I kwartał 2019 przyniósł ponad miliard zysku netto w GK PGNiG

PGNiG, EBITDA, przychody, zysk © pixabay

Udostępnij:

Trzy pierwsze miesiące roku przyniosły wzrost przychodów Grupy Kapitałowej PGNiG do 14,34 mld zł. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 2,16 mld zł, a EBIT 1,38 mld zł. Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 1,06 mld zł.

W pierwszym kwartale 2019 r. zwiększyliśmy o 8% przychody w stosunku do tego samego okresu 2018 r. – powiedział Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG SA.Segment Poszukiwanie i Wydobycie

Podobnie jak w poprzednich kwartałach segment Poszukiwanie i Wydobycie miał najwyższy udział w EBITDA Grupy, na poziomie 60%. W ujęciu kwotowym wynik wyniósł 1,30 mld zł wobec 1,38 mld zł w I kwartale 2018 r. Było to konsekwencją spadku cen notowań rynkowych ropy i gazu. Kurs ropy Brent liczony w dolarach amerykańskich za baryłkę był o 6% niższy niż przed rokiem, a cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii spadła o 12% rok do roku.Segment Obrót i Magazynowanie

EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie w I kwartale 2019 r. wyniosła -0,07 mld zł wobec 0,18 mld zł przed rokiem. Na obniżenie wyniku wpłynął przede wszystkim wzrost kosztu pozyskania paliwa gazowego z importu, który był o 17% wyższy niż przed rokiem. Wysokie ceny gazu z importu były szczególnie odczuwalne w przypadku paliwa importowanego z kierunku wschodniego. Dziewięciomiesięczna średnia cena ropy naftowej Brent w dolarach za baryłkę, wpływająca na cenę w kontrakcie jamalskim, była aż o jedną trzecią wyższa niż przed rokiem. 

Segment Dystrybucja

Segment wypracował EBITDA na poziomie 0,58 mld zł wobec 0,76 mld zł rok wcześniej. Udział dystrybucji w skonsolidowanej EBITDA grupy wyniósł 27%. Na wynik segmentu wpływ miało obniżenie o 5% stawki taryfy dystrybucyjnej, która zaczęła obowiązywać od 15 lutego tego roku. Dodatkową przyczyną były warunki pogodowe – średnia temperatura kwartalna była o prawie 3°C wyższa niż przed rokiem. Był to najcieplejszy pierwszy kwartał w ostatnich czterech latach.

Segment Wytwarzanie

Wskaźnik EBITDA segmentu Wytwarzanie nie zmienił się w porównaniu z sytuacją sprzed roku i wyniósł 0,4 mld zł, co przekłada się na 18% udziału w skonsolidowanej EBITDA Grupy. Podobnie jak w przypadku Obrotu i Magazynowania oraz Dystrybucji, na wynik segmentu istotny wpływ miały stosunkowo wysokie temperatury I kwartału. Ich efektem był spadek wolumenu sprzedaży ciepła o prawie 11%.

Źródło: PGNiG SA

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również