II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

Preview
Reklama
Reklama

26 czerwca na Politechnice Warszawskiej rozpocznie się II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich. Jak dotąd chęć wzięcia udziału w tym wydarzeniu zgłosili polscy inżynierowie z 12 krajów. W jego inauguracji Zjazdu weźmie udział patron honorowy, Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem: infrastruktury, odnawialnych źródeł energii, ekologii, gospodarki wodnej, przemysłu wydobywczego i cyfryzacji; wymiany studentów, doktorantów i staży oraz wspólnych przedsięwzięć, konferencji, sympozjów i projektów

Reklama

Obrady plenarne rozpocznie wykład inauguracyjny prezesa PAN prof. dr hab. inż. Michała Kleibera pt. „Miejsce Polski w XXI wieku".

7 plenarnych sesji zjazdowych poświęconych zostanie problematyce innowacyjności, wdrożeniom, infrastrukturze i transportowi oraz wielu aktualnym kwestiom i wyzwaniom technicznym oraz cywilizacyjnym, jakie rozwiązują wszędzie na świecie inżynierowie - twórcy kultury materialnej.

Swoje wystąpienia na Zjeździe zapowiedzieli m.in. także:
· wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, nt. strategii rozwoju gospodarki z wykorzystaniem dorobku b+r;
· minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka, nt. priorytetów nauki na potrzeby gospodarki,
· b. premier RP i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, nt. europejskiego spojrzenia na innowacyjność,
· prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak, nt. nowych pieniędzy na nowe technologie.

Reklama

Zjazdowi towarzyszyć będzie wystawa: „Rzeczpospolita techniczna dla człowieka i gospodarki".
W jego ramach odbędzie się także posiedzenie Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Technicznych.
Odbędzie się także uroczyste wręczenie nagród "Mistrz Techniki".

Jednym z celów II Zjazdu jest integracja środowisk inżynierskich z kraju i z zagranicy. Odbędzie się zapewne wiele spotkań koleżeńskich po latach ...
Oczywiste więc jest iż odbędą się Gale Inżynierów Polskich pierwszego dnia na Politechnice Warszawskiej i drugiego dnia Gala Polacy Razem w Warszawskim Domu Technika NOT.

www.szip.org.pl

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama