę Warszawską, AGH, Radę Główną Instytutów Badawczych i Branżowych, tj. SITPChem, PIPC, KIB, NOT, Urząd Patentowy, PAIH.

Sytuacja na rynku zmienia się dynamiczne. – Nawiązujemy kontakty z różnymi dostawcami gazu ziemnego, dążąc do zróżnicowania źródeł dostaw do Polski. Obok gazociągu, który połączy Polskę z gazem z Norwegii, rozmawiamy o dostawach gazu skroplonego z USA – podkreśla Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

W aspekcie Odnawialnych Źródeł Energii Ministerstwo Energii zapowiada kolejną nowelizację ustawy. Niedawno gościliśmy w Polsce prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. To spotkanie ma szczególne znaczenie, jeśli chodzi o współpracę w zakresie energetycznym, a także sformułowanie odpowiedzi na wiele kluczowych dla branży pytań: Czy Gazociąg Północny zdestabilizuje sytuację w Europie? Jakie szanse i zagrożenia niesie za sobą Brama Północna? W jaki sposób zwiększyć dywersyfikację dostaw gazu w Polsce? Czy Pakiet Paliwowy jest wystarczający, aby zwalczyć szarą strefę? Czy regulacje unijne zabiją sektor chemii w Polsce?To tylko niektóre pytania, z którymi będzie można zmierzyć się wspólnie już 20 września podczas XV Międzynarodowej Konferencji i Wystawy „Nafta-Gaz-Chemia” 2017 w Hotelu Novotel Airport w Warszawie.

Źródło: Nafta i Gaz

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również