Inżynieria bezpieczeństwa maszyn w praktyce przemysłowej

©

Udostępnij:

23 września 2014 r. Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej kolejny raz pełnił rolę gospodarza seminarium „Inżynieria bezpieczeństwa maszyn w praktyce przemysłowej”. Współorganizatorami seminarium były firmy OMRON Electronics i ELOKON Polska.

Tematyka seminarium związana była z praktycznymi problemami bezpieczeństwa zawodowego przy projektowaniu, budowie i eksploatacji maszyn. Poruszone zostały podstawowe problemy kształtowania bezpieczeństwa maszyn w świetle nowej dyrektywy maszynowej NMD 2006/42/WE, bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń wg zasad dyrektywy 2009/104/WE, problematyka systemu LOTO. Na podstawie konkretnych przykładów maszyn został także przedstawiony proces oceny i redukcji ryzyka. Seminarium przeznaczone było dla projektantów, producentów, dostawców i użytkowników maszyn, pracodawców i osób odpowiedzialnych za kształtowanie bezpiecznych warunków pracy, służb bezpieczeństwa i utrzymania ruchu, inspekcji bhp.

Seminarium zostało objęte honorowym patronatem Państwowej Inspekcji Pracy, a mgr inż. Leszek Zając – zastępca Głównego Inspektora Pracy – przekazał uczestnikom ważne informacje dotyczące nadzoru rynku maszyn.

Organizatorzy seminarium pragną podziękować władzom Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej - panom: prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Kolasie oraz prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Kocańdzie za umożliwienie organizacji całego przedsięwzięcia, a także mgr. inż. Jackowi Golińskiemu za pomoc w jego realizacji.Udostępnij:

Drukuj
MM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również