IV Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

©

Udostępnij:

W dniach 23-25 kwietnia 2014 roku w Ossie koło Rawy Mazowieckiej odbył się IV Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego. Tematami głównymi kongresu były bilans 10-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej oraz korzyści i wyzwania dla rynku energii.

Kongres otworzyła Sesja inauguracyjna pt. „Bilans 10-lecia obecności Polski  w UE – korzyści i wyzwania  dla rynku energii”, gdzie referat wprowadzający wygłosił wicepremier, minister gospodarki - Janusz Piechociński. Wicepremier podkreślił, że Polska w ciągu 10 lat członkostwa w UE stała się jednym z najważniejszych graczy na arenie europejskiej. – Polska skutecznie nauczyła się, jak korzystać z instrumentów, które daje Unia – ocenił. – Musimy jednak pamiętać, że UE pomimo kierowania się wspólnymi wartościami, niejednokrotnie jest też miejscem ścierania się naturalnych interesów narodowych – zauważył. – Kluczowa jest więc umiejętność skutecznego budowania korzystnej dla interesów Polski Unii Europejskiej, tak aby służyła ona naszemu dalszemu rozwojowi – dodał.Minister resortu gospodarki zaznaczył także, że korzyści wynikające z akcesji Polski do UE, czyli m.in. wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz możliwość pozyskiwania środków europejskich na kluczowe inwestycje dla polskiego sektora gazowego, nie mogłyby zostać osiągnięte bez aktywnego i konstruktywnego uczestnictwa przedsiębiorstw sektora gazu ziemnego. – Wkład przemysłu gazowniczego w budowanie wizerunku Polski na energetycznej mapie Europy jako solidnego, odpowiedzialnego i zaufanego partnera pozostaje nieoceniony – stwierdził.

W drugim dniu Kongresu odbyły się dwie sesje, których zakres merytoryczny objął m.in. założenia dot. nowej polityki eEnergetycznej oraz uwarunkowania regulacyjne i branżowe determinujące rozwój rynku gazu ziemnego. Trzecia sesja miała charakter podsumowujący kongres i zakończyła się przyjęciem Uchwały IV KPPG.       

W kongresie wzieli udział znani i cenieni eksperci szeroko pojętej branży energetycznej, jak również przedstawiciele: Parlamentu UE i RP, urzędów centralnych, uczelni wyższych i stowarzyszeń technicznych. 

Udostępnij:

DrukujAneta Głodowska
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również