Handel zagraniczny Polski po dwóch miesiącach 2014 r.

© GA

Udostępnij:

Według wstępnych danych GUS, po 2 miesiącach 2014 r. eksport towarów wyniósł ok. 25,3 mld euro i był wyższy o 3,5% w porównaniu z poziomem sprzed roku. Import natomiast zwiększył się o 1,8%, do poziomu prawie 25,3 mld euro. Wpłynęło to na poprawę salda wymiany towarowej. Notowany w okresie I-II 2013 r. deficyt na poziomie 362 mln euro został przekształcony w nadwyżkę w wysokości 31 mln euro.

Po dwóch miesiącach br. zdecydowane lepsze wyniki eksportu odnotowano na rynki rozwinięte gospodarczo (wzrost o 6%, do 21,3 mld euro) niż rozwijające się i słabiej rozwinięte (spadek o 8,2%, do niespełna 4 mld euro).Wolniej niż do całej grupy rynków rozwiniętych wzrósł eksport do Unii Europejskiej – o 5,2 proc. (do 19,4 mld euro). Wśród ważniejszych krajów unijnych najszybciej wzrósł wywóz do Finlandii (o 32,1%), Szwecji (o 19,5%), na Łotwę (o 17%), do Hiszpanii (o 12,8%) Belgii (o 12,6%), Francji (o 6,5%), Włoch (o 5,7%), Niemiec (o 5%) oraz Czech (o 5%).

W tym czasie dynamicznie wzrosła także sprzedaż na pozaunijne rynki rozwinięte, tj. o 14,2% (do 1,9 mld euro), w tym szczególnie do Norwegii (o 17,4%), Japonii (o 18,8%) oraz RPA (o 31%).

Eksport na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw spadł o 3,9% (do 2 mld euro), co wynikało ze zmniejszenia wywozu do Rosji o 4,9%? i na Ukrainę o 13,8%. Z drugiej strony dynamicznie wzrósł eksport na Białoruś (o 15,3%).

Jeszcze szybciej niż do WNP spadła sprzedaż towarów na pozostałe rynki rozwijające się (poza WNP), tj. o 12,3% (do niespełna 2 mld euro), w tym zwłaszcza do Turcji (o 17,4 proc.) oraz Republiki Korei (o 30,8%). Z kolei relatywnie szybko wśród tej grupy państw zwiększył się eksport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o 65,1%), Indii (o 31,3%) oraz Algierii (o 56,3%).

W przekroju towarowym względnie szybko zwiększył się eksport dominujących w polskiej wymianie z zagranicą wyrobów elektromaszynowych (o 6,3%, do 10 mld euro) oraz artykułów rolno-spożywczych (o 5,1%, do 3,2 mld euro). Z drugiej strony spadki eksportu odnotowano w wywozie wyrobów metalurgicznych (o 2,9%., do 2,7 mld euro) oraz mineralnych (o 6,3% , do 1,3 mld euro).Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również