Informatyzacja po polsku

©

Udostępnij:

Chociaż dostęp do Internetu mają niemal wszystkie firmy krajowe, a ponad połowa z nich dysponuje łączem szerokopasmowym oraz witryną internetową, to jednak zaledwie co siódmy przedsiębiorca dostrzega realną przydatność teleinformatyki dla swojego biznesu.

Wykorzystanie systemów ITPod względem rozwoju teleinformatyki faktycznie wykorzystywanej w biznesie (a nie traktowanej jako swoisty gadżet) Polska znacznie ustępuje krajom „Piętnastki", ale jednocześnie wyprzedza niektóre kraje Europy Środkowej. W Polsce technologie ICT w sensie ilościowym są rozpowszechnione w skali zbliżonej do tej na zachodzie Europy, ale postrzegane i wykorzystywane w odmienny sposób.
Po pierwsze, o ile w krajach „Piętnastki" teleinformatyka jest powszechnie traktowana jako czynnik budowania przewagi konkurencyjnej - pozwalający np. na mobilizowanie niewykorzystywanych dotychczas zasobów przedsiębiorstwa czy rozwój nowych produktów i usług - o tyle w Polsce korzyści ze stosowania systemów ICT dostrzega tylko 15% przedsiębiorców. W tej grupie dominują duże firmy - co trzecia z nich deklaruje, że informatyzacja daje wymierny efekt finansowy (wśród średnich podmiotów podobnego zdania jest tylko co piąty przedsiębiorca, a wśród małych firm niemal co ósmy).Cały tekst artykułu w numerze 4/2009 MM

Udostępnij:

DrukujAndrzej Ostrowski
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również