Inicjatywa JEREMIE wsparła już 20 tysięcy firm

©

Udostępnij:

Inicjatywa JEREMIE wsparła już 20 tysięcy firm z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Najczęściej ze wsparcia korzystają przedstawiciele szeroko pojętej branży usługowej oraz budownictwa i przemysłu lekkiego. W sumie przedsiębiorcom udzielono pomocy na kwotę ponad 3,5 mld złotych.

Część środków regionalnych programów operacyjnych 6 województw – łącznie ponad 1,7 mld zł - zostało przeznaczonych na zwrotne wsparcie dla firm poprzez inicjatywę JEREMIE. Środkami tymi zarządza na zlecenie władz regionalnych BGK, pełniąc rolę menadżera funduszy powierniczych.

Realizacja inicjatywy JEREMIE rozpoczęła się w 2009 r. i w szybki tempie zdobyła popularność, czego dowodem jest fakt, że co miesiąc blisko 700 firm otrzymuje wsparcie na rozpoczęcie inwestycji lub poszerzenie działania. Środki JEREMIE są w ciągłym obrocie, a spłacane pożyczki pozwalają kolejnym przedsiębiorstwom na ich zaciąganie.

- Przyczyną sukcesu JEREMIE jest elastyczność oferty produktowej oraz bardzo dobra współpraca z pośrednikami finansowymi, którzy w ramach umów z BGK oferują firmom kredyty, pożyczki i poręczenia – powiedział Jarosław Kała z BGK. Dotychczas zawarliśmy 181 umów na realizację projektów JEREMIE – umowy podpisaliśmy z 60 pośrednikami finansowymi. Powierzyliśmy im łączną kwotę 2,6 mld zł, z czego ok. 1,1 mld zł na zabezpieczenia pożyczek, a ok. 1,5 mld zł na pożyczki.

Do najbardziej popularnych sektorów, z których firmy korzystają z JEREMIE, należą szeroko pojęte usługi, budownictwo i przemysł lekki. Mikro- i małe firmy przeznaczają pożyczone środki m.in. na zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych. Wg danych na koniec czerwca br. ponad 25 proc. firm, które skorzystały z JEREMIE, to podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą lub mające krótką historię działania.Najczęściej po środki w ramach inicjatywy JEREMIE sięgają:

  • mikroprzedsiębiorcy zawarli 16 546 umów, tj. 83% wszystkich umów w programie, łączna wartość finansowania wyniosła 2,17 mld zł,
  • mali przedsiębiorcy podpisali 2 978 umów, tj. 15% wszystkich umów w programie,
  • średni przedsiębiorcy 346 umów, tj. 2% całości.

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to inicjatywa pozadotacyjnego wspracia, której celem jest odejście od tradycyjnego, dotacyjnego wsparcia sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, na rzecz zwrotnych instrumentów finansowych (niskooprocentowanych kredytów, pożyczek, poręczeń). Jej ideą jest wsparcie podmiotów z sektora MŚP w sprawnym i elastycznym finansowaniu ich działalności. W Polsce inicjatywa JEREMIE jest wdrażana na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. BGK pełni rolę Menadżera Funduszy Powierniczych JEREMIE w sześciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i od grudnia 2012 w mazowieckim.

www.jeremie.com.pl

źródło: eGospodarka.pl

Udostępnij:

Drukuj
MM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również