Grupa Azoty buduje dwie nowe elektrownie

Preview
Grupa Azoty
Reklama
Reklama

 

Grupa Azoty wydaje setki milionów zł, by spełnić wyśrubowane unijne normy dotyczące środowiska. Temu ma służyć m.in. nowa elektrownia w Puławach i Kędzierzynie, instalacja odsiarczania spalin w Tarnowie oraz modernizacja elektrociepłowni w Policach.

Spółki Grupy Azoty prowadzą obecnie cztery duże inwestycje związane z branżą energetyczną. Wszystkie mają na celu wypełnienie unijnych i rządowych dyrektyw dotyczących ochrony środowiska oraz zmniejszenie wpływu elektrociepłowni na przyrodę. Prace prowadzą cztery spółki z Grupy.

Reklama

Nowa elektrownia w Puławach i Kędzierzynie
Najdroższe przedsięwzięcie należy do grupy Azoty Puławy, która przygotowuje projekt budowy nowej elektrowni. Chodzi o niskoemisyjną i bezodpadową instalację klasy 400 MWe, która będzie funkcjonować razem ze zmodernizowanymi 3 blokami węglowymi obecnej elektrociepłowni. Nowa elektrownia ma być zasilana gazem ziemnym. – Ten układ w 100 proc. uniezależni puławską spółkę od zewnętrznych dostaw prądu i pary potrzebnej do bieżącej produkcji. Nadmiar produkowanej energii w stosunku do potrzeb zakładu będzie sprzedawany na rynku – tłumaczy Grzegorz Kulik, rzecznik prasowy Grupy Azoty.

Budżet tej inwestycji sięgnie aż 1,1 mld zł. Sama modernizacja bloków węglowych będzie kosztować ok. 300 mln zł. Spółka uzyskała już zgodę środowiskową i wystąpiła o pozwolenie na budowę. Obecnie trwa planowanie finansowania inwestycji.

Nie próżnuje też grupa Azoty Kędzierzyn, która prowadzi prace nad nową elektrociepłownią. Wartość inwestycji to 320 mln zł. – Nowa kędzierzyńska elektrociepłownia będzie produkować 25 MW energii elektrycznej i 140 t pary/godzinę. To modelowa inwestycja w zakresie ochrony środowiska realizowana zgodnie z wymaganiami dyrektywy IED. Żadne z odpadów nie będą składowane. Znajdą one zastosowanie, m.in. w przemyśle budowlanym, drogowym i górnictwie – tłumaczy Grzegorz Kulik.

Reklama

Pierwszy etap obejmuje budowę turbozespołu, kotła parowego, instalacji odsiarczania spalin oraz budynku m.in. z częścią socjalną dla załogi. Ta część robót ma być zamknięta do końca 2016 roku. Etap drugi inwestycji ma zwiększyć moce wytwórcze elektrociepłowni. Prace planowane są na lata 2017-2019. Nowa elektrownia będzie współpracować z istniejącą aż do całkowitego wyłączenia i likwidacji istniejących kotłów, co ma nastąpić ok. 2019 r.

Modernizacje w Tarnowie i Policach
Z kolei w zakładach azotowych w Tarnowie–Mościcach trwa realizacja instalacji odsiarczania spalin (koszt – 45,4 mln zł) oraz instalacji odazotowania spalin (44,6 mln zł). Dzięki nim istniejące już obiekty mają być dostosowane do wymagań standardów emisji określonych przez Ministra Środowiska oraz Dyrektywę IED. – Realizacja projektów spowoduje zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska oraz poprawi jakość powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw – mówi rzecznik grupy.

W ramach tych robót prowadzona jest modernizacja istniejącej infrastruktury elektrociepłowni EC-2. Do odsiarczania spalin wybrano metodę mokrą magnezową. Produktami procesu odsiarczania są siarczan oraz chlorek magnezu, które mogą być wykorzystywane jako nawozy. Spółka liczy więc na współpracę między obszarem energetyki a produkcją nawozową Grupy Azoty. Ukończenie obu inwestycji planowane jest na sierpień 2016 r.

Prace energetyczne prowadzi też grupa Azoty Police, która buduje węzeł oczyszczania spalin oraz modernizuje elektrociepłownię ECII. – Celem projektu jest dostosowanie pracy instalacji elektrociepłowni do wymagań Dyrektywy 2010/75/UE dotyczących emisji NOx, SOx i pyłów – mówi rzecznik Grupy Azoty.

Inwestycja kosztuje ponad 163,7 mln zł. Modernizacja istniejącej infrastruktury ECII obejmuje unowocześnienie dwóch kotłów oraz budowę węzła oczyszczania spalin. W jego skład wejdą instalacja odazotowania oraz instalacja odsiarczania spalin dla kotłów. Nowy węzeł zapewni zmniejszenie emisji tlenków siarki i azotu oraz pyłu. Zakończenie inwestycji ma nastąpić w tym roku.

źródło: Rynek infrastruktury

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama