Granty z EIC szansą na rozwój polskich przedsiębiorstw

©

Udostępnij:

W celu wspierania przedsiębiorców, szczególnie z segmentu MŚP, i naukowców powstała Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC). Pula grantów, jakie EIC może pozyskać w ciągu najbliższych dwóch lat, to nawet 20 mld dolarów.

Europejska Rada ds. Innowacji, powołana przez Komisję Europejską, wspiera najbardziej perspektywiczne projekty badawczo-rozwojowe, których potencjał pozwala na wdrożenie innowacji na skalę międzynarodową. Wsparcie, jakie przedsiębiorcom i naukowcom oferuje EIC, wykracza poza możliwość pozyskania grantu finansowego. W ramach EIC eksperci oferują również mentoring i coaching, możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych, strategiczne doradztwo na rzecz rozwoju ekosystemu sprzyjającego innowacjom oraz pomoc w projektowaniu nowych procesów i modeli biznesowych.Wsparcie EIC skierowane jest przede wszystkim do firm oraz innowatorów mających pomysł na rozwój nowych technologii, których realizacja charakteryzuje się wysokim ryzykiem biznesowym. Granty EIC są rozwiązaniem dla tych przedsiębiorstw, które muszą ponieść nakłady inwestycyjne w celu wejścia na rynek z produktem lub technologią. Europejska Rada ds. Innowacji wspiera innowacje rozwijane w każdej dziedzinie technologii w każdym sektorze biznesowym.

– Europejska Rada ds. Innowacji to projekt pilotażowy. W jej ramach testowane są instrumenty wspierania innowacji, które są dostosowane do potrzeb współczesnych innowacyjnych firm, środowisk naukowych oraz start-upów. Doświadczenia zebrane w ramach EIC do 2020 r. będą stanowiły podstawę do budowy programu ramowego w nowej perspektywie budżetowej – tłumaczy Katarzyna Walczyk-Matuszyk, zastępca dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK).

KPK jest instytucją wspierającą polskie podmioty w pozyskiwaniu środków finansowych z Programu Ramowego Horyzont 2020, także w ramach EIC. W kwietniu br. Komisja Europejska ogłosiła wyniki pierwszego konkursu organizowanego w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji. Dotyczył on I fazy Instrumentu MŚP (grant w wysokości 50 tys. euro na realizację studium wykonalności projektu), a finansowanie pozyskały cztery polskie firmy: Loglab, ZAZ, Onco Scanner oraz Pomelody.

Dotychczas polskie podmioty w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 pozyskały w sumie ponad 291,8 mln euro. Fundusze te pozyskały 564 podmioty, które wzięły udział w 943 projektach.

Krajowy Punkt Kontaktowy dla programu ramowego Horyzont 2020 (pełna nazwa: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej) działa przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw w programach ramowych, a obecnie w ósmym programie ramowym „Horyzont 2020”. Instytucja organizuje dni informacyjne, konferencje, oferuje usługi konsultacyjne, bezpośrednie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków oraz mentoring.Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014–2020 wynosi prawie 80 mld euro.

 

Źródło: KPK PB UE

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również